China, Gunyana 16, 2021
musha Tags Deliverance

Tag: kununurwa

Kununurwa Kunamata Kubva Pakunyururwa

0
Nhasi tichange tichitarisana nemunamato wekudzikinura kubva pakunyura mubhedha. Bhuku raMuparidzi 3: 1-8 rakatsanangura kuti kune nguva yezvinhu zvese zvepanyika ...

10 Ndima dzeBhaibheri Kunyengetera Paunenge Uchida Kubudirira

1
Nhasi tichange tichishanda nemavhesi gumi eBhaibheri ekunamata kana iwe uchida Breakthrough. Ichi chinhu chimwe chinodiwa nevanhu vazhinji. Iyo ...

Munamato Wekununurwa Kubva Pakusvuta

0
Nhasi tichave tichinangana nemunamato wekununurwa kubva mukusvuta. Iyo sirivheri yakaiswa ndeyekuti kuputa kunowanzoitwa nevarume vega, ...

Kununurwa munamato kubva kumweya wekubhejera

0
Nhasi tichave tichitaura nemunamato wekununurwa kubva kumweya wekubhejera. Vanhu vanoona kubhejera sechimwe chinhu chakajairika, uye vanotenda kuti vanhu vane ...

Munamato weKununurwa Kwechikwereti

1
Nhasi tichave kupa vanhu munamato wekununurwa kwechikwereti. Isu takatungamirwa nemweya waMwari kubata munamato chikwereti ...

Munamato wekununurwa Kubva kuHambiro

Nhasi tichave tichitarisana nemudungwe wemunamato wekununurwa kubva kumaitiro. Chii chinonzi tsika? Iyo maitiro, mafungiro kana ...

Munamato weRununuro kubva pachivi

Isu takatungamirwa nemweya waMwari kuti tipe mimwe minamato chaiyo yekununurwa kubva kuzvivi. Zvakawanda sekuda kunoita Mwari ...

Kununurwa Minamato Kubva Kukukutu Kwekukuvara

Muminamato yanhasi, tichave tichiita minamato yekununura kubva kune dzakaoma zvinodhaka. Dhiabhori ave mutongi wenyika ino. Ane ...

Minamato Yekununurwa Kubva Kunesimba

1
Nhare dzakasimba ndechimwe chishandiso chikuru chinoshandiswa nemuvengi kurwisa mutendi. Ndokusaka vari vaviri sevanhu, mhuri uye nyika isu ...

20 minamato Pfungwa dzekununurwa Kubva muupombwe

0
1 VAKorinde 6:18: Tizai hupombwe. Chivi chose munhu chaanoita chiri kunze kwemuviri; asi uyo anoita hupombwe anotadzira zvake ...