Svondo, Gunyana 26, 2021
musha Tags gohwo

Tag: goho

Maminitsi makumi mashanu Ekunyengeterera Ekukohwa kweMweya

2
Mateo 9: 37-38: 37 Ipapo akati kuvadzidzi vake: Zvirokwazvo mukoho mukuru, asi vashandi vashoma; 38 Namatai imi Ishe ...