Kukosha Kwekunamata Nemvura Uye Makumi mana Manamato Mapoinzi Anogona Kunamatwa Nemvura

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichave tichibata neKukosha kwekunamata nemvura uye makumi mana eminamato mapoinzi anogona kunamatwa nemvura.

Mvura ndiyo nheyo yenyika. Kwakataurwa mubhuku raGenesi ganhuro 1 kuti mudzimu waMwari wakanga uchitenderera pamusoro pemvura. Kunyange Jesu paaiva panyika pane nguva zhinji dzaaiita minana nemvura. Chishamiso chake chokutanga chaiva chokushandura mvura kuva waini. Jesu akashandisa mvura sechiratidzo chekuporesa vanhu. Kutoratidza kukosha kwakaita mvura, patinotanga kuva maKristu tinobhabhatidzwa nemvura kutisuka uye kutichenura kubva muzvakaipa zvedu nenzira dzakare. Kunamata nemvura kwakakosha uye kunoshanda senzvimbo yekubatana pakati pedu naMwari.

Iwe Unogonawo Kufarira Kuverenga: 20 Mavhesi NezveMvura Nomoto

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Munyaya yanhasi tichatiudza zvatingaite kana tichida kunamata nemvura nekutipa ma prayer points ekunamata nawo. Mvura haina Muvengi. Munhu wose anoshandisa mvura. Tinoziva kuti kune zvakawanda zvinoshandiswa mvura zvakaita sekugeza, kubika, kuwacha. Mvura inozivikanwa sehwaro hwezvinhu zviripo pano panyika.


Nezvesainzi zvinonzi mvura inovhara 75% yepasi. Kunamata nemvura kwakakosha saka mumusoro wanhasi tichange tichibata neminamato inogona kunamatwa nemvura. Usati waenda kunorara husiku, tora girazi remvura yakachena ribate muruoko rwako uye utaure pamusoro paro. (Chiziviso chiri pazasi) mushure mekuzivisa chengeta padivi pemubhedha wako pasi uye rara.

Mangwanani usati waita mabasa ako ezuva nezuva, namata negirazi remvura, kumbira kuna Mwari chero chinhu chipi zvacho chaunoda kubva kwaari uye Iye achakupa kwauri. Mushure mokunyengetera inwa zvishoma uye geza chiso chako nezvose. Zvakakosha kuziva kuti isu tinofanirwa kuita chiitiko ichi cheuporofita nehukukutu hwese uye nekunamata. Ngativerengei chitsauko cheBhaibheri chiri pazasi; EZEKIERI 36:25-38 .

