10 Mavhesi eBhaibheri Neminamato Yokubatsira Mwanakomana Wako Kuva Munhu waMwari

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichave takatarisana nazvo Mavhesi eBhaibheri neminamato yekubatsira mwanakomana wako kuti ave munhu waMwari. Munamato iropafadzo yehumai kumwana. Kana ukaziva kuti Ishe vakadaidza mwanakomana wako muhushumiri kuti ashumire, haufanire kuzorora munzvimbo yemunamato.

Nepo kudzidzisa kwakakosha kuvabatsira kukura zvakanaka, munamato unochengeta pfungwa dzavo dzakagadzikana kuzvinhu zvaMwari. Paunenge uchinamata kuti ubatsire mwanakomana wako kuti ave munhu waMwari, pane zvinhu zvakati wandei zvauchange uchinyengeterera, zvinosanganisira:

Vanamatirei Kuti Vave Varume Vakavimbika

Hapana chinokunda kuperera. Josefa akanga ari murume akavimbika zvikuru. Kunyange asingazivi Mwari, munhu akaperera anotya Mwari uye anoedza kuita zvakarurama. Kuva munhu waMwari kunopfuura kuva nezvipo zvemweya uye kudanwa kwechokwadi kwaMwari.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Zviri pamusoro pemabatiro aunoita nevanhu zvichibva pane zvavanoda kwavari. Kune varume vaMwari vane mazwi nemafungiro avo hapana chavakaita kunze kwekugadzira kusawirirana mumuviri waKristu. Kune vanhu vaMwari vasingagone kutevedzera mashoko avo uye vakagadzira matambudziko nekusagona kuita zvinhu nenzira kwayo.


Hungu, mwana wako angave ane zvipo zvomudzimu kuti ave munhu waMwari, asi anodawo mwoyo wakarurama kuti azviite.

Vachave Vashumiri uye Vatungamiriri Zvakanakira

Kune vamwe varume vaMwari, zviri nyore kwavari kutungamira pane kutevera. Kuva munhu waMwari hakukuise pakutonga, pane nguva dzekuti unofanira kuteerera vanhu vauri kutungamira.

Vamwe vanhu vaMwari vakazadzwa nokudada zvokuti vanorasa zvinofungwa navateveri vavo. Vanotenda kuti zvavanotaura ndizvo zvakanakisisa uye zvinofanira kuteverwa. Uyewo kuna Mwari. Vamwe vanokasira kukanganwa kuti ndiMwari akavadana kuti vatungamirire vanhu vake. Vanotopesana nemirairo yaMwari.

Mwari Anofanira Kuvapa Kushivirira

Moses aive munhu mukuru waMwari asi akashaya mweya wemoyo murefu pane imwe nguva. Akatsamwiswa nemaitiro evanhu veIsreal akabva aita. Pakupedzisira, haana kukwanisa kupinda muchivimbiso chenyika.

Pazvinhu zvose zvakasikwa naMwari, vanhu ndivo vakaoma zvikuru kutungamira. Ndiko kusaka munhu wese ane danidzo yekutungamira vanhu anofanirwa kudzikama kuti asaite misikanzwa.

Mavhesi eBhaibheri uye Mapoinzi eminamato Kubatsira Mwanakomana Wako Kuve Munhu waMwari

Vapei Mwoyo Mutsva

( Ezekieri 36:26 ). Mupei mwoyo mutsva nomweya mutsva ugoiswa mukati make. Bvisai mwoyo wedombo panyama yake mugomupa mwoyo wenyama” 

Ishe ndinonamata kuti muvandudze moyo wemwanakomana wangu. Anofanira kuita munhu waMwari mukuru, ndinonamata kuti mumushongedze. nemoyo wakarurama. Ndinonamata kuti mubvise moyo webwe. Ndinonamata kuti umununure kubva kumweya wekusindimara uye mupe moyo wenyama muzita raJesu.

Ndinonamata kuti mumupe nyasha dzekugara achikuteererai imi nevanhu vakamupoteredza pazvinenge zvakakodzera.

Mupei Mwoyo Wakachena

( Pisarema 51:10 ). Sikai mukati mangu mwoyo wakachena, Mwari, Vandudzai mukati mangu mweya wakarurama” 

Baba ndinonamata kuti mugadzire mumwanakomana wangu moyo wakachena. Ndinonamatira moyo wakasununguka kubva kuchivi nekusarurama. Ndinonyengeterera mwoyo usina zvishuvo zvoudyire uye mafungiro asina kunaka ane chishuvo chakasimba. Ndinonamata kuti mumutsiridze mweya wakanaka mukati make kuti ashande zvakanaka muhofisi yamakamudaidza.

Ndinonamata kuti munyatsomunzvera uye mubvise chinhu chose chakaipa mupfungwa dzake. Ndinokumbira kuti mweya wako upinde mundangariro dzake nepfungwa dzake uye ugomushandura zvachose. Pfungwa dzake ngadzive dzako, zvishuwo zvake ngazvive pazvinhu zvako wega uye rudo rwake ngaruve pazvinhu zvako nevanhu vako nezita raJesu.

Ngaakushuvire Iwe Woga

( Pisarema 27:4 ). Chinhu chimwe chete chandakakumbira kuna Jehovha, ndicho chandichatsvaka; kuti ndigare mumba maJehovha misi yose youpenyu hwangu, kuti nditarire kunaka kwaJehovha, nokurangarira mutemberi yake.”

Sekutaura kunoita rugwaro zvinhu zvaIshe zvinopedza mweya wangu, ndinonamata kuti zvinhu zvaIshe zvipedze kufunga kwemwanakomana wangu. Ndinonamata kuti achakushuvira iwe chete kwete chimwe chinhu. Iwo mweya wekuti agare mumba mako mazuva ese ehupenyu hwake, ndinonamata kuti uusunungure paari muzita raJesu.

Ngaawane Simba Mauri

( 2 VaKorinte 12:9 ) Asi iye akati kwandiri, ‘Nyasha dzangu dzakakuringanai, nokuti simba rangu rinozadziswa muutera. Naizvozvo ndichanyanya kuzvirumbidza pamusoro poutera hwangu, kuti simba raKristu rigare pamusoro pangu.” 

Baba handizive kuti pachava nemachallenges nenhamo munzira yake, asi ndinonamata kuti nyasha dzenyu dzimutsigire. Ndinonamata kuti mumupe simba raanoda kuti aite basa rake nemazvo. Ishe, ndinonamata kuti mumubatsire munguva yekusasimba.

Rugwaro runoti simba rangu rinozadziswa muutera. Ini ndinokumbira nyasha dzinomubatsira panguva yekushaya simba, dzisunungure paari muzita raJesu.

Mupe Uchenjeri uye Murege Akugadzirire

Jobho 28:28 Tarirai, kutya Jehovha ndihwo uchenjeri, uye kubva pane zvakaipa ndiko kunzwisisa. 

Baba Ishe ndinonamata kuti mupe mwanakomana wangu nyasha dzekukutyai. Nekuti magwaro anoti kutya Jehovha ndiko kuvamba kweuchenjeri. Ndinonamata kuti mumushongedze nehuchenjeri hwaanoda kuti atungamirire vanhu venyu.

Nokuti kwakanyorwa, kuchinzi: Kana munhu achishaiwa; uchenjeri ngaakumbire kuna Mwari anopa zvakawanda asina mhosva. Ndinonamata kuti umupe njere dzinodiwa muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...