Minamato Yekudzoreredza Kubwinya kwaMwari Nemaropafadzo

1
129

Nhasi tichave takatarisana nazvo Zvinamato Zvekudzorerwa Zvekubwinya Nemaropafadzo aMwari.

Kudzoreredza kunoreva kudzosa, kudzosa, uye kudzoreredza, kudzorera munhevedzano, uye kugadzirisa zvakare pamwe chete. Tsitsi nenyasha dzaMwari ndidzo dzakasunda Jesu kuti aende pamuchinjikwa, adeura ropa rake uye amuke zvakare.Kana Mwari vadzosa havakudzosere panzira yawaiva nayo usati waputswa.Izwi rokuti total restoration rinoreva yakazara, yakazara, yakazara, yakazara, uye yakazara kudzoreredza. Shoko rokuti “Kudzorera” rinoreva chiito chokudzorera chimwe chinhu kune aimbova muridzi, nzvimbo, kana kuti mugariro. Munyika yekuveza, kune chigadzirwa chekugadzirisa chinogona kudzoreredza fenicha yekare kune yaimbova kupenya, kupenya kana kupenya.

Iwe Unogonawo Kufarira Kuverenga: 20 Mavhesi eBhaibheri Nezvekudzorerwa

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Mwari wedu anogona kudzoreredza maropafadzo edu ese akarasika mukubwaira kweziso. Nekuregererwa, mwana wese waMwari anodaidzwa kukubwinya nekukudzwa. Nehurombo mamiriro nemamiriro ehupenyu akarongwa nadhiabhorosi nevamiriri vake zvakonzera vazhinji vedu kusaratidza kubwinya nerukudzo urwu. Kuve muKristu kunogona kusakusunungura kubva mumamiriro ezvinhu aya asi ndinoda kukuvimbisa kuti kudzoreredza kuri kuuya nenzira yedu nhasi.


Isaya 51:3 “Nokuti Jehovha uchanyaradza Zioni rangu; mufaro nokufarisisa zvichawanikwamo, kuvonga nenzwi rokuimba. Zvikomborero zvose nembiri zvakarasika zvinobvumirwa kudzorerwa kuburikidza neminyengetero yehasha uye nerubatsiro rwomudzimu mutsvene.