Pfungwa dzeMunamato

 • Maita henyu Jesu nekusika mvura sechikamu chekurarama kwevanhu nekuti Mvura haina muvengi. 
 • Vongai Jehovha nokuti muri rwizi rwemvura mhenyu. 
 • Baba Ishe, ndinotenda nekuda kwesimba renyu rinogara mumvura. 
 • Maererano neshoko renyu muna Ezekieri 36:25, Ndichasasa mvura yakachena pamusoro penyu, uye muchava vakachena. Ndichakunatsai patsvina yenyu yose nezvifananidzo zvenyu zvose. 
 • O Ishe, isai mvura Yenyu mhenyu pahupenyu hwangu. 
 • Ndinoparidza pamusoro pemvura iyi kuti ndipiwe simba uye huvepo hwemuviri hweMweya Mutsvene. 
 • Rega mvura iyi ive mvura yerumutsiriro. 
 • Ndinochenesa mvura iyi muzita raBaba, Mwanakomana neroMweya Mutsvene. 
 • Moto weMweya Mutsvene, unofukidza muviri uyu wemvura uye woushandura kuti uve mvura yehumwari yekusika uye mvura inoporesa muzita raJesu. 
 • Mvura chinhu chinokosha muupenyu. Baba pandinoshandisa mvura iyi ngaive maropafadzo makuru kwandiri nekumba kwangu. 
 • Bhaibheri rinoti, mvura mhenyu ngaive pamusoro pemweya wangu. Baba, mvura yenyu mhenyu ngaiyerere nemudhipatimendi rega rega rehupenyu hwangu uye magumo. 
 • Baba itai kuti mweya wenyu upinde mumvura iyi mugoishandura kuva Ropa raJesu. Pandinonwa mvura iyi, ngaibudise hurongwa hwangu kubva pakudya kwese kwakaipa, muzita raJesu. 
 • Mvura inovandudza hurongwa hwemuviri. Baba, pandinonwa mvura iyi yakaropafadzwa, ngaiuraye chinhu chose chinofamba chinosunga hutano hwangu hwakanaka, muzita raJeshua. 
 • O Mwari, simukai mushandise mvura iyi kubvisa utera kubva muhupenyu hwangu, muzita raJeshua. 
 • Ishe Jesu, shandisai mvura iyi kutevera vese vanonditevera vakasindimara, muzita raJeshua. 
 • O Mwari simukai mushandise mvura iyi kuzivisa kukunda kwangu, muzita raJesu. 
 • Mweya Mutsvene moto, mvura iyi ngaibatwe nemoto wako wehumwari, muzita raJesu. 
 • Mwari wangu, Ishe wangu, batai mvura iyi kudzinga mweya yese yetsvina yakavanda mumuviri wangu nenzvimbo yangu, muzita raJeshua. 
 • Mvura inochenesa, inochenesa uye inoshanda zvakakwana nemuviri wedu system. Mweya Mutsvene shandisai mvura iyi kunatsa zvitadzo zvangu zvose, kushorwa uye kunyadziswa kwangu. 
 • Baba, mvura iyi painobata muviri wangu, ngaiwane nzvimbo ine utera, Matambudziko nemavanga akaipa, muzita raJesu. 
 • O Ishe, mvura iyi ngaisunge masimba ese emadhimoni ari munharaunda yangu, muzita raJeshua. 
 • Apo pandiri kunamata pamusoro pemvura iyi, ngaiunze rununuro, kudzoreredzwa uye kuzarura mikova kwandiri, muzita raJesu. 
 • Nesimba raMwari rakazorora pamusoro pemvura, museve wese werufu rusingatarisirwi, kutambudzika, kushaya simba, kushushikana nehurombo hwakandipfura kuti ndidzoserwe ikozvino muzita raJeshua.
 • Baba, mvura iyi ngaishande semumiriri wehumwari wekuchenesa pakutambudzika, mushonga unorwisa zvirwere nehosha, uye simba renyu rekudzoreredza kudzorera vese vakarasika kuvavengi, muzita raJeshua. 
 • Jesu Ishe wangu, isai maoko enyu pamusoro pemvura iyi kuti muporeswe. Kuzodzwa kweMurapi Mukuru tsvaga mvura iyi yehuchapupu hukuru, muzita raJeshua. 
 • O Ishe, ipai simba mvura iyi yezviratidzo, zvishamiso nezvishamiso, muzita raJesu 
 • Mweya Mutsvene, yerera nemumvura iyi zvino, muzita raJesu. Mvura iyi ngaisunge zvisakachena zvose zviri mumuviri wangu, muzita raJesu 
 • Nesimba raMwari mumvura, rega hupenyu hwangu hwekurota hudzorerwe muzita raJeshua.
 • Kubva nhasi, mvura yangu yekuguma haizovava, muzita raJeshua. 
 • Vatorwa vakaipa mumuviri wangu, sungwa nemoto, muzita raJesu. 
 • Chero kutukwa pamusoro pehupenyu hwangu ngasukwe neropa raJesu. 
 • Nhengo dzese dzemuviri wangu dzinotanga kushanda zvakanaka paunosangana nemvura iyi muzita raJeshua. 
 • Mweya Mutsvene, femera pamvura iyi, muzita raJeshua.Mweya wese wekune imwe nyika unoshanda zvinopesana nerufaro rwangu, uparadzwe nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJeshua. 
 • Ropa raJesu taura kununurwa, kuporeswa, kubudirira uye kudzoreredzwa muchikamu chese chemuviri wangu uye nhengo, musoro wangu, moyo wangu, pfungwa dzangu, makumbo angu, maoko angu, maziso angu, chiropa changu, itsvo yangu, dundira rangu, chibereko changu, etc, muzita. 
 • Destiny yangu ramba chirwere chenyama nezvemweya, muzita raJeshua. Ndakanzwa ramba hope dzakaipa, muzita raJesu. 
 • Baba, rega Ropa renyu ribudise simba rose rakabata nhengo dzangu dzidzikinure, muzita raJeshua. Mafuta enyasha andakapiwa naMwari haangapere, nezita raJeshua. 
 • Baba, kana muvengi auya semafashamu kuzorwisa, nechirevo chenyu, vasimudzei mureza, muzita raJesu. 
 • Simba raMwari pamusoro pemvura, sunungura, poresa uye undidzorere nhasi, muzita raJeshua. 
 • O Mwari simukai uye ngakuve nemvura yekuporesa, kudzivirira, kuchengetedza, mufaro, rugare, kubudirira, kuwanda uye nyasha pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJeshua Hamashiaki. 
 • Ishe Jesu ndiporesei pane zvakaipa zvese nekushaya simba pandinotora minamato iyi muzita raJesu
 • Ndatenda Jesu.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

2 COMMENTS

 1. Ndatenda nemunamato uyu unonongedzera pamubhedha, ndine makore makumi mana ndakaroora ndine vana vaviri, ndichiri kugara munyadzi idzi, uye ndinotenda kuti mushure mekunamata munamato uyu Mwari wangu achaparadza dhimoni riri kuseri kwaro. Ndinokumbirawo mundinamatirewo.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...