Chipiri, July 27, 2021
musha Tags Guidance

Tag: kutungamirirwa

Minyengetero 10 Yekusimbisa Nesimba

0
Nhasi tichange tichishanda ne10 Minyengetero mapoinzi esimba nekutungamirwa. Kuti ufambe zvakanaka uye ubudirire muhupenyu, murume anoda simba ...

Kunamatira Kubatsira Uye Kutungamira

0
Nhasi tichave tichiita nemunamato wekubatsira uye kutungamira. Tese tinoda kutungamira kwaMwari kuti tiwane zvimwe zvaitwa pa ...

Minamato Yekushinga Uye Kutungamira

Dheuteronomio 31: 6: Simba, utsunge moyo, usatya kana kutya pamusoro pavo, nekuti Jehovha Mwari wako, ndiye ...

30 minamato yekuregerera uye kutungamira

1
1 Johane 1: 8 Kana tichiti hatina zvivi, tinozvinyengedza, uye chokwadi hachisi matiri. 1: 9 Kana isu ...

60 minamato yemazuva ese yekutungamira kweHumwari

0
Mapisarema 5: 8: 8 Ndifambisei, Jehovha, mukururama kwenyu nekuda kwevavengi vangu; ruramisai nzira yenyu pamberi pechiso changu. Ishe ndiye mufudzi wangu, ...

30 Munamato wekudzivirira uye kutungamira muhupenyu hwangu

2
Isaya 41:10: 10 Usatya. usavhunduka; nekuti ndiri Mwari wako; hongu, ini ...

Minamato makumi matatu Ekutungamira Mukuita Sarudzo

0
Isaya 30:21: 21 Nzeve dzenyu dzichanzwa shoko shure kwenyu, richiti, Heyi nzira, fambai nayo, kana madzokera ku ...