5 Nzira dzekurera Zviroto Zvako Kuti Zvizadzike

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Ngatitaure nezve chimwe chinhu chakasiyana nhasi. Tiri vatendi asi hazvititadzise kuva nezviroto nezvishuwo. Vamwe vedu vane chido chikuru chokutonga nyika. Sezvinonzwika sezvizvi, chikamu chehurongwa hwaMwari hwehupenyu hwedu. Mwari havangodi kuti tive vatakuri vemweya chete, vanodawo kuti tive vatongi, madzimambo uye vatongi munzira dzedu dzakasiyana. Rugwaro rwakati mubhuku ra Ruka 19:13 Zvino wakadana varanda vake gumi, ndokuvapa pondo gumi, ndokuti kwavari: Batai kusvikira ini ndasvika.

Mwari anoda kuti titore, titore uye tiite bhizinesi kusvika Auya. Kune wese wedu, Mwari vakapa magumo ayo anodudzira muzviroto nezvishuwo. Nekudaro, zvinosiririsa kuti havasi vese vatendi vanokwanisa kuzadzisa zviroto zvavo vasati vafa. Vamwe vakatadza kuziva chinangwa chavo makore ose avakagara pano. Nepo vamwe vaiziva zviroto zvavo asi vakatadza kuzadzisa.

Nhasi, tichave tichidzidzisa nzira 5 dzekurera zviroto zvako kuti zvizadzike. VaKristu vechidiki vazhinji vanokanganisa vachirera zviroto zvavo uye muvengi anoshandisa kukanganisa uku kuvarova. Samsoni haana kukwanisa kuita kuti chiroto chake chizadzike. Mwari vakanga vamusarudza kuti ave mudzikinuri kuti asunungure vanhu vaMwari kubva muusungwa. Sezvineiwo haana kukwanisa kuzadzisa izvi.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SemuKristu wechidiki ari kuedza kuwana chinangwa uye kuzadzisa magumo, chinyorwa ichi chakanangana newe. Hedzino nzira shanu dzekusimudzira chiroto chako kuti chizadzike.


5 Nzira dzekurera Zviroto Zvako Kuti Zvizadzike

Mazhinji mafambiro akarasika nekuti destiny holder anga asina hanya. Pano nhasi, tichatsanangura nzira 5 dzekurera zviroto zvako kuti zvizadzike.

Tarisa Kambani Yaunochengeta

1 Corinthians 15: 33
Usanyengerwa: “Ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka.”

Wakambonzwa chirevo chemukurumbira chinoti ndiratidze shamwari yako ndikuudze kuti ndiwe ani? Chokwadi, rudzi rwesonganiro yatinoramba tichiita ruchasarudza kusvika pamwero mukuru kuti tiri vanhu vakaita sei. Shamwari dzatinoshamwaridzana nadzo dzinogona kutiita kana kutidzinga.

Kana Mwari vakupa muono wekuti chinangwa chako chii panyika, pane vamwe vanhu vaunofanira kuparadzaniswa navo. Havasi vese ishamwari yako. Munhu anoona haasi shamwari yemunhu wese. Anonyatsosarudza vanhu vashoma vanotakura mutoro wakafanana naye. Kana iwe ukakanganisa panguva yekusarudza shamwari, iwe ucharangwa zvakanyanya nekuda kwayo. Nokuti unogona kupesvedzerwa zvikuru nerudzi rweshamwari dzaunochengeta.

Iva Akangwara NezveZviroto Zvako

Genesisi 37: 4-21
Asi vakoma vake vakavenga Josefa nokuti baba vavo vaimuda kupfuura vamwe vose. Havana kukwanisa kutaura shoko rakanaka kwaari. Humwe usiku Josefa akarota hope, uye paakaudza vakoma vake nezvazvo, vakanyanya kumuvenga. “Inzwai hope idzi,” akadaro. “Takanga tiri kumunda, tichisunga zvisote zvezviyo. Pakarepo svinga rangu rakasimuka, uye zvisote zvenyu zvakaunganidzwa kumativi ose, zvakakotama pamberi pangu!” Vakoma vake vakapindura vakati, “Saka unofunga kuti uchava mambo wedu here? Munofunga kuti muchava mambo wedu here? Uye vakanyanya kumuvenga nokuda kwokurota kwake uye nokutaura kwake pamusoro padzo.

Haasi munhu wese akakodzera kuziva zviroto zvako. Pasinei nerudzi rwehukama hwaunogovana nevamwe, chenjera uye kumbira nyasha dzekunzwisisa. Mamiriro mazhinji akaparadzwa nekuti chiratidzo chakazarurwa kune vanhu vasiri ivo.

Vanhu vane godo vachakuvenga nokuda kwehope dzako. Uye hukama hwako navo hauzovatadzisi kukanganisa hupenyu hwako. Ndiko kusaka uchifanira kungwara. Havasi vese vanhu vakakukomberedza vanokodzera kuziva zviroto zvako.

Wana Unyanzvi Hunoenderana

Zvirevo 16:27 Maoko asina usimbe ibasa radhiabhorosi; miromo isina maturo ndiwo muromo wake.

Usaite chikanganiso chekusava nematuro. Ruoko rusina basa ishopu yadhiabhorosi. Kunyanya iwe uchigara usingaite, unowedzera kusvikirwa nemuvengi. Hazvina kuoma kuti satani asvibise pfungwa dzako. Asi kana wakabatikana, unova nenguva shoma yokufunga zvinhu zvisingakoshi. Mufungo chete unopinda mupfungwa dzako chishuwo chako chekukunda nyika.

Nepo usingakwanise kuita chero basa ripi zvaro, unogona kuwana hunyanzvi hwakakodzera hunoenderana nezvawakaratidzwa naMwari. Unyanzvi uhwu hunogona kusaonekwa hunobatsira nekukasira, asi hucharatidza hunobatsira mukufamba kwenguva.

Wana Mentor

Hapasati pamboita shasha isina muperekedzi. Chero hope dzawakarotwa naMwari, pane munhu akaita shasha pandima iyoyo. Ungangoda kutarisa kwavari. Yakanga isiri kukanganisa kuti Samueri akagumira mumba maEri. Samueri muduku akadzidziswa naEri.

Mosesi paakabuda muIjipiti akaenda kuna Jetero uye akagara naye kwemakore 40. Jeturo akanga ari muprista. Mwari akamushandisa kudzidzisa Mosesi nzira dzaShe dzakasiyana nedzaakanga adzidza ari munyika yeIjipiti.

Kana wawana mumwe munhu waunogona kudzidza kwaari, usaratidza kuti haadzidzisi. Samueri ainzwisisa Mwari kupfuura Eri, asi akashumira ari pasi paEri kwemakore. Mosesi aiva noukama hwakanaka naMwari kupfuura Jetero, asi akanga achiri kushumira ari pasi paJetero kwemakore. Dzidza kushumira pasinei nokuti wakapiwa naMwari ani satenzi kana mudzidzisi.

Nyengetera

1 VaTesaronika 5:16-17 Farai nguva dzose; nyengeterai musingaregi; nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu”

Ishe vakakupa muono wezvauri uye magumo aunofanirwa kuzadzisa. Ikozvino une hope asi hadzipereri ipapo. Zvichakufadza iwe kuziva kuti muvengi haasi kusaziva nezvezviroto izvozvo. Dhiyabhorosi anogara achiziva zvawakaratidzwa naMwari. Uye dhiabhori achaita zvese kuti ave nechokwadi chekuti chiroto chasvibiswa.

Ndosaka uchifanira kuisa nguva yako mukunamata kuti udzivise zvirongwa zvemuvengi pamusoro pechiratidzo chawakapihwa naMwari.

mhedziso

Tenda Mwari nekukupa muono mukuru we destiny yako. Iwe unofanirwa kurichengeta nekushinga kose nekuti muvengi anongouya kuzoba, kuuraya nekuparadza.

Zvino tinokusunungurai kusimba reWekumusoro-soro, kuchengetedza kwake ngakuve pamuri kwese kwese uye chero nguva. Nyasha dzekuzvarwa hope idzi dzinowaniswa kwauri muzita raJesu Kristu.

Kana uchida minamato pane izvi, tichafara kunamata newe.

 

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...