Svondo, Gunyana 26, 2021
musha Tags nomutowo

Tag: maitiro

25 Minamato Yekunamatira Yekuporesa Zvese Manzwiro ehurwere uye Zvirwere

1
Mabasa 10:38: 38 Mwari akazodza sei Jesu weNazareta neMweya Mutsvene uye nesimba: uyo aipota-pota achiita zvakanaka, uye achiporesa zvese izvo ...