NeChishanu, Gunyana 16, 2022
musha Tags Munyengetero

Tag: Munamato

Manamato Mapoinzi eKudzoreredzwa Kwerasika Destiny

0
Nhasi tichave tichibata neMunamato Mapoinzi ekudzoreredzwa kweRasika Destiny. Vavengi vauya kuzoba, kuuraya nekuparadza asi vana...

Manamato Mapoinzi Ekuti Simba Rikunde Hondo dzeDhimoni

0
Nhasi tichave tichibata Manamato Mapoinzi ESimba rekukunda Hondo dzeDhimoni. Wese ane hondo imwe kana imwe yavari kurwa, isu tine...

Manamato Mapoinzi eKufarirwa Kwakajairika uye Makomborero

0
Nhasi tichave tichibata neMunamato Mapoinzi eUncommon Favour. Zvino Jehovha akati kuna Abhurahama, ibva munyika yako nokuhama dzako ...

Manamato Mapoinzi ekukunda pamusoro peKutukwa Kwemarudzi Akasindimara 

0
Nhasi tichave tichibata neMunamato Mapoinzi ekukunda pamusoro peStubborn Generational Curses. Iye akapfuura pamberi paMosesi, achidanidzira, Jehovha,...

Munamato Zvinangwa Zvekunamata Nesimba rekumuka kuvakafa kwaMwari

0
Nhasi tichange tichibata nemaPrayer points ekunamata neSimba rekumuka kwaMwari. Kumuka kwaJesu Kristu kunoreva kuti vatendi...

Manamato Mapoinzi ekukunda Dambudziko Rinoramba richiitika uye nemamiriro ezvinhu arikumuka mukati medu ...

0
Nhasi tichave tichibata neManamato Mapoinzi ekukunda Dambudziko Rinodzokororwa Uye Mamiriro Arikumuka Muhupenyu Hwedu. Mwari ndiye mubatsiri wedu panguva ino...

Yechiporofita Yeminamato Yemuna Gunyana

1
Nhasi tichange tichibata neProphetic minamato mapoinzi aGunyana. Gunyana ndiwo mwedzi wechipfumbamwe wegore uye mwedzi wekutanga weEmber. Zviri...

Mapoinzi emunamato echiporofita eMwedzi yeEmber 

0
Nhasi tichave tichibata neProphetic minamato mapoinzi emwedzi yeEmber. Imwaka wemwedzi ember uye tese tinoziva kuti i...

Zvinamato Zvekubatsirwa Nezvemari Kubva Kuna Mwari

0
Nhasi tichange tichibata nePrayer Points For Financial Rubatsiro Kubva kuna Mwari. Kunamatira kubudirira kwemari, rubatsiro uye kubudirira kwave kwakakosha kumakristu...

Zvinamato Zvemunamato Zvekutsvaga Rubatsiro rweMweya Mutsvene

0
Nhasi tichange tichibata neZvinamato Zvekutsvaka Rubatsiro rweMweya Mutsvene. Mweya mutsvene wakavimbiswa kutumirwa ku...