MINYENGETERO MARI

 • Moto wekununura; paradza hondo yese iri muropa rangu nezita raJesu.
 • Moto wekununura; paradza hondo yese iri mumvura yangu, muzita raJesu.
 • Destiny vaparadzi veimba yababa vangu, dhumana neDombo reMazera, muzita raJesu.
 • Destiny vaparadzi vemba yemurume/mukadzi wangu, roveranai neRopa raJesu.
 • Mweya wehurombo urikutambudza destiny yangu kubva pakuzvarwa, BUDA udzokere kurudzi rwako muzita raJesu.
 • Strange Bungalow yakandibata nhapwa; bata moto, muzita raJesu.
 • Ropa rangu nemvura yemuviri pasi pekurwiswa kwehuroyi gamuchira kununurwa neMoto muzita raJesu.
 • Nhaka yekutuka imba yaBaba/Amai vangu, pwanya muzita raJesu.
 • Mweya wekutambudzika wakapinda mune yangu destiny pakuzvarwa, BUDA, dzokera kurudzi rwako, muzita raJesu.
 • Ropa raJesu, ndinunure kubva kuhondo dzechizvarwa muzita raJesu.
 • Kudengenyeka kukuru kwaMwari, paradza jeri remadzitateguru rakandibata, muzita raJesu.
 • Chero simba rinodaidza destiny yangu mukutapwa, ndisunungure ndife, muzita raJesu.
 • Chero simba rinobira hunhu hwangu pachivande, haubudirire, KUFA, muzita raJesu.
 • Chero kudyara kwesimba kunopinda muhupenyu hwangu husiku, Kufa, muzita raJesu.
 • Ini ndinotyora chibvumirano chese chandakapinda nemweya wekutambudzika nekusuwa, muzita raJesu.
 • Demo raMwari, paradza mudzi wematambudziko angu muzita raJesu.
  Vabatsiri vangu, nditsvagei nemoto muzita raJesu
 • O Ishe, ndiri pano paJunction yeRubatsiro, ndinunure, muzita raJesu.
 • Nguo yeKuzivikanwa Kwechokwadi, huya pandiri, muzita raJesu
 • Mhuri taboos uye Zvidhori zvinochema zvichipesana nekubudirira kwangu, pwanya neropa raJesu.
 • Yakaipa Nguo yerima pamuviri wangu, bata moto, muzita raJesu.
 • Rega Simba reKumuka ripinde mune yangu destiny, muzita raJesu.
 • Baba nunura mbiri yangu kubva kuna nyamukuta akandipa mbereko yangu ndokuba mbiri yangu, muzita raJesu.
 • Baba, nunura kubwinya kwangu kubva pachipfeko chekutanga chandakapfeka muzita raJesu.
 • Baba nunura mbiri yangu kubva kumapato ese emadhimoni andakaenda muzita raJesu.
 • Baba, nunura mbiri yangu nemoto kubva kumativi mana enyika, muzita raJesu.
 • Baba nunura mbiri yangu kubva kumurume / mukadzi yemweya, muzita raJesu.
 • Tsvina yerima mumuviri wangu, ifa muzita raJesu.
 • Ini ndinorutsa tsvina yehuroyi inodyiwa kuhope, muzita raJesu.
 • Ishe Jesu dzorerai kwandiri mbiri yangu yakarasika nemakomborero muzita raJesu
 • Ishe ndiropafadzei uye ndipe simba rekuita zvakanaka mune zvese zvandinoedza muzita raJesu
 • Chero mambo Uziya anotonga pamusoro pezvinhu zvehupenyu hwangu, wira pasi ufe, muzita raJesu
 • Denga, ramba kupa mhinduro kune chero masimba anobvunza nezve kubwinya kwangu, muzita raJesu.
 • Pasi, ramba kupa mhinduro kune chero simba rinotsvaga kuparadzwa kwangu, muzita raJesu.
 • Nesimba rakaparadzanisa rima, O Mwari, simuka ushandise chiedza chako kuparadzanisa rima nekubwinya kwangu, muzita raJesu.
 • Destiny terminators yekubwinya kwangu, kubva kumba kwababa naamai vangu, bata moto, muzita raJesu.
 • Makororo emweya eKubwinya kwangu, dzorerai zvamakaba nemoto, muzita raJesu.
 • Masimba ese echero chifananidzo chemhuri chinokanganisa hupenyu hwangu, imba yangu nebasa rangu ngazviputswe, muzita raJesu.
 • Ini ndinodzima mhiko dzese dzakaipa dzemuvengi dziri kundikanganisa, muzita raJesu.
 • Rega wachi uye nguva-tafura yemuvengi yehupenyu hwangu zviparadzwe, muzita raJesu.
 • O Ishe, regai vavengi vangu vaitwe vasina maturo uye vasava nemhosva mune zvese zviito uye basa kwandiri muzita raJesu.
 • Ini ndinotora zvikomborero zvangu, kubuda kubva mugomba remuvengi muzita raJesu uye ndine izvo zvangu nechisimba muzita raJesu.
 • Ini ndinotora chishamiso changu uye zvipupuriro izvozvi muzita raJesu.
 • Rega matambudziko ese akaipa muhupenyu hwangu abviswe neropa raJesu.
 • Ini ndinoraira zvese zvakaiswa satanic muhupenyu hwangu, zvigochwa, muzita raJesu.
 • Ini ndinoraira kusimbaradza kwese kwasatani pandiri kuti kupararire kuita zvidimbu, muzita raJesu.
 • Masimba ese echero chifananidzo chemhuri chinokanganisa hupenyu hwangu, imba yangu nebasa rangu ngazviputswe, muzita raJesu.
 • Ini ndinodzima mhiko dzese dzakaipa dzemuvengi dziri kundikanganisa, muzita raJesu.
 • Rega wachi uye nguva-tafura yemuvengi yehupenyu hwangu zviparadzwe, muzita raJesu.
 • O Ishe, regai vavengi vangu vaitwe vasina maturo uye vasava nemhosva mune zvese zviito uye basa kwandiri muzita raJesu.
 • Rega chinhu chose chakanaka chakafa muhupenyu hwangu chitange kugamuchira hupenyu izvozvi, muzita raJesu.
 • Rega zano rese rakaipa pandiri, rinyadziswe, muzita raJesu
 • Rega simba rekuporesa raMwari rindifukidze izvozvi, muzita raJesu.
 • Ini ndinosunga mweya wese unoshanda uchipokana nemhinduro kuminamato yangu, muzita raJesu.
 • Ini ndinobvisa chero simba rakaita sungano nevhu, mvura nemhepo zvakandikomberedza, muzita raJesu.
 • O Ishe, itai kuti hupenyu hwangu husaonekwe kune vanotarisa madhimoni muzita raJesu.
 • Ini ndinosunga mweya yese yekutarisisa ichirwa neni, muzita raJesu.
 • Ini ndinobvisa zvese zvombo zvadhiabhori, zvakapihwa muvengi kuti ashandise kundirwisa muzita raJesu.
 • Ini ndinobvisa chero chibvumirano chekuziva kana kusaziva nemweya werufu, muzita raJesu.
 • O Ishe, ndinoisa hondo dzehupenyu hwangu kwamuri, torai hondo dzangu muzita raJesu
 • Rega Chiremba wekudenga aburuke aite maoparesheni pazvinoda muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
 • Ini ndinoramba kushandiswa pamweya nemuvengi, muzita raJesu.
 • Ini ndinoramba mweya wenyonganiso, muzita raJesu.
 • O Ishe, ndimutsei kubva kune chero chimiro chekurara pamweya muna Jesu.
 • Mhodzi dzese dzakaipa dzakadyarwa nekutya muhupenyu hwangu, dzidzurwe nedemo raMwari, muzita raJesu.
 • Humambo hwenyu ngahugadzirwe munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu, muzita raJesu
 • Ini ndinodzima zvese zvandanga ndakabatana nadhiabhori, muzita raJesu.
 • Ini ndinodzima zita rangu kubva kune chero satanic coven muzita raJesu.
 • Ndakazvibvisa kubva kune chero mhemberero inondibatanidza kune chero simba rakaipa, muzita raJesu.
 • Ini ndinodzima wanano yese yakaipa yemweya, muzita raJesu.
 • Ndinozvisunungura kubva kune chero chibvumirano chakaitwa nasatan, muzita raJesu.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Previous nyayaMunamato Wekutenda Nerudo Rwakasimba rwaMwari
inoteveraMinamato Yevachangoroorana
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.