Munamato WeKuchengetedzwa Kwemhuri Uye Mhuri

2
21317

Nhasi tichave tichishanda nemunamato wekuchengetedzwa kweMhuri neMhuri, Kusvikira murume anzwisisa musiyano uripo pakati peimba neimba, munhu akadaro anogona kunge asingazive kukosha kweMhuri. Iyo mhuri inzvimbo yakarongeka yakagadzwa naMwari. Mubhuku raGenesisi chitsauko 2: 4, rugwaro runoti, nekuda kweichi chikonzero, murume achasiya baba vake namai vake uye abatanidzwe nemukadzi wake, uye vaviri ava vachave nyama imwe. Ndiro izwi raida kuti hushumiro hwewanano huite mhuri. Kune chibvumirano chinoperekedza mubatanidzwa wese wekuti mhuri inofanirwa kugara pamwechete.

Murume anogona kunge aine imba, asi kusvikira asanganiswa nemukadzi wake uye vova nyama imwe imba yacho ichapfuura ichipinda mumusha umo mhuri ingakurira. Sezvo inofarira zvemweya sezvakaita mhuri, zvakare iri mumiriri wehukama. Mwari nemaune akaronga hushumiri hwewanano kuti ave nechokwadi chekuti pane chinzvimbo chinotora chekushamwaridzana nemwana wese anozvarwa. Kana mhuri ikagara pamwe chete, pane zvishoma kune izvo zvisingakwanisike. Hazvishamise kuti, dhiabhori anogara achirwa hondo inorwadza nemhuri. Nhengo yega yega yemhuri inofanirwa kutaura munamato wekudzivirirwa kweMhuri neMhuri kuitira kuti dhiabhori asawana nzira mumhuri. Kana paine hurema munzvimbo yekunamatira, dhiabhori anenge asiri kure nekurova; dhiabhori anogona kusarudza kutora muriritiri wemba kuti aparadze hupenyu hwekunamata hwemhuri.

Mhuri inofanirwa kuve yakangwarira pamweya vese kuti varwise satani. Dzimwe nguva, dhiabhori anogona kuunza imwe nzira yekusawirirana mumhuri, uye kana iyo mhuri isina kubatana, pane zvishoma kune izvo zvinogoneka munzvimbo dzemweya. Dhiyabhorosi anonzwisisa kuti pane simba mukubata maoko panguva yekunamata; ndosaka mhuri iri hushumiri hwekutanga huri pasi pekurwiswa nadhiyabhori. Ndinonamata kuti netsitsi dzaMwari, dhiabhori arege kuwana nzira yekupinda mumba mako muzita raJesu. Ndinovhara musuwo wese wekuvhura uyo muvengi angangoshandisa mari yake kuti awane imba yako muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Kamwe kana mhuri yaparadzwa, basa racho rinenge raitwa. Iko hakuna hushumiro hwekurera mwana wese mutsva nenzira kwayo inogamuchirwa naIshe. Nzvimbo zhinji dzakaparadzwa nekuti muvengi akawana kupinda mumhuri. Vanhu vazhinji vakatadza chinangwa kwete nekuti vanoshuvira kukundikana, asi nekuti havana backup yakasimba, inova mhuri. Ndinoraira netsitsi dzeWekumusoro-soro, dhiabhori haawane nzira yekupinda mumba mako pazita raJesu. Paunenge uchidzidza chinyorwa ichi chemunamato, dai kuchengetedzwa kwaMwari


Wemasimbaose ave pamusoro pemhuri yako uye nemuzita rako rine simba nezita raJesu. Chinyorwa chinoti dhiabhurosi haauye kunze kwekuba, kuuraya, nekuparadza, dai dhiabhori akasawana nzira yake mumhuri yako muzita raJesu. Ita shuwa kuti iwe unodzidzira ichi chinyorwa chemunamato nekushingairira uye nekuchigovana nevamwe vanhu. Mwari ngavasimbise dzimba dzedu nemhuri dzedu kurwisa hunhu hwadhiyabhorosi muzita raJesu.

Pfungwa dzeMunamato:

Ishe Jesu, ndinouya pamberi penyu zvine chekuita nemhuri yangu. Sekuita kwawakaita iwe mhuri hushumiri hwekutanga kutiisa munzira yekururama, ndinonamata kuti mhuri isarasikirwe nechikonzero chechokwadi chekumisikidzwa kwayo muzita raJesu. Ndinonamatira kuchengetedzwa kwaMwari Wemasimbaose pamusoro pemhuri yangu uye nemhuri. Ndinonamata maererano nenhengo yese yemhuri yangu. Ndinoraira kuti maoko aMwari Samasimba achange ari pamusoro peumwe neumwe wavo muzita raJesu. Ndinonamata kuti chero mumwe wavo arege kubatwa netsaona; havangaurayiwi; havafanirwe kubatwa chibharo kana kubiwa nezita raJesu.

Ndinonamata kuti utsvenese mwoyo yenhengo dzangu dzese dzemhuri. Ndinouya kuzorwa nezvakaipa zvese mumoyo mavo. Ndinonamata kuti mutonge pfungwa dzavo, uye pfungwa dzinobva murwizi rwemoyo yavo dzive dzinoera muzita raJesu. Ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, musatendera muvengi kuti asvike pamwoyo yavo, dhiabhori haazokanganisa pfungwa dzavo muzita raJesu. Izwi rako rakati iwe uchatitakura isu mumaoko ako kuti tirege kupisa tsoka yedu padombo. Ndinonamata kuti utakure nhengo yese yemhuri yangu mumaoko ako kuti tirege kurova tsoka yedu padombo rehupenyu nemuzita raJesu.

Ndinonamatira mhuri yangu uye nemunhu wese arimo kuti mutitungamirire patinofamba noupenyu. Chinyorwa chinoti ivo tsvimbo netsvimbo yako inondinyaradza. Makagadzira tafura pamberi pangu pamberi pavavengi vangu, uye mukazodza musoro wangu namafuta. Ndinonamata kuti mutinyaradze muzita raJesu. Ndinoraira netsitsi dzeWekumusoro-soro kuti mweya wenyu ufambe nesu patinoenda muhupenyu muzita raJesu.

Ishe Jesu, ndinonamatira kuti kunhengo yega yega yemhuri yangu iri kurwara kana nemanera akakura, ndinonamata kuti maoko enyu ekupodza auye pamusoro pavo nhasi muzita raJesu. Nekuti rugwaro rwunoti iwe wakatora pauri hutera hwedu hwese uye wakaporeswa hosha dzese, Ishe, ndinoraira kuti muchapodza wese anorwara mumhuri yangu muzita raJesu.

Ishe Jesu, musimboti werwendo rwedu muhupenyu semhuri, ndeyekutonga nemi mukubwinya kusingaperi. Ndinonamata kuti apo patinoenda kuhupenyu zuva rega rega semhuri, munotipa nyasha dzose nguva dzose kuti tigare takangwarira uye tichiziva nezvemba yedu yekudenga nemuzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti zvichabatsirei munhu anowana iyo nyika yese uye akarasikirwa nemweya wake. Hatidi kurasikirwa nemweya wedu semusha nemhuri, Ishe, tibatsirei kudzoka kumba zvakanaka muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2 COMMENTS

  1. Ndibatsireiwo munamatire mudzimai wangu wandinoda she is not well, ndinoda kuti baba vemasimbaose vasimbise ruoko rwavo rwekuporesa kumuviri wake wese kuti apore zvakanaka nezita raJesu tanamata Amen.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.