41 Namato Yekunamatira Kukunda

1
93

Nhasi, tichave tichibata ne41 Manamato Mapoinzi ekunamatira Kukunda

Manzwiro e kukunda ndiko kunzwa kwakanakisisa kungamboitwa nemuKristu. Kuravira kwekubudirira kwakanaka. Wese munhu anoda kubudirira kungave munzvimbo yavo yebasa, vadzidzi, bhizinesi, zviitiko zvezuva nezuva kutaura zvishoma. Mwari vakavimbisa mumwe nemumwe wedu anotenda maAri magumo asingatarisirwe, chatinongofanira kuita kubatirira pakutenda kwedu zvakasimba uye kusakanganwa nzvimbo yeminamato.

Iwe Unogonawo Kufarira Kuverenga: 20 Mavhesi eBhaibheri Nezvekudzorerwa 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Nokuti Mwari akati muna 2 Madzimambo 3:17. Nokuti zvanzi naJehovha, Hamungawoni mhepo, hamungawoni mvura; kunyange zvakadaro mupata uyu uchazadzwa nemvura; imwi muchamwa, imwi, nemombe dzenyu, nezvipfuwo zvenyu. 18. Chinhu ichi chiduku pamberi paJehovha; iye uchaisa vaMoabhuwo mumaoko enyu. 19. Muchaparadza maguta ose akakomberedzwa nemasvingo, neguta rimwe nerimwe rakatsaurwa, muchatema muti wose wakanaka, nokudzivira matsime ose emvura, nokushatisa namabwe munda mumwe nomumwe wakanaka. 20. Mangwanani, panguva yokubayira chipo, mvura ikaonekwa ichibva nenzira yaEdhomu, uye nyika ikazadzwa nemvura. Kukunda ndokwedu uye nezita raJesu Kristu takunda vakundi kubudikidza naJesu Kristu anotida akatipawo mweya wekugamuchira kuti tinzi ABBA baba.


MINYENGETERO MARI

 1. O Mwari simukai mundigadzirire nzira, muzita raJesu
 2. Masimba ese a satanic anovhara nzira yangu yekubudirira, wira pasi ufe, muzita raJesu
 3. Wese akashata akasimba akagoverwa kufambira mberi kwangu, anofa, muzita raJesu
 4. Kutukwa kwese kwehupenyu hwakaoma kwakaiswa pandiri, kutyora nemoto, muzita raJesu
 5. Simba rinoshandisa nyika kundituka. Iwe pasi vhura uvamedze, muzita raJesu.
 6. Masimba akaipa eimba yemadzibaba angu, achishandisa pasi kundituka, iwe pasi vhura uvamedze, muzita raJesu.
 7. Basa rese rakapedzwa pasi uye nekudenga pamusoro penyeredzi yangu, iwe matenga, simuka uzvimise, muzita raJesu.
 8. Masimba akafunga kuti nyeredzi yangu haizopenye, O Mwari simukai mukutsamwa Kwenyu muvapedze, muzita raJesu.
 9. Huroyi hwese hwakagadzirirwa kundirwisa ndichishandisa pasi, pedza izvozvi, muzita raJesu.
 10. Iwe Pasi, simuka umedza chero simba ririkukumbira kuti undimedze, muzita raJesu.
 11. Chero hondo yachembera muhupenyu hwangu, moto waMwari, vatevere kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
 12. Vavengi vangu mukati nekunze, vanofa nenyadzi, muzita raJesu.
 13. Chero simba rinoda kuti ndife rufu rwevavengi vangu, ndife, muzita raJesu.
 14. Masimba anovharira mvura yangu yetsitsi nemaropafadzo, ngaaparadzwe, muzita raJesu.
 15. Kwese uko muvengi akandidonhedza pasi, tsitsi dzaMwari, ndisimudze, muzita raJesu.
 16. Ini ndinotema kuti maoko emuvengi haakundise hupenyu hwangu, muzita raJesu.
 17. O Mwari, simukai mundipe zviroto zvechiporofita, muzita raJesu.
 18. Ziso rose rakaipa rinotambudza hupenyu hwangu, gamuchira upofu, muzita raJesu.
 19. Nesimba raMwari, ndinodonhedza pasi nhare dzese dzakaiswa kupikisa kufambira mberi kwangu, muzita raJesu.
 20. Yese matambudziko akareba muhupenyu hwangu, nguva yako yapera, kufa, muzita raJesu.
 21. Chese chituko chenhamo, chakapihwa kwandiri, pwanywa nemoto, muzita raJesu.
 22. O Mwari, simukai mundipe huchapupu hwakasimba hunokudza zita renyu muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
 23. Ropa raJesu, bvisa data rese pamusoro pangu nemhuri yangu kubva kubhangi remuvengi, muzita raJesu.
 24. O Mwari, simuka undiratidze zvakavanzika zvehupenyu hwangu, muzita raJesu.
 25. Darkordinances ehupenyu hupfupi pandiri, ngaudzwe nemoto, muzita raJesu.
 26. Kutukwa kwese kwako hakuzopfuure pahupenyu hwangu, kuputswa nemoto, muzita raJesu.
 27. Kutuka kwese kwekushanda nesimba kusingabatsiri muhupenyu hwangu, pwanywa nemoto, muzita raJesu.
 28. Kwese kutukwa kwako hakuzopupurira kunaka kwevana vako pahupenyu hwangu, pwanya, muzita raJesu.
 29. Kwese kutukwa kwako hakuzobatsiri kubva kuvana vako vakapihwa kwandiri, pwanya, muzita raJesu.
 30. Chero simba rinoda kuti chikafu chevana vangu chivavave mumuromo mangu, wira pasi ufe, muzita raJesu.
 31. Huranda hwekutambudzika, nhamo iwe. Ndinokuviga zvino, muzita raJesu.
 32. Wese muvengi asingatendeuke wedanho rangu rinotevera, ndinokuviga izvozvi, muzita raJesu.
 33. Chero dambudziko rakapihwa kuchembera kwangu, kufa, muzita raJesu.
 34. Anti-mbiri simba reimba yababa naamai vangu, kufa nemoto, muzita raJesu.
 35. Chero simba rinopa chibayiro cherufu kwandiri, chifira panzvimbo yangu, muzita raJesu.
 36. O Mwari simukai mundigadzirire nzira nemoto, muzita raJesu.
 37. Chero simba rerima rakapihwa kutarisa hupenyu hwangu, ngazvinyadziswe, muzita raJesu.
 38. Vavengi vekubwinya kwangu kunotevera, ndinokuraira kuti ufe, muzita raJesu.
 39. Humambo hwese hwakaipa, hunonditemera mutemo, ndinokubvarura, muzita raJesu.
 40. Chero chibairo chinopihwa kuvharira kufambira mberi kwangu, rasikirwa nesimba rako, muzita raJesu.
 41. Tenda Mwari nekupindura minamato yako

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.