Kununurwa munamato kubva kumweya wekubhejera

11
21910

Nhasi tichave tichitaura nemunamato wekununurwa kubva kumweya wekubhejera. Vanhu vanoona kubhejera sechimwe chinhu chakajairika, uye vanotenda kuti vanhu vane rusununguko rwekusununguka kupinda mukubhejera uye kubuda kubva mazviri. Nekudaro, isu takanzwa nekuona zviitiko zvevapfumi nevarume vakapfuma vakaenda nekuda kwekupindwa muropa kwavo nokubhejera. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti kune zvese izvo murume anopindwa muropa nazvo, pane mweya shure kwayo. Kunge ufeve uye upombwe kuva nemweya shure kwavo, saizvozvowo kubhejera.

Kana mweya wekubhejera wawana hupenyu hwemunhu, munhu akadaro anenge asina chimwe chinhu chekushandisa mari kunze kwekubheja. Uye nekuda kwekuti mbavha haiuyi kunze kwekuba nekuparadza, munhu akadaro anoenderera zvakadaro kusvikira ashandiswa zvisina basa nemweya iwoyo. Sokunge isu takaburitsa chinyorwa chemunamato pamusoro pekununura varume kubva pakubhejera, panguva ino, Mwari anoda kununura munhu wese akatambudzwa nemweya wekubhejera. Ndinotema netsitsi dzaIshe; kunyangwe uri iwe kana munhu wepedyo newe, unonunurwa kubva kumweya wekubheja muzita raJesu. Nesimba redenga, ndinodudzira rusununguko kubva kumweya yakadaro muzita raJesu. Kubva nhasi, vanenge vasisina simba pamusoro pako neupenyu hwako nesimba muzita raJesu.

Mweya wekubhejera unoparadza kubudirira kwemari kwevanhu nekuti vanozogadzirisirwa kushandisa mari yavasina pakubhejera. Vazhinji vavo vachange vane chikwereti chakaipa zvese muzita rekubhejera. Kana muvengi achida kuparadza zvirongwa zvaMwari muhupenyu hwemunhu, chimwe chezvinhu zvavanotumira nzira yake mweya wekubhejera, uye kana mweya uyu ukabata mumwe munhu, hupenyu hwavo hwemari huri munjodzi huru. Zvinotora simba raMwari kununura murume kubva mumweya wekubheja. Ndinonamata kuti nhasi, simba raMwari rikuwane. Sevazhinji venyu makaneta uye muchida kubva mukubhejera, ndinoraira kuti simba raMwari Wemasimbaose richaburuka zvine simba pamusoro penyu, uye kuburikidza nesimba iro, muchasunungurwa kubva kumweya wakashata wekubhejera wakaitirwa kuparadza hupenyu hwenyu uye destiny.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Tora nguva yako kuti udzidze chinyorwa chemunamato ichi. Ini handina kukahadzika mupfungwa dzangu kuti Iye Mutsvene weIsreal achaita zvishamiso zvikuru kuburikidza nemunamato uyu.


Pfungwa dzeMunamato:

 • Ini ndinoparadza dhimoni roga roga rekubhejera raiswa muhupenyu hwangu kuparadza mari yangu. Ini ndinotema kuti moto waMwari Wemasimbaose uchaburuka uvashise muzita raJesu. Ishe, ndinozvisunungura kubva muhusungwa hwese hwekubhejera, ndinokumbira kuti simba raMwari Wemasimbaose riwedzere kudzika kusvikira paButterroot yerima kwandakaiswa pasi nemweya wekubheja, ndinokumbira kuti maoko aMwari anoita zvishamiso ndisunungure nhasi muzita raJesu.
 • Baba Ishe, pamusoro pazvo, zvakanyorