30 Pakati pehusiku Manamato Mapoinzi eKubudirira Kwemari muna 2023

50
108979

Pisarema 84:11:
11 nekuti Ishe Mwari izuva nenhovo; Ishe vachapa nyasha nekubwinya, hakuna chinhu chakanaka chaangadzivisa vanofamba vakaringana.

The pakati pousiku nguva ndiyo nguva inonyanya kushanda yekutsvaga chiso chaMwari. Paive pakati pehusiku apo Paul naSilas vakanamata ipapo vachibuda muhusungwa, Mabasa 16:25, paive pakati pehusiku peter akasunungurwa kereke ichinamata, Mabasa 12:6-19, Mateo 13:25 inotiudza kuti varume vakarara. , muvengi akadyara mashawi. Tinofanira kutora mukana wemaawa epakati peusiku kunamata isu pachedu kubva muhusungwa. Nhasi tiri kutarisa makumi matatu epakati pehusiku minamato mapoinzi ekubudirira kwemari muna 30 nekupfuura. Tinofanira kunzwisisa kuti kunamatira kubudirira kwemari kwakakosha zvikuru. Ichokwadi kuti haupfumi nekungoswera uchingonamata usina kushanda, asi kana tichinamata tinodzikisira mashura kuti abatsire kushanda nesimba kwedu. Munamato unokonzeresa masimba aMwari kuti atibatsire mumatambudziko edu emari muhupenyu. Zvakare patinonamata, rudo rwaMwari runozadza mwoyo yedu nokudaro zvinoita kuti zviome kuti kuda mari kushatise upenyu hwedu.

Uyu munamato wepakati pehusiku wekunongedza kwemari uchavhurira magonhi ezvemari iwe, paunonyengetera mukutenda, uchiwedzera maawa epakati pehusiku, uchaona simba raMwari ramutswa kuti rikufadze mukushanda kwako. Mwari vanozokonzeresa chero bhizinesi repamutemo raunoita kuti ribudirire, kunyangwe zviitiko zvemitambo zvisina tsarukano zvinokunakira. Ishe vachakusimudzira neruoko rwake rwerudyi uye vanokuita musoro mune yako indasitiri. Sezvo iwe uchinamata iyi minamato yeminamato, ishe vanokupa mazano matsva ayo anozoita iwe chiverengero chenyika uye nekudaro vanokushandisa kuita nyika ive nzvimbo iri nani. Ini ndinotenda nhasi kuti munamato uno uchatungamira mukubudirira kwako kwemari muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

30 Pakati peManheru Minamato Pfungwa dzeMari Kuputsa


1. Ini ndinoraira zvese zvemadhimoni zveshuwa kune yangu yemari kurwara mitezo, muzita raJesu.

2. Rega chero yedhimoni rekuchengetedza account rinochengeta mari yangu riparadzwe uye ini ndinoraira kuti mari yangu yese iburitswe izvozvi !!!, muzita raJesu.
3. Ndinosunga munhu wese akasimba akamira pakati pangu nekubudirira kwandinoita mari, muzita raJesu.

4. Ndine zvinhu zvangu zvese kubva paruoko rwemuvengi, muzita raJesu.

5. Ini ndinotyora uye ndinosunungura kubva mukutuka kwese kweusungwa hwemari uye hurombo, muzita raJesu.

6. Ndinozvisunungura pasungano yega yega inoziva uye isinga zive nemweya wehurombo, muzita raJesu.

7. Mwari ngavasimuke uye muvengi wese wekushaiwa kwemari apararire, muzita raJesu.

8. O Ishe, dzorerai makore angu ese apera nekuedza uye mushandure ivo mukubudirira kwangu kwemari, muzita raJesu.

9. Rega mweya werunyararo uve pandiri kwese kwandinoenda muzita raJesu.

10. Baba, ndinokumbira imi, muzita raJesu, kuti mutumire mweya inoshumirwa kuti indibatanidze kunevangu vanozobatsirwa nemari muzita raJesu

11. Varume ngavandiropafadze mune zvemari chero kwandinoenda, muzita raJesu.

12. Ini ndinoburitsa mari yangu kubva kumawere enzara yemari, muzita raJesu.

13. Ini ndinosunungura ngirozi, muzita rakasimba raJesu, kuti enda undogadzirire tsitsi pamari yangu.

14. Rega zvikwereti zvemari zvakamira munzira yangu zvibviswe, muzita raJesu.

15. Ini ndinobvisa zita rangu neavo veimba yangu kubva mubhuku rekushomeka kwemari, muzita raJesu.

16.Mweya Wakachena, iva mudiwa wangu wepamoyo pamari yangu.

17. Chinhu chose chakanaka chiripo kusarudzika budiriro yangu yemari inotanga kuyerera kuye zvino !!! muzita rakasimba raJesu.

18. Ndinoramba mweya wese wekunyadziswa nemari nekunyara, muzita raJesu.

19. Baba, vharidzirai kuchovha kwega kune mari yangu, muzita rakasimba raJesu.

20. Rega mari yangu ipise zvakanyanya kupisa kubata kubavha uye madhimoni vatengi, muzita raJesu.

21. Rega mweya wemweya simba rinokwevera uye rinochengeta hupfumi riiswe mumari yangu, muzita raJesu.

22. Ini ndinosunungura mari yangu kubva kune pesvedzero, kutonga uye kutonga kweimba zvakaipa, muzita raJesu.

23. Ngirozi dzese dza satan dzinotsausa makomborero kure neni dzive dzakaoma mitezo, muzita raJesu.

24. Rega zvakashata zviitike chero zvisingazivikanwe mari yandakawana kana kubata ngaitore kure, muzita raJesu.

25. O Ishe, ndidzidzisei chakavanzika cheWamwari chebudiriro.

26. Rega kufara kwemuvengi pamusoro pehupenyu hwangu hwemari kushandurwe kuve kusuwa, muzita raJesu.

27. Rega makomborero angu ese akasungwa kumusha kana ekunze asunungurwe kwandiri, muzita raJesu.

28. Ini ndinosunga chero ma anti ??? mabudiriro, muzita raJesu.

29. Mari yangu ngaipise zvakanyanya kune chero rakaipa simba rekugara pariri, muzita raJesu.

30. Baba ndinokutendai nekundiita murume akapfuma / mukadzi muzita raJesu.

 

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

50 COMMENTS

 1. DankUwel voor u geweldige zegenbede!
  U wakakotama een voorbidder!
  Een strijder van licht en ruimte!
  Uw gebeden hebben een weerklank op aarde en en de hemel.
  U kunt gevangenen ketenen los akakokwa en bevrijden.
  Munoziva Mwari wechokwadi, Mwari wechokwadi.
  Oo vanowirirana nezvakanaka zvinoenderana nemitemo yavo.

  Veel anodzidzisa Margret😍❤️

 2. Iyi minamato yandakataura ikozvino inofanira kuvhura magonhi ezvekufarira zvemari kwandiri uye zvakare minamato iyi ichaita kuti ini ndibve kubva paRukudzo kuenda kune Mbiri munaJesu zita raAmen

 3. Wow! Izvi zvine simba kwazvo uye ndinoropafadzwa uye ndinofarirwa neminamato iyi. Zvese zviri kushanda zvakatenderedza kubatsirwa kwangu kubva zvino muzita raJesu, Ameni .. Tinokutendai zvikuru kwazvo minamato.

 4. Wow! Ndakave nekuropafadzwa uye nekufarirwa neminamato iyi. Zvese zvirikushanda zvandaida muzita raJesu, Ameni. Ndatenda munhu werom Mwari.

