Manamato Mapoinzi ekukanda pasi Mifungo Yakashata Uye Zviroto Zvakaipa

0
2

Nhasi, tichange tichibata neMapoinzi emunamato Kukanda Pasi Pfungwa Dzakashata Uye Zviroto Zvakaipa

Kana tikava nezviroto zvakaipa zvinogona kutiita kuti titye uye tizere nekusagadzikana izvo zvinogona kuunza mukati pfungwa dzakaipa. Pfungwa dzakaipa dzinosvibisa pfungwa dzedu uye hadzitibvumidzi kuona zvirongwa zvakanaka zvatakagadzirirwa naMwari sevana vake. Kusava netariro hausi hunhu hwakanaka hwemukristu akanaka, heano mamwe mapoinzi eminamato pazasi kuti unamate kurasa pfungwa dzisina kunaka. Verenga mavhesi eBhaibheri ari pasi apa:

Mapisarema 29: 3. Inzwi raJehovha riri pamusoro pemvura zhinji: Mwari wokubwinya unotinhira, Jehovha ari pamusoro pemvura zhinji. 4. Inzwi raJehovha rine simba; inzwi raJehovha rizere noumambo. 5 Inzwi raJehovha rinovhuna misidhari; zvirokwazvo, Jehovha anovhunanya misidhari yeRebhanoni. 6 Anoita kuti ichirikuke semhuru; Rebhanoni neSirioni semhuru yenyati. 7.

inzwi raJehovha rinopamura mirazvo yomoto. 8 Inzwi raJehovha rinodederesa renje; Jehovha anodederesa renje reKadheshi. 9 Inzwi raJehovha rinoberekesa nondo, Rinosvuura miti yamatondo;

Genesi 1:3. Mwari akati, Ngakuve nechiedza, chiedza chikavapo.

MINYENGETERO MARI

 1. Mafuta angu akabiwa, inzwai izwi raIshe, unganai mumusoro mangu, muzita raJesu.
 2. Simba rese rinonyima zviridzwa zvangu zvekusimudzira, risunungure uye ufe, muzita raJesu.
 3. Ruoko rwese rwakaipa rwakanongedza magumo angu, raoma, muzita raJesu.
 4. Baba vangu, ndipeiwo Pendekosti, ndipei moto kuti ndirwe, muzita raJesu.
 5. Hupenyu hwangu, inzwa izwi raIshe, iva anotyisa kumasuwo egehena, muzita raJesu.
 6. Miseve yekunyadzisa, yakanangana neni backfire, muzita raJesu.
 7. Atari yega yega inoronga kuderedzwa kwangu, kufa, muzita raJesu.
 8. Nyoka nezvinyavada, zvakapihwa kumedza kudanwa kwangu, zvife, muzita raJesu.
 9. Ishe Mwari waEria varipi, kamura Jorodhani yangu nemoto, muzita raJesu.
 10. Mazwi anotaura achipokana nekusimuka kwangu, nyarara, muzita raJesu.
 11. Jehovha, mushanduri wenyaya, simuka uye rega nyaya yangu ichinje, muzita raJesu.
 12. Masimba ari kuseri kwehondo dzinoshamisa muhupenyu hwangu, uri murevi wenhema, kufa, muzita raJesu.
 13. Masimba emaropafadzo akanonoka, anofa, muzita raJesu.
 14. Yese nzvimbo yekusangana nadhiabhori muhupenyu hwangu, kufa, muzita raJesu.
 15. Rega moto weMweya Mutsvene udzivirire mhuri yangu, muzita raJesu.
 16. Atari yese yehuroyi iri pachivanze changu, inofa, muzita raJesu.
 17. Imbwa yese yehuroyi, inondihukura, nyarara, muzita raJesu.
 18. Ini ndinosunungura mabara kurwisa kuungana kwese kwakaipa munzvimbo yangu, muzita raJesu.
 19. Imi izwi raMwari, nesimba renyu senyundo, pwanyai cheni yese yakaipa muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
 20. O Mwari, ndipeiwo hope dzinoshandura hupenyu hwangu kuti huve nani, muzita raJesu.
 21. Ini ndinomisa hupenyu hwese muurayi wechiratidzo akapihwa kwandiri, muzita raJesu.
 22. O Ishe, gadzirisa mafambiro angu kune zvisingawanzo kuitika, muzita raJesu.
 23. O Mwari, Makapa Zuva simba rekubuda murima, ndipeiwo masimba ekupfuura, muzita raJesu.
 24. O Mwari, simudza pfungwa dzangu, muzita raJesu.
 25. Maoko angu, ramba kushamwaridzana nehurombo, muzita raJesu.
 26. Zvese zvibvumirano zverufu, zvifa, muzita raJesu.
 27. Miseve yakapfurwa munyeredzi yangu kuti indidzikisire, ndife, muzita raJesu.
 28. Kudzikisira masimba, masimba ekubatanidza, kufa, muzita raJesu.
 29. Agenda yeavhareji simba pamusoro pehupenyu hwangu, kufa, muzita raJesu.
 30. Masimba ese eimba yababa vangu, akapihwa kuti andirase, ngaafe, muzita raJesu.
 31. Ini ndinonyora nhoroondo yemhuri yangu nemoto, muzita raJesu.
 32. Chero mukadzi waJezebheri akapihwa kuti andiwisire pasi, afe, muzita raJesu.
 33. Sangano revakuru vakaipa pandiri, kutinhira kwaMwari, vaparadzire muzita raJesu
 34. Chibvumirano chakaipa chinoshanda chinopesana nekubudirira kwangu, paradzira nemabhanan'ana muzita raJesu
 35. Tambo yakaipa inondisunga kubva kumberi, bata moto muzita raJesu
 36. Vakasindimara vanotevera destiny yangu, vanofira mugungwa dzvuku muzita raJesu
 37. Chero simba rinonditevera kubva muguva, kufa muzita raJesu
 38. Masimba erima achishandisa mufananidzo wangu kushungurudza hupenyu hwangu, kufa muzita raJesu
 39. Alter yehurombo yakavakirwa pese pandiri, bata moto uparadzire muzita raJesu
 40. Ndinotora zvinhu zvese zvakanaka zvandakaratidzwa naMwari kubudikidza nezviroto. Ini ndinoramba zvese zvakaipa uye zviroto zvasatani, muzita raJesu.
 41. Iwe uchave wakananga pano. Isa ruoko rwako pachipfuva chako uye taura kuna Mwari zvakananga pamusoro pezviroto zvinoda kukanzurwa. Kanzura nesimba rako rose. Kana ichida moto, rayira moto waMwari kuti upise kuita madota.)
 42. O Ishe, itai kuvhiya kwakakodzera muhupenyu hwangu uye shandura zvese zvanga zvisina kunaka munyika yemweya, muzita raJesu.
 43. Ini ndinotora zvinhu zvese zvakanaka zvandakarasikirwa nazvo nekuda kwekukundwa nekurwiswa muzviroto zvangu, muzita raJesu.
 44. Ini ndinosunga wese anorwisa zvemweya uye nekuremadza mabasa avo muhupenyu hwangu, muzita raJesu
 45. Ini ndinotora hunhu hwangu hwakabiwa, kunaka nemaropafadzo, muzita raJesu.
 46. Ese manipulations satanic pamusoro pehupenyu hwangu kuburikidza nezviroto, ngazviparadzwe, muzita raJesu.
 47. Miseve yese, pfuti, maronda, kushungurudzwa, uye kupikiswa muzviroto zvangu, dzokera kune akatumira, muzita raJesu.
 48. Ini ndinoramba mitoro yese yakaipa yemweya yakaiswa pandiri kuburikidza nezviroto, muzita raJesu.
 49. Mhuka dzese dzemweya (katsi, imbwa, nyoka, makarwe) dzakandiratidzira muchiroto; sungwa uye udzoke kune vakatumira, muzita raJesu.
 50. Mweya Mutsvene, suka ura hwangu neropa rangu kubva pazvikafu zvasatani nemajekiseni, muzita raJesu.
 51. Ini ndinotyora sungano yese yakaipa uye kutanga kuburikidza nezviroto, muzita raJesu.
 52. Ini ndinobvisa mauto ese erima akaiswa pandiri, muzita raJesu.
 53. Kufunga kwese kwakaipa uye kuronga kunopesana nehupenyu hwangu; kukundikana zvinosiririsa, muzita raJesu
 54. Musuwo wega wega nemanera ekupindirwa nasatani muhupenyu hwangu; ngazviparadzwe nokusingaperi neRopa raJesu.
 55. Ini ndinosunungura kubva pakutuka, hexes, zvitsinga, huroyi uye hutongi hwakaipa hwakanangana neni kuburikidza nezviroto, muzita raJesu.
 56. Ndinokuraira masimba asina humwari, ndisunungure, muzita raJesu.
 57. Yese yakapfuura satanic yakakunda muchiroto, shandurwa mukunde, muzita raJesu
 58. Yese miyedzo muchiroto, shandurwa kuita zvapupu, muzita raJesu.
 59. Yese miyedzo muchiroto, shandurwa kuve mukuriri, muzita raJesu.
 60. Kwese kukundikana muchiroto, shandurwa kuti ubudirire, muzita raJesu.
 61. Mavanga ese ari muchiroto, shandurwa kuita nyeredzi, muzita raJesu.
 62. Husungwa hwese muchiroto, shandurwa kuve rusununguko, muzita raJesu.
 63. Kurasikirwa kwese muchiroto, shandurwa kuti uwane, muzita raJesu.
 64. Vese vanopikisa muchiroto, shandurwa kuti vakunde, muzita raJesu.
 65. Kwese kusasimba muchiroto, shandurwa kuve simba, muzita raJesu.
 66. Chese chisina kunaka muchiroto, shandurwa kuita chakanaka, muzita raJesu.
 67. Maita henyu Jesu neminamato yakapindurwa.

 

Previous nyayaZvipo Zvemunamato Zvekuratidzwa Kwezvipo Zvemweya
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.