Zvidzidzo zveBhaibheri Zvokudzidza Kubva Munyaya yaJudhasi Iskarioti uye Mupostori Petro

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

Nhasi tichave tichitarisana nezvidzidzo zvebhaibheri zvekudzidza kubva munyaya yaJudhasi Iskarioti naApostora Petro. Vose Judhasi Iskarioti uye Muapositori vadzidzi vaJesu Kristu. Nepo rugwaro ruchingova nenhoroondo shoma yehupenyu hwaJudhasi Iskarioti, rugwaro rune ruzivo rwakakwana nezve hupenyu hwaPetro. Zvakangodaro, zvisinei nekuti hupenyu hwavo hunogona kupihwa neBhaibheri, chimwe chinhu chaishamisa pamusoro pevaapositori vaviri ava: ivo vese vakaita basa rakakosha muhupenyu hwaJesu Kristu.

Chimwe chikoro chekufunga chakatenda kuti Judhasi Iskarioti aifanira kupembererwa kupfuura Mupostori Petro, nekuti akatora mutoro wezviito zvake nekuzviuraya. Chinhu chimwe chete chaive chakanangana nezvekukosha kwevadzidzi vaviri kuhupenyu hwaKristu, ivo vese kutengeswa Jesu. Judhasi akatengesa Kristu nekuda kwerudo rwake rwemari asi Petro akatengesa Kristu nekuda kwekutya. Ngatikurumidzei kuongorora hupenyu nekusimbisa izvo zvakakosha zvidzidzo zvinogona kutorwa kubva muhupenyu hwavo.

Peter Aive Nemubvunzo wekutenda


Chinhu chimwe chete chaishamisa pakutengesa kwaPostori Petro kwaKristu. Chiitiko ichi chisati chaitika, Jesu akaudza Petro kuti achamuramba katatu mangwanani anotevera jongwe risati rakwira. Bhuku ra Mateo 26:34 Jesu akati kwaari, "Zvirokwazvo ndinoti kwauri: Muhusiku huno, jongwe risati rarira, uchandiramba katatu." Kunyangwe achiyambirwa nguva isati yasvika, Peter achiri kutengesa Kristu Jesu.

Mushure mekunge Jesu atorwa nevaimurwisa, akarohwa zvakaipisisa nekunyombwa pakati pavo. Peter akaonekwa padyo nenzvimbo yechiitiko uye akapikiswa kuve mumwe wevadzidzi vaJesu. Mupostori Peter aona kutambudzwa kwaiitwa naKristu, akaziva kuti zvakafanana zvichaitika kune chero munhu anozvizivisa naKristu. Pakarepo, Peter akaramba Jesu kuti haana kumbomuona kare. Akabvunzwa zvakare, uye Peter akaramba achiramba Kristu uye kechitatu, akaramba akaramba kuziva Kristu kana kuva nechokuita naye.

Peter aive nemubvunzo wekutenda ndosaka aisakwanisa kumira naKristu panguva iyoyo. Rangarira apo Kristu paaifamba pamusoro pemvura. Mateo 14: 26-31 kunze kwayedza Jesu akabuda akaenda kwavari achifamba pamusoro pegungwa. 26 Vadzidzi pavakamuona achifamba pamusoro pegungwa vakatya kwazvo. "Chipoko," vakadaro, uye vakachema nekutya. Asi Jesu akabva ati kwavari: “Shingai! Ndini. Usatya. Petro ndokuti kwaari: Ishe, kana muri imwi ndirairei ndiuye kwamuri pamusoro pemvura. "Uya," akadaro. Ipapo Petro akaburuka mugwa, akafamba pamusoro pemvura, ndokusvika kuna Jesu. 30 Asi wakati achiona mhepo ine simba akatya; zvino otanga kunyura, akadanidzira, achiti: Ishe, ndiponesei. Pakarepo Jesu akatambanudza ruoko, akamubata. "Iwe wekutenda kushoma," akadaro, "nei usina chokwadi?"

Mupositora Petro aive aratidza kusatenda kwake apo Jesu akamuraira kuti afambe pamusoro pemvura. Kunyangwe achifamba pamusoro pemvura, Petro aive achikahadzika mupfungwa dzake kana aive achishanda pamusoro pemvura uye paakaona mhepo, kutarisisa kwake kuna Kristu kwakachinjwa uye akatanga kunyura.

Chidzidzo: Tinofanira kubata nemhando dzese dzekusatenda uye kushomeka kwekutenda. Chinyorwa chinoti Chihebheru 11: 6 Asi pasina rutendo hazvibviri kumufadza, nekuti unouya kuna Mwari, unofanira kutenda kuti Iye uripo, uye mupi wemubairo wevanomutsvaka nemoyo wose. Shandira pakutenda kwako.

Judhasi Iskarioti Ane Chinetso Chehunhu


Wese murume ane hutera hwavo, Judhasi Iskarioti kushaya rudo kuda kwake mari. Murume ane hunhu hunopokana saJudhasi Iskarioti, mumwe haangatarisire zvakawanda kubva kwaari. Munguva yaKristu pasi pano, vanhu vakaunganidza mari yekupa hushumiri hwake. Mari iyi yaichengetwa naJudhasi Iskarioti. Pakutanga aiita zvakanaka nemari. Zvisinei, aisakwanisa kuenderera kwenguva yakareba sezvo chiri hunhu hwake kukurirwa nemari.

Hazvina kutora nguva refu Judhasi asati atanga kuba muchikwama chaive chakagadzirirwa kuchengetedza kubasa raKristu Jesu. Johane 12: 6 Wakareva izvi, kwete kuti ane hanya nevarombo; asi nekuti waiva mbavha, uye waiva nechikwama, achitakura zvaiiswamo. Iwe unofanirwa kunge wakanzwa yakakurumbira chirevo chekuti kuda mari ndiwo mudzi wezvakaipa. Judhasi Iskarioti kuda mari kwakaita kuti aite zvisingafungidzike. Akatengesa Kristu uye akamutengesa nezvidimbu makumi matatu zvesirivha. Akapa Kristu kune vakamurwisa nekuda kwemari.

Chidzidzo: Muhupenyu, nepo tichikunda munzvimbo medu yesimba, hatifanire kutarira maziso edu kunzvimbo yedu yeutera. Kushaya simba kwatinotadza kushanda nhasi kunogona kutikanganisa mangwana.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Mupositora Petro Akawana Nzira Yake Kudzokera Kumuchinjikwa, Judhasi Akatadza


Kurema kwezvivi zvavo kunenge kwakafanana asi kuguma kwezvose ndiko kunoita mutsauko. Mushure mekunge Peter atengesa Kristu, akazadzwa nemhosva zvekuti akasvimha misodzi. Nekudaro, haana kuzvibvumira kuremerwa nemhosva kusvika padanho rekutadza kuwana chigaro chetsitsi. Akaenda akatendeuka uye haana kuzombodzokera muchivi ichocho. Rangarira rugwaro runoti mubhuku ra Ezekieri 18:23 Ndine mufaro here kuti wakaipa afe? ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha; ko haangatendeuka panzira yake, ararame here? Kutendeuka ndiko kwese kunodiwa kuti iwe uwane nzira yako kuchigaro chetsitsi.

Nekuti Mwari havafarire chipiriso chinopiswa, zvibairo zvaMwari mweya wakaputsika, moyo wakaputsika nowakapwanyika Mwari haangazvidzi. Izvi zvinoreva kuti kutendeuka kwedu kwakakosha kwazvo kana uchitsvaga ruregerero.

Ukuwo Judhasi Iskarioti akakundwa nemhosva. Akapedzwa kukanganisa kuti aigona kudzokera kuna Mwari kunzwirwa ngoni. Asi akabva aenda ndokuzviuraya achitora mutemo mumaoko ake. Judhasi anofanira kunge akafunga kuti rufu ndicho chete chinhu chakanaka chaaigona kuita panguva iyoyo, asi Mwari haafariri kufa kwemutadzi asi kutendeuka kuburikidza naKristu Jesu.

Chidzidzo: Zvisinei nekunzwa kukura kwakaita zvivi zvedu, tinofanira kushingairira kutendeuka. Uyo anopupura zvivi zvake uye akatendeuka kubva pazviri achawana tsitsi. Tinofanira kuva nekutendeuka kwechokwadi. Mwari vane tsitsi zvakakwana kuti vatiregerere zvivi zvedu zvese.


 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, Ndiri Munhu waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...