 5. Thanks so much changamire, dai Mwari vachengeta simba renyu maari.i toita munamato, uye tendaiwo musuwo wezvemari wavhurika kare

 6. Mwari vanodikanwa inzwai kuchema kwangu apo ini ndinouya neushingi pamberi pechigaro chenyu nekuti ndinoziva kuti ndimi Mwari Wamasimba Ose akatuma mwanakomana wenyu mumwechete kufira zvivi zvangu uye ndichagara ndichikutendai nekukudza zita renyu nekuti ndimi Ishe weHondo. Ndinopfugama pamberi pako kuti Iwe unzwe kuchema kwangu…
  Ameni

 7. Mwari vanodikanwa..Ndinouya kwauri ndiri mutadzi seni. Kukumbira Tsitsi nenyasha .kukumbira kupindira kwako mune zvangu zvemari..ndaneta nezvikwereti, ndaneta nehurombo, ndoda kudzosera hupfumi hwangu hwemari uye kuparadza chero chibvumirano chakanditadzisa kubva mukubudirira mune zvemari..its time kuti ini ndikwire pamusoro pevavengi vangu ndidzorere hupfumi hwangu hwese .. Ini zita raJesu ndinogashira hupfumi hwangu kudzoka chiuru zvakapetwa… nemweya mutsvene wemweya… ..Ameni..nekuti zvaitwa

 8. Mwari vakukomborerei zvikuru munhu waMwari, rambai makakomborerwa, ndinotenda, ndinogamuchira nenyasha nekutenda, muna Jesu zita rine simba reNazareta.

 9. Mwari Samasimba ndinokutendai nekuti mapindura minamato yangu uye ndinoziva kuti zvese zvichave zvakanaka muhupenyu hwangu hwemari muZita rine simba raJesu Kristu 🙏🙏🙏

 10. Ichi chirevo chinoshamisa. Asi mamwe ma cyber hoodlums akanamatira kushambadzira kunonyadzisa ipapo.
  Ndinoshuva kuti inogona kubviswa changamire
  Mwari vakuropafadzei changamire.

 11. YAKE URGENT Ndapota yeuka mhuri yangu muMinamato yako yemazuva ese:

  Zuva rakanaka kwamuri mose, ndinouya kwamuri muzita raJesu: zita rangu ndinonzi Munawar James ndiri wemhuri yechiKristu uye ndinobva kuPakistan, ndokumbira munamatire hurombo uye nenjodzi yemari yemhuri yangu, kuti Jesu Kristu aite Hukuru Chishamiso kwandiri nhasi uye zvisungo zvehurombo zvinobuda kubva kumhuri yangu, nekuti nehurombo nematambudziko akashata emari isu tinonzwa kunyara munzvimbo medu, nehutachiona hwekorona ndakarasikirwa nebasa rangu uye ikozvino handina basa, handina mari uye hapana sosi yemari. Ndokumbirawo kuna Mwari ndiitireiwo Chishamiso Kunamatira ini nemhuri yangu.
  Ndatenda. Mwari akuropafadzei mose
  Uye kana chero mwanakomana / mwanasikana waMwari achida kutibatsira, ndapota tumira zvako rudo zvipo kwatiri uye ndokumbira kuti ubate neni paiyi email kero:
  munawar-james@hotmail.com / 0092-344-5728200

  (Muna Jesu Kristu hama yako)
  Munawar James / Pakistan

 12. Thank you Munhu waMwari. Munamato uyu ndiyo tariro yangu yebudiriro yemari. Ndiri kuona budiriro ichiuya kwandiri. upenyu hwangu hahuchazovi hwakafanana zvakare

 13. Ndinoti Amen mukuru mwedzi uno haufe wakandipfuura...maropafadzo aJehova ngaave neni nguva dzose, mwedzi wangu wekudzorerwa zvachose 🤗❤🙊❤🐶🙏🙏🤲🤲🤲🤲🤲🤲

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.