MFM Deliverance Munamato Points

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Prayer Points. Uri kutambura kupindwa muropa kana kuti pesvedzero yakasimba yetsika yedhimoni here? Chaunoda kusunungurwa. Deliverance inzira yekununura chimwe chinhu kana munhu kubva mukufurirwa nemasimba makuru. Kune vakadzi vane varume vakadhakwa munoda minamato yedeliverance iyi. Kune vabereki vane vana vakaoma musoro, unoda iyi minamato. Iyi minamato yekununurwa yeMFM yakavharirwa kubva mubhuku remunamato reGomo reMoto uye Miracle Ministries rinotungamirwa na Mufundisi DK Olukoya.

Minamato iyi ine simba guru sezvo vanhu vakawanda vakagovera uchapupu hwavo mushure mekunamata minamato iyi. Ini ndinotema nesimba rekudenga, minamato iyi ichakushandira muzita raJesu Kristu.

Chii chinonzi Mapisarema Munamato Wekununurwa 

Mapisarema 59 akakwana pamunamato wekununura. Paunonamata shandisa pisarema iri.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Pisarema 59

Ndirwirei pavavengi vangu, imi Mwari; ivai nhare yangu pavanondirwisa. Ndinunurei pavaiti vezvakaipa uye ndiponesei pane vanoteura ropa rangu. Tarirai kuti vanondivandira sei! Vanhu vane hasha vanorangana kuzorwa neni, pasina mhosva kana chivi changu, Jehovha. Handina kuita chinhu chakaipa, asi vagadzirira kundirwisa. Simukai mundibatsire; tarisa kutambudzika kwangu! imwi Jehovha Mwari Wamasimba Ose, Mwari waIsiraeri, mukai mushanyire vahedheni vose; musanzwira tsitsi mudariki upi noupi akaipa. Vanodzoka madekwana, vanohuhudza sembwa, vanopota neguta. Ona zvavanorutsa kubva mumiromo yavo, mashoko emiromo yavo anopinza seminondo, uye vanoti, “Ndiani angatinzwa?” Asi muchavaseka, Jehovha; munozvidza ndudzi idzo dzose. Ndimi simba rangu, ndichakumirirai; imi Mwari muri nhare yangu, Mwari wangu wandinovimba naye. Mwari achanditungamirira uye achandiita kuti ndifare pamusoro paavo vanondichera. Asi musavauraya, imi Jehovha nhovo yedu, kuti vanhu vangu varege kukanganwa. Musimba renyu muvadzure, muvawisire pasi. Nokuda kwezvivi zvemiromo yavo, nokuda kwamashoko emiromo yavo, Ngavabatwe pakuzvikudza kwavo. nekuti kutuka nenhema dzavanotaura, vapedzei nehasha dzenyu, vaparadzei kusvikira vasisipo. Ipapo zvichazivikanwa kusvikira kumigumo yenyika kuti Mwari anobata ushe pamusoro paJakobho. Vanodzoka madekwana, vanohuhudza sembwa, vanopota neguta. Vanodzungaira vachitsvaka zvokudya, uye vanoungudza kana vasingaguti. Asi ini ndichaimba ndichireva simba renyu, ndichaimba nezvorudo rwenyu mangwanani; nekuti ndimi nhare yangu, utiziro hwangu panguva yokutambudzika. Ndimi simba rangu, ndichakuimbirai nziyo dzokurumbidza; imi Mwari muri nhare yangu, Mwari wangu wandinovimba naye.

MFM Deliverance Munamato Points

 • Ah Ishe ndinokutendai netsitsi dzenyu nerunyararo pamusoro pehupenyu hwangu, mbiri yese kwamuri muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Baba ndinokutendai nekuda kwekutendeka kwenyu netsitsi dzenyu pahupenyu hwangu, kwamuri ngakuve nekubwinya kwese nekukudzwa, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Ah Ishe ndinokumbira nyasha dzenyu munzira dzese dzandakakutadzirai ndikatadza pakubwinya kwenyu, ndapota ndinzwireiwo tsitsi uye tsitsi dzenyu ngadzitaure pamusoro pangu, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Baba munzira dzese ndakatadza ndikazvipinza mukeji yechivi, ndiregerereiwo mundinunure nesimba renyu guru muzita raJesu.
 • O Ishe zodzai rurimi rwangu, kuti pandinonamata, pave nemhinduro pakarepo, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Ah Ishe baba vangu, ndinunurei kubva kunhare yese yasatani yandazviwana, muzita rine simba raJesu Kristu
 • Yese nhare yehurombo nekushaiwa, o Ishe, ndinunurei kubva kwavari vese, muzita rine simba raJesu Kristu
 • Kwese husungwa hwekumira uye kudzikisira, baba moto wenyu ngaundinunure izvozvi, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Iwe dhimoni rakabatirira pahunhu hwangu, ndinokuraira kuti uzvisunungure zvino nemoto, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Rusvingo rwese rwakavakwa pamusoro pekufambira mberi kwangu munzvimbo yemweya, ndinokuraira kuti udonhe uye upunzike zvino, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Yese nhare yasatani pamusoro pekubereka kwangu, ndinokuraira kuti ufe nemoto, Muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Aritari dzakaipa dzakabatirira pakubwinya kwangu, wakamirirei, bata moto izvozvi, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Vavengi vemba vari kuchinjanisa mbiri yangu nekuda kwevana vavo, ndinokuraira kuti usunungure kubwinya kwangu zvino nemoto, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Husungwa hwese hwasatani hwandakazviisa nemashoko emuromo wangu, Oh Lord ruoko rwenyu rune simba ngarundinunure izvozvi, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Jeri rese rasatani randakaiswa nevabereki vangu nevanondichengeta muzvisungo zvakaipa nezvipikirwa zvisina kuzadzikiswa, ndinozvisunungura zvino nesimba riri muropa raJesu Kristu.
 • Kusungwa kwese kwandakazvichengeta kuburikidza nehukama husina hutsvene hwandakachengeta munguva yakapfuura, ndinozvisunungura ikozvino, neropa raJesu Kristu.
 • Nhare yebonhora uye kupindwa muropa nebonde, buda muhupenyu hwangu zvino nemoto, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Simba raSatani rinondizvuzvurudza kubva mukuzadzikiswa kwekwandiri, gamuchira kutonga kwemoto izvozvi, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Iwe hope dzakaipa dzakaratidzwa kupokana nekuzadzikiswa kwangu uye mufaro mubasa, ndinoparadza masimba ako pamusoro pehupenyu hwangu, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Ruzha rwese rwakashandiswa pandiri kuita kuti ndisafarirwa pamberi pevabatsiri vangu, ndinoraira kuti rwupere nemoto, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Wese munyori akaipa ari kuronga zvakaipa kwandiri nemhuri yangu, ndinokuraira kuti ufe nemoto izvozvi, muzita rine simba raJesu Kristu.
  Zvombo zvaSatani zvakanangidzirwa pahutano hwangu, dzosera moto izvozvi, muzita rine simba raJesu Kristu
 • Aritari dzevaroyi dzakasimudzwa kuzorwa nekwandiri, bata moto uye kupisa kuita madota izvozvi, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Hunhu hwaSatani hwakarongwa kubva mugomba regehena kurwisa basa rangu, ndinokuraira kuti ufe nemoto, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Mweya yekutarisisa nemadhimoni akapihwa kupesana nekufambira mberi kwangu muzvidzidzo, basa rako pamusoro pehupenyu hwangu rinopera izvozvi, riparadzwe nemoto, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Zvirongwa zvinobva mugomba regehena zvakanangidzirwa pamari yangu, ngaparadzwe nemoto, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Magirazi erima aishandiswa kutarisa nekugadzirisa hupenyu hwangu, pwanya kuita zvidimbu izvozvi, muzita rine simba raJesu Kristu.
 • Ini ndinotema kuti hurongwa hwangu hwese hubudirire uye ndichapembererwa, Muzita rine simba raJesu Kristu.
  Maita basa Jesu nekupindura minamato.
 • Maita henyu Mwari nekukunda nema testimony.


KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

Kuvhura maPoints eminamato yeHusiku Vigil

Nhasi tichave tichibata neKuvhura Manamato Mapoinzi eHusiku Vigil. Kurinda kwehusiku itsika yemweya...