10 Ndima dzeBhaibheri Iwe Haufanire Kukanganwa Kana Uchinamatira Ruregerero

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichange tichishanda nendima gumi dzeBhaibheri dzausingafanire kukanganwa paunenge uchinamatira ruregerero. Kuregerera kusarudza nemaune kurega chigumbu kana hasha kupikisana nemumwe munhu. Kune maKristu mazhinji kwazvo anoona zvakaoma kuregerera vamwe vanhu, nepo ivo vachida kuti Mwari avaregerere kukanganisa kwavo. Munamato washe wakataura kuti tiregererei nhasi sezvatinoregerera avo vanotitadzira.

Mwari vane tsitsi uye chokwadi chavo chinotambanuka kubva kuzvizvarwa kusvika kune chimwe. Akavimbisa kuregerera zvivi zvedu nekuti Kristu akazvibhadharira pamuchinjikwa weKarivhari. Nekudaro, kana tichinamata kana kutsvaga kuregererwa, tinofanira kurangarira mamwe magwaro akanyorwa muBhaibheri. Zvimwe zvacho zvinosanganisira:

Mako 11: 25

Uye pese paunomira uchinyengetera, kana uine chero chinhu chaunopesana nacho, muregerere, kuti Baba vako vari kudenga vagokuregererawo kudarika kwako..

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Unofanira kugara uchiyeuka kuti Mwari vangada kutibata nesu nenzira imwe cheteyo yatinobata nayo vamwe vanhu. Paunopfugama uchinamatira ruregerero, tsvaga pamoyo wako zvakadzika kuti uzive kana paine vanhu vausati waregerera. Edza kuregerera munhu wese akayambuka iwe neimwe nzira kana imwe. Chinyorwa chinoyambira kuti kana tikanamatira ruregerero, tinofanira kuedza kuregerera vanhu vakatitadzira kuitira kuti baba vedu vari kudenga vatiregererewo.


Mathew 6: 15

Asi kana musingaregereri vanhu kudarika kwavo, Baba venyuwo havangakangamwiri kudarika kwenyu.

Izvi ndezvekuwedzera kusimbisa ndima yapfuura yerugwaro. Kana usingaregerere vanhu kudarika kwavo, baba vako havangaregererewo kudarika kwako. Munamato washe unoti tiregererei nhasi sezvatinoregererawo vanotitadzira. Kana isu tine moyo munyoro wekuregerera avo vanotitadzira, baba vedu vari kudenga vane moyo wakanaka kuti vatikanganwire zvivi zvedu.

1 John 1: 9

Kana tichireurura zvivi zvedu, Iye akatendeka uye akarurama kuti aregerere zvivi zvedu uye atisuke kubva mukusarurama kwese.

Pakunamatira ruregerero, zvakakosha kureurura zvivi zvedu. Chinyorwa chino chinoita kuti tinzwisise kuti zvibairo zvaMwari mweya wakaputsika, moyo wakaputsika uye wakapwanyika Mwari havangazvidze. Anovanza chitadzo chake haabudirire asi iye anozvireurura nekuzvisiya achawana tsitsi.

Kana tichireurura zvivi zvedu nezvakaipa zvedu, Mwari vachatiregerera zvivi zvedu.

VaHebheru 8: 12

Nekuti ndichava netsitsi nekusarurama kwavo, nezvivi zvavo nezvakaipa zvavo handichazorangariri.

Ichi chivimbiso chinobva kuna Mwari. Akavimbisa kuva netsitsi kusakarurama kwedu. Rudo rwaMwari kuhunhu harusi rweavo vakaponeswa asi kune avo vasati vagamuchira chipo cheruponeso. Mwari akavimbisa kutinzwira tsitsi uye haazotitongi nezvivi zvedu uye nemabasa asina mutemo.

VaEfeso 1: 7

"Maari tine kuregererwa kuburikidza neropa rake, iko kuregererwa kwezvivi, zvichienderana nefuma yenyasha dzaMwari."

Ropa raJesu rakadeurwa nekuda kwedu kare. Ropa rinotaura kururama kupfuura ropa raAberi. Ropa rinotitaurira panguva yedu yekuda. Ropa rinotaura kururama. Uye muropa tine kuregererwa. Ropa raKristu rinotireverera kana tichichema kuna Mwari kuti tinzwire tsitsi.

Ropa raKristu richiri kuyerera paCalvari uye richiri kushanda zvinoshamisa kusvika nhasi. Chatinongoda kuita kiyi musungano yeropa.

Dhanieri 9: 9

"Ishe Mwari wedu ane tsitsi uye anokanganwira, kunyange isu takamumukira."

Kunyangwe isu takapandukira Mwari pane dzinoverengeka, asi Mwari ane tsitsi kwatiri uye Iye achiri kuratidza tsitsi. Rumbidzwai ishe uyo asingatibate isu semhedzisiro yekukanganisa kwedu. Rudo rwaMwari rwakawandisa kwatiri. Hatisisiri pasi pemutemo, nyasha dzakatiponesa.

Rugwaro runoti hatina mupirisita wepamusoro asingagone kubatwa nekunzwa kweutera hwedu. Naizvozvo tinouya takashinga kuchigaro chetsitsi kuti tigamuchire nyasha kubva kuna Mwari baba.

Isaya 1: 18

“Chiuyai zvino titaurirane,” ndizvo zvinotaura Jehovha. 'Kunyange zvivi zvako zvitsvuku, zvichachena sechando; kunyange zviri zvishava somuti mushava, zvichaita samakushe amakwai.

Chikuru sei chitadzo chako chisingaregererwe? Zvisinei nekukura kwakaita zvivi zvedu, Mwari mukuru zvekuti anotikanganwira zvivi zvedu nezvakaipa zvedu. Chinyorwa chinoti kunyangwe kana zvivi zvedu zvakatsvuka serutsvuku, zvichaitwa chena kupfuura chando, kunyangwe zvitsvuku semucheka mutsvuku zvichaitwa chena kupfuura mvere.

Jeremia 31: 34

Nekuti ndicharegerera zvakaipa zvavo, handichazorangaririzve zvivi zvavo.

Mwari akavimbisa kuregerera zvakaipa zvedu. Iwe wakanzwa kuti Mwari havadi kufa kwemutadzi asi kutendeuka kuburikidza naKristu Jesu. Haadi kuti tife, anoda kutendeuka kwedu uye isu tinogona kuwana kutendeuka kwedu kuburikidza naKristu Jesu.

Mateu 6: 14-15

"Nekuti kana iwe uchiregerera vamwe vanhu pavanokutadzira, Baba vako vekudenga vachakukanganwirawo. Asi kana musingaregereri vamwe zvitadzo zvavo, Baba venyu havazokuregererai zvivi zvenyu. ”

Ruregerero iko kupa uye kutora chimwe chinhu. Paunounganidza mutsa, unogona kusanzwirwa tsitsi zvakare. Asi kana iwe uchiregerera vamwe vanhu pazvikanganiso zvavo, ishe ane tsitsi kukuregerera iwe. Kana iwe usingakanganwi vamwe vanhu zvivi zvavo, Mwari vari kudenga havakuregerere zvivi zvako.

VaEfeso 4: 31-32

“Bvisai shungu dzose, hasha nokutsamwa, kupopota namakuhwa pamwe chete nokuvenga kwose. Ivai nemoyo munyoro uye munzwirane tsitsi, muchikanganwirana, sezvamakakanganwirwa muna Kristu. ”

Kana iwe uchida tsitsi uye ruregerero kubva kuna Mwari, iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti hauna kurumwa, kuzadzwa nehasha kana kutsamwira mumwe munhu. Iva nemutsa kune vamwe vanhu, nzwira vamwe tsitsi uye uregerere avo vanokutadzira. Ipapo baba vako vari kudenga vachakuregerera.

 

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

2 COMMENTS

  1. Doy gracias a Dios siempre en mi corazon por encontrar tan grande vendicion en las redes como lo es esta pagina. Oro al senor para que la de este ciervo de Dios no le falle.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...