Kunamata Kunongedzera Kune Vakaipa Vavakidzani

4
24356

Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo kurwisa vavakidzani vakaipa. Vavakidzani varume nevakadzi vanogara nemi mukomboni imwechete kana munharaunda. Dzimwe nguva, vanogona kuve wako waunofambidzana naye, estate mate kana muridzi wemba. Ivo chikamu chakakosha chehupenyu hwako sezvo zviito zvavo uye kusaita kunogona kukanganisa hupenyu hwako kungave kwakanaka kana kwakashata.

Sevatendi, zvakakosha kuti tive nevavakidzani vakanaka. Patinenge tichienda kunzvimbo nyowani, mumwe wemunamato wakanyanya kukosha watinofanira kutaura Mwari anofanirwa kutipa vavakidzani vakanaka Vanhu vanozogovana zvakafanana kutenda uye pfungwa, kunyanya vanhu vanoziva Mwari uye vanotenda mumwanakomana wake Jesu Kristu. Kana nemukana ukapotsa izvi uye ukazoguma uine muvakidzani akaipa, hupenyu hwako hunenge huri mukutambudzika kukuru. Vakaipa vavakidzani mupomeri. Kazhinji pane zvisiri izvo, dhiabhori anomisa varume nevakadzi vakaipa munzvimbo dzakakosha kwaanoziva kuti vana vechiedza vachagara. Varume nevakadzi vakaipa ava vanozoita mweya wekutarisa uye ivo vanozoita zvese zvavanogona kudzikisira vana vaMwari.

Chinyorwa chemunamato chinozotarisa zvakanyanya kuna Mwari achikunda simba remuvakidzani akaipa. Iwe uchazoshamisika kuziva ava vakaipa vavakidzani vanogona kuve wako mukuru kana muridzi wemba. Unozotanga kuve nechinetso chakakomba navo kana ivo vachiziva kuti uri wechiedza uye sezvo ivo vari muchinzvimbo chechiremera, vanogona kusimbisa hupenyu hwako nesimba ravo uye nehupfumi. Iwe unofanirwa kuziva izvi, iwe unofanirwa kuve une hutsinye kwazvo nevavakidzani vakaipa. Iwe unenge usina kukura kuri pachena muhupenyu sekureba sekuramba kuchiripo. Munyori wePisarema anonzwisisa kufurirwa nemuvakidzani akaipa muhupenyu hwemurume. Hazvishamise kuti rugwaro runoti mubhuku ra Pisarema 28: 3. Swedera usandibvisa pamwechete navakaipa, navanoita zvakashata, ivo vanotaura rugare kune vavanogara navo, zvakashata pamoyo yavo.

Ndinokumbira nemvumo yedenga, muvakidzani wese akaipa akamiswa nemuvengi kunyadzisa hupenyu hwako, dai moto weMweya Mutsvene watanga kuvapedza nemuzita raJesu. Sezvakavimbiswa naIshe mubhuku Jeremiah 12: 14 Zvanzi naJehovha pamusoro pevavakidzani vangu vese vakaipa, vanobata nhaka yandakagarisa nhaka kuvanhu vangu Israeri. tarira ndichavabvisa panyika yavo, ndichavabvisa paimba yaJudha pakati pavo. ndinoraira kuti vanhu vakaipa vabviswe muhupenyu hwako muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato

 • Baba Tenzi ndinoraira nesimba rematenga, handizokuvadzwa nevavakidzani vakaipa nezita raJesu. Nekuti ndakagara kuruoko rwerudyi rwaKristu Jesu. Ndakasimudzwa pamusoro pemasimba nemasimba. Hapana chakaipa chichauya pedyo nenzvimbo yangu yekugara muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, rugwaro runoti ndichatuka avo vanokutuka nekuropafadza avo vanokuropafadza. Ndinoraira nesimba rematenga, vese vavakidzani vemadhimoni vanondituka, regai kutuka kwashe kuve pamusoro pavo muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, gomba rega rega remadhimoni rakachererwa ini nevavakidzani vangu vakaipa, ndinotema nesimba rematenga kuti vachawira mariri muzita raJesu.
 • Baba Ishe, ndinoraira nesimba rematenga, ngirozi yaIshe ngaishanyire imba yevavakidzani vangu vakaipa. Munzvimbo dzese dzavanondirwisa, ishe ngirozi yaIshe ngadzivaparadze muzita raJesu.
 • Ishe Jesu, rurimi rwakaipa rwese rwunondimukira rupiwe mhosva muzita raJesu. Munzira dzose idzo vavakidzani vangu vakaipa vave vapomeri vachishandisa rurimi rwavo kwandiri, ndinoraira kuti moto upise ndimi dzakadai muzita raJesu.
 • Ndakamira pachivimbiso chaishe mubhuku raMapisarema 105: 14-15 Haana kutendera munhu kuvaitira zvakaipa: hongu, akatuka madzimambo nekuda kwavo; Ndichiti, musabata vazodziwa vangu, uye musaitira vaporofita vangu zvakaipa. ” Ndinoraira kuti hapana munhu achandikuvadza muzita raJesu.
 • Nekuti ndinotakura mucherechedzo waKristu ngapasava nemunhu anondinetsa. Ndinoraira nesimba rematenga, kuti ndisazonetswe nevavakidzani vakaipa nezita raJesu.
 • Ini ndinouya kuzopesana nemweya wese wedhimoni wakabata muvakidzani wangu kuti ndione kukura kwangu muhupenyu. Chero girazi ravanoshandisa vachiongorora kubwinya kwangu ngariputse muzita raJesu.
 • Wese muvengi wedhimoni anoshanda achipesana nezvandakagadzirira, ndinokuparadza nesimba rematenga. Ndinokumbira kuti mutumwa washe asimuke ashanyire musasa wevavakidzani vangu vakaipa uye vatevere kuparadzwa kuti vauye pavari muzita raJesu.
 • Ishe, ndimi Mwari mutsivi. Ndinonamata kuti iwe umuke muhasha dzekutsiva kwako utore kutsiva kune vavakidzani vangu vakaipa vachinyadzisa hupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Kubva nhasi, ndinoraira kuti ndiri kuoneka kune wese mweya wekutarisa. Kubva nhasi, ndave asingabatike uye ndinotarisana nemuvakidzani wese wedhimoni ari kuronga kundirwisa muzita raJesu.
 • Ini ndinoshandura nzira yekurwisa kwese kwakaunzwa pandiri nevavakidzani vangu vakaipa, ndinotumira museve wese kune unoutumira muzita raJesu.
 • Nekuti zvakanyorwa kuti neziso rangu ndichaona mubairo wevakaipa. Chinyorwa chinoti hapana chakaipa chingandiwira kana chakaipa chiswedere pedyo nekwandinogara. Ndakamira pachivimbiso cheshoko iri, ini ndinozivisa kuti hapana chakaipa chingandiwira ini kana veimba yangu muzita raJesu.
 • Ndinopa vatumwa vashe kutonga pamusoro pangu. Vachanditakura mumaoko avo kuti ndirege kumhanyisa tsoka yangu padombo. Ndinoita ichi chivimbiso chaishe pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
 • Kubva nhasi, kudzivirirwa kwaishe kunogara kuri pandiri. Chisimbiso cheropa raKristu ngachive pamhuri yangu muzita raJesu.
 • Ndinoraira moto wemweya mutsvene uchaburitsa pachena vavakidzani vese vakaipa vakandikomba muzita raJesu.
 • Kubva nhasi, ndinozviita mutungamiriri wedunhu uye ndinotema kuti iyo nyika yevagari haigadzikane chero murume kana mukadzi akaipa kuti agare muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

4 COMMENTS

 1. Iyi minamato chikomborero chakadai. Ndapota namatirai vana vangu ruponeso uye kununurwa. Imotokari yemhuri. Kuti uwane imba yakanaka yekutamira. Mwari akuropafadzei muzita raJesu rine simba.

 2. Mwari vakuropafadze MOG uye yako mhuri uye uyu une simba munamato moto atari.
  Baba changamire ndinoda kubatana nekupa chegumi muhushumiri hwenyu ndatumira meseji pane chii chiri app kuti nditaure nemi muchivande.

  Ndokumbirawo undibata pa + 27624201003 ndinonzi hanzvadzi Deborah.
  Mwanasikana wako munaShe.

  Ini ndinonamata kuti ndinzwe kubva kwauri munguva pfupi

 3. Mazuva maviri akatevedzana, panguva imwe chete manheru ega ega pane huremu hwakangoerekana hwauya pamusoro wangu uye ndonzwa kurwara zvakanyanya.
  Zvisinei, ndakaona kuti iri harisi simba rakajairika saka ndinotora simba pamusoro paro. Kana ndangonamata minamato yehondo, huremu nehurwere hunosimudzwa.
  Ndibatsireiwo kunamata ndichipesana nechinhu ichi.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.