musha Tags Ndima

Tag: vhesi

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI ZVEKUSVIRA ZVESE

Nhasi tichave tichibata nemavhesi ebhaibheri nezve mutsa. Mutsa, sekududzira duramazwi, chiito chekuve anofungawo, ane rupo, kana ane hushamwari ...

Mapisarema100 zvichireva ndima nevhesi

Nhasi tichave tichidzidza pisarema 100 zvichireva vhesi nendima. Mapisarema 100 anozivikanwa sechipiri chekutenda, uye kurudziro yekurumbidza ...

PISAREMA 21 Zvinoreva vhesi neimwe

Nhasi tichave tichidzidza Pisarema 21 rinoreva vhesi nendima. Kubatana kwePisarema 21 nePisarema rapfuura kunoonekwa nekuenzanisa ...

PSALM 18 KUSHINGA VANOTI VESE

Isu tichave tichidzidza bhuku rePisarema 18 rinoreva vhesi nendima nhasi. Kufanana nevamwe vazhinji Mapisarema, Mapisarema 18 rakanyorwazve na ...

PISAREMA 16 zvinoreva vhesi nendima

Nhasi tichave tichiongorora Mapisarema 16 zvichireva ndima nendima. Iri bhuku rePisarema, semamwe mabhuku mazhinji ePisarema, rakanyorwa na ...

PISAREMA 7 zvinoreva vhesi nendima

Tichiri mukati mechinguva chekufunda Mapisarema, nhasi, tichave tichitarisa kubhuku rePisarema rechinomwe rinoreva ...

PISAREMA 103 zvinoreva vhesi nendima

Isu tichave tichienda kuburikidza nebhuku rePisarema 103, iro rinoreva ndima nendima nhasi. Rino bhaibheri rugwaro reMapisarema yaMambo ...

PISAREMA 71 Zvinoreva vhesi neimwe

Nhasi tichave tichidzidza Mapisarema 71 zvichireva kubva pane imwe ndima kusvika pandima. Mapisarema 71 ndiwo munamato wechembere unotyisidzirwa ne ...

PISAREMA 70 zvinoreva vhesi nendima

Ngatidzidzei bhuku raPisarema 70, zvinoreva kubva pandima kusvika pandima nhasi. David anokumbira kungonunurwa kwake uye kutsiva kwe ...

PISAREMA 19 Zvinoreva Ndima Ndima

Nhasi tichave tichidzidza Mapisarema 19 Zvinoreva Ndima Na Ndima. Mapisarema 19 ndiro pisarema rechi19 muBhuku reMapisarema, rinozivikanwa ne ...

MIMWE MUNYENGETERO

VANYENGETSI VENYU