MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza rondedzero yeMFM minamato mapoinzi ekudzivirira kumisa amburera yaMwari pamusoro pehupenyu hwako. Tava kuswedera pedyo nemwedzi ember. Izvo zvinotangira kupera kwegore. Ino inguva yokuva vakangwarira mundangariro nomumudzimu. Muvengi anogara ari mushishi panguva ino. Ari kuda kusvibisa mufaro wevanhu nevemhuri. Ndinotema nesimba redenga, muvengi haangavi nesimba pamusoro peimba yako.

Isu takarongedza rondedzero ye MFM mapoinzi eminamato yekudzivirirwa kumutsa ngirozi dzekudzivirira pamusoro pehupenyu hwako. Minamato iyi inotangwa nemunhu waMwari pachake, VaP. DK Olukoya, mufundisi mukuru uye Mutariri Mukuru weGomo reMoto uye Miracle Ministeries. Saka kana wanga uchitsvaga munamato weMFM wedziviriro, heino mumwe wako.

3 Nzira dzekufamba Mudziviriro yaMwari

Tinofanira kushongedzerwa nezivo yakarurama. Nekuda kweruzivo urwu, tinogona kuita sarudzo dzakarurama. Hedzino nzira nhatu dzatingafamba nadzo mukudzivirirwa nenhungamiro yaMwari.

Nokuteerera 

Deuteronomy 5: 33 Mufambe muchiteerera zvose zvamakarayirwa naJehovha Mwari wenyu, kuitira kuti mugorarama uye mugobudirira uye kuti mazuva enyu ave mazhinji munyika yamuchagara nhaka.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Iwe unofanirwa kunge wakanzwa chirevo chakakurumbira chinoti kuteerera kuri nani pane kubaira. Kana mweya waMwari uchikuudza kuti uite chimwe chinhu, chiite. Mweya waMwari wakanyarara. Kunowedzera kutanhamara mumwoyo yedu kupfurikidza nesimba rokubvumirana kwedu naye uye kuteerera murayiridzo wake. Kana ukaramba usingateereri mweya waMwari, hauchabvi kwaari.


Gara uchiteerera izwi raBaba. Anoziva uye anoona kupfuura zvaunoita.

Usavimba Nesimba Rako 

Jakobho 4:7 Saka zviisei pasi paMwari. Dzivisai dhiabhorosi agokutizai.

Zviise zvose kuna Mwari. Paunoramba uchivimba nesimba rako nekwaniso yako, ndipo paunonyanya kuudza Mwari kuti havadiwe. Kwamakore mazhinji vana vaIsraeri vakanga vachitambura nokurwadziwa nokurwadziwa munyika yeEgipita. Kazhinji kazhinji vakaedza kuzvimiririra asi hapana chakabuda. Mwari akavasiya kusvikira vayeuka kuti madzibaba avo aishumira Mwari ane zita rinonzi Jehovha.

Mwari haakwikwidzani nemunhu uye zvirokwazvo, haazokwikwidzani newe. Kana uchiudza Mwari kuti unogona kuzviita wega, Mwari vanongozvipembedza.

Kumbira Rubatsiro

Jeremia 33:3 Danai kwandiri, ndichakupindurai, ndichakuratidzai zvinhu zvikuru zvakavanzika, zvamusingazivi.

Gara uchikumbira kubatsirwa naMwari. Mukumbire dziviriro pamusoro pehupenyu hwako nemhuri. Gwaro rinoti muchapiwa, tsvakai muchawana. Usanyarara. Mwari ndiBaba vedu Vekudenga uye Vanogara vakagadzirira kutiteerera kana tichivadaidza.

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira 

 • Ndinokutendai Jesu nechipo chehupenyu uye nekundichengetedza nguva dzose
 • Ndinokutendai nekugara muchindidzivirira kubva kumusungo weruzha vamwe Fowler uye nekugara muchindinunura kubva pakurwiswa kwakaipa.
 • Ndibatsireiwo oh Lord kukunda vavengi vangu uye musatendera vavengi vatore hupenyu hwangu
 • Ndikangamwirei muzvakaipa zvose uye munatsei zvakaipa zvangu
 • Rega nyonganiso yakasindimara iuye pamuzinda wevavengi vangu, muzita raJesu.
 • Ini ndinosunungura nyonganiso pazvirongwa zvevavengi vangu, muzita raJesu.
 • Rega kumanikidza kwakaipa kuseri kwematambudziko angu kunyangarika izvozvi, muzita raJesu.
 • Rega simba rakamutsa Jesu kubva kuvakafa, tyora majoko angu izvozvi, muzita raJesu.
 • Hupenyu nemweya uri kuseri kwekuzvidzwa kwangu, bvisa, muzita raJesu.
 • Chese chinondituka kusvika parufu, chifa izvozvi, muzita raJesu.
 • O Mwari simuka, udzure chero chinhu chausina kudyara, mukati meGomo reMoto uye Miracles Ministries, muzita raJesu.
 • O Mwari, moto werumutsiriro, ngauwire paGomo reMoto uye Miracles Ministries, muzita raJesu.
 • O Mwari, rega simba rerunyararo nekufambira mberi, rifukidze nyika ino, muzita raJesu.
 • Mwari simukai mutipe vatungamiriri vanotya Mwari muzita raJesu.
 • Baba tinoreurura nekutendeuka pazvivi zvakavhura musuwo wedenda iri, muzita raJesu.
 • Tinoteterera tsitsi nekuregererwa, muzita raJesu.
 • O Ishe, tiregererei nekukutsamwisai, muzita raJesu.
 • Tinotendeuka kubva muzvakaipa zvedu zvese, O Ishe, muzita raJesu.
 • O Ishe, tsitsi dzenyu ngadzitaure uye tinzwireiwo tsitsi serudzi, muzita raJesu.
 • Tinochenesa mweya yedu neropa raJesu, muzita raJesu.
 • O Ishe, ponesai nyika yedu kubva mukuparadzwa nekutongwa, muzita raJesu.
 • O Ishe, itai kuti simba renyu rekuporesa ritange kushanda panyika yedu, muzita raJesu.
 • Tinosunga nekukandira kunze shato ine korona kubva kuMabvazuva kubva munyika yedu, muzita raJesu.
 • Dziviriro yehumwari, neropa raJesu, inofukidza vashandi vedu vese vehutano, muzita raJesu.
 • Simba reWekumusoro-soro, rinofukidza avo vari kutsvaga kurapwa nekudzivirira, muzita raJesu.
 • O Ishe, ipai vatungamiriri vedu njere dzehumwari kuti vagadzirise dambudziko iri, muzita raJesu.
 • Iwe nhare yerima inotonga hurwere nehurwere munyika yedu, wira pasi ufe, muzita raJesu.
 • Isu tinoshandisa ropa raJesu kuchenesa nyika yedu nekuichenesa kubva kuhurwere hwese hwakatsigirwa nehurwere, muzita raJesu.
 • Iwe dhiragoni simba kuseri kwedenda iri, tinokuviga nekusingaperi nesimba riri muropa raJesu, muzita raJesu.
 • Wese mweya wakaipa, wakapihwa kugumisa hupenyu hwangu, unoparara uye kunyungudika senamo mumoto, muzita raJesu.
 • Kutinhira kwemoto waMwari, paradzira, paradza, uye pwanya zvidimbu zvese zvakasviba zvinopokana nekuvapo kwangu, muzita raJesu.
 • Ndinotema chirevo, kuti rangano dzakaipa, namano akaipa, namano akaipa avakaipa pamusoro pekuguma kwangu, hazvingamiri; uye hazvizoitike, muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...

Kuvhura maPoints eminamato yeHusiku Vigil

Nhasi tichave tichibata neKuvhura Manamato Mapoinzi eHusiku Vigil. Kurinda kwehusiku itsika yemweya...