80 Kununurwa Munamato Kubva kuChisungo Chemhuri

Exodus 7:1-4: 1 And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh: and...

100 Kununurwa Munamato Kumiririra Rufu uye Kuparadza

Hebrews 5:7: 7 Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with...

MFM Munamato Wekununurwa NeMagwaro

Nhasi tichange tichibata neMFM Deliverance Manamato Points NeMagwaro. Deliverance inzira yekununura munhu kana chimwe chinhu kubva kune simba guru kuvapfuura. Kristu akaponesa...

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirwa Kwemweya uye Kumutswa Kwemweya. Uri kusangana nekugomara kwemweya here? Nzvimbo yako yakavanzika ine kutonhora here? Ndiwo mashura e...

tsva

Chirongwa Chokuverenga Bhaibheri

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 31st Gumiguru 2018

Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku re2 Makoronike 24: 1-27. Verenga uropafadzwe. 2...

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 30th Gumiguru 2018

Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku re2 Makoronike 22: 10-12 uye 2 Makoronike 23: 1-21 ....

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva 29th Gumiguru 2018.

Kuverenga kwedu bhaibheri zuva nezuva kuri kutora kubva mubhuku ra2 Makoronike 21:1-20 uye 2 Makoronike 22:1-9. Kuverenga...

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva 28 Gumiguru 2018

Kuverenga kwedu bhaibheri zuva nezuva kuri kutora kubva mubhuku ra2 Makoronike 19:1-11 na2 Makoronike 20:1-37. Kuverenga uye...

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 27th Gumiguru 2018

Kuverenga kwedu bhaibheri zuva nezuva kwakatorwa muna 2 Makoronike ...

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 25th Gumiguru 2018.

Kuverenga kwedu bhaibheri zuva nezuva nhasi kubva mubhuku 2...

Mavhesi eBhaibheri

Kudzidza Bhaibheri

Most Commented

Minyengetero Yakasimba Yekukunda Iwe Kukurudzira

2 Vakorinde 12: 7-9: 7 uye kuti ndirege kukudzwa ...

30 Pakati pehusiku Manamato Mapoinzi eKubudirira Kwemari muna 2023

Mapisarema 84:11:11 Nokuti Ishe Jehovha izuva...

25 minamato ine simba yeminamato yemuchero wechibereko

1 Samueri 2:21:21 Zvino Jehovha akashanyira Hana, ...

Maitiro Ekudambura Mweya Muchato kuburikidza Nekununura Minamato

Isaya 49: 24-25: 24 Ko zvakapambwa zvichatorwa kubva ...

Chishamiso Munamato Unoshanda Pakarepo

Nhasi tichange tichibata nemunamato wemunamato uyo...

Minamato yekupokana nebonde muchiroto

1 VaKorinde 6:16 Chii? hamuzivi here kuti iye...

7 Zuva Kutsanya uye Munamato wekuvhura Mikova dzakavharwa

Isaya 43:19:19 Tarirai, ndichaita chinhu chitsva;...

20 Hondo yemweya minamato inopesana nemweya wekunonoka nekushushikana

2 Vakorinde 6:2: 2 (Nokuti anoti, Ndakanzwa...

MUNAMATO WOKUNAMATA

MFM Munamato Wekununurwa NeMagwaro

Nhasi tichange tichibata neMFM Deliverance Manamato Points NeMagwaro. Deliverance inzira yekununura munhu kana chimwe chinhu kubva kune simba...

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata nePrayer Points For...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichange tichibata neMFM Munamato Points...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiburitsa Apostle Joshua Selman...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichange tichibata neMFM Deliverance Munamato...

Kuvhura maPoints eminamato yeHusiku Vigil

Nhasi tichange tichibata neKuvhura Munamato Points...

MFM Minamato Yeminamato Yeminana

Nhasi tichange tichibata neMFM Munamato Points...

Most Popular

Zvinorehwa Nezviroto muBhaibheri

MFM Munamato Wekununurwa NeMagwaro

Nhasi tichange tichibata neMFM Deliverance Manamato Points NeMagwaro. Deliverance inzira yekununura munhu kana chimwe chinhu kubva kune simba...

kisimusi

Munyengetero

Minamato Yehondo Inopesana Nemasimba Ekutanga

Nhasi tichave tichibata neminamato yeHondo Inopesana ...

7 Zvikonzero Zvinokosha Nei Tichifanira Kunyengetera

Nhasi tichave tichibata ne7 zvikonzero zvakakosha ...

Munyengetero

Mavhesi eBhaibheri

Kurarama nehumwari

Zvinorehwa Nezviroto muBhaibheri

Kurarama nehumwari

5 Nzira dzekurera Zviroto Zvako Kuti Zvizadzike

Ngatitaure nezve chimwe chinhu chakasiyana nhasi. Tiri vatendi asi hazvititadzise kuva nezviroto nezvishuwo. Vamwe vedu vane chido chikuru chekutonga nyika....

Maitiro Ekuwana Zvemweya Kutungamira kwaMwari

Ivhiki idzva, uye tichange tichidzidzisa pachedu nzira yekuwana nayo hutungamiri hwemweya waMwari....

5 Zvikonzero Nei vaKristu Vachifanira Kupindira Mune Zvematongerwo Enyika

Zvematongerwo enyika zvinoonekwa zvakanyanya semutambo wakasviba. Nekudaro, unoonekwa semutambo unotambwa ne...

Manamatiro Ekuita Pisarema 23 Kuti Ritungamirirwe

Nhasi tichave tichibata nemanamatiro angaitwa Mapisarema 23 kuti atungamirirwe. Jehovha ndiye mufudzi wangu; Ini...

5 Nzira dzekurera Zviroto Zvako Kuti Zvizadzike

Ngatitaure nezve chimwe chinhu chakasiyana nhasi. Tiri vatendi asi hazvititadzise kuva nezviroto uye...

Latest Articles

Yakasimba Minyengetero Inonongedzera Kupokana Nepamuviri Matambudziko

Nhasi tichave tichinangana nemasimba emunamato mapoinzi pakurwisa nhumbu matambudziko. Iwe unoziva mufaro unopenya mumoyo mako zuva rauno ...

20 Yekunamata Kunongedzera Kune Akaipa Tezvara

Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo zvinopesana nemukuwasha. Uku kunetsa kukuru kune vakawanda vakaroora vanhu. Hapana...

Zvikonzero zvishanu Unofanirwa Kurera Vana Vanotya

Nhasi tichange tichizvidzidzisa pachedu pazvikonzero zvishanu zvatinofanira kurera vana vanotya Mwari. Kana iwe uri murume anotya kana mukadzi, iwe unofanirwa ...

Kunamata Zvidimbu Zve Ushingi Kana Iwe Uchitya

Nhasi tichave tichishanda nemunamato nzvimbo dzekushinga kana tichitya. Kutya pasina mubvunzo mumwe wevavengi vavengi vevanhu. Izvo ...

Facebook

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO