China, Gunyana 16, 2021
musha Tags zvikomborero

Tag: maropafadzo

Pfungwa dzeMunamato Yezvikomborero Mugore ra2020

1
Gore idzva richangotanga uye harisati ranyanya kunyanyisa kutarisira chishamiso kubva kuna Mwari. Unogona kuve neuchapupu uye iota ...

Minamato Yekunamatira Kwezvikomborero Zviviri

0
Isaia 61: 7 Wokunyadzisa kwako uchave nekaviri; uye nekuda kwekuvhiringidzika vanofara mumugove wavo: Naizvozvo munyika yavo vacha ...

Minamato makumi matatu emaropafadzo emimba

1
Dheuteronomio 28: 4 Zvichava zvakanaka nezvibereko zvomuviri wako, nezvibereko zvevhu rako, nezvibereko zvemombe dzako, izvo ...

300 Matipi Emunamato Kune Zvikomborero Zvemari

2
Dhuteronomi 8:18: 18 Asi unofanira kurangarira Ishe Mwari wako, nekuti ndiye anokupa simba kuti uwane pfuma, kuti ...

20 ndima bhaibheri pamusoro pemakomborero uye kubudirira

2
Mavhesi eBhaibheri nezvezvikomborero uye kubudirira. Vanoshuva chikuru kuna Mwari ndechekuti isu tiropafadzwe uye tibudirire.3Johani 2. Kuburikidza naKristo iye akatikomborera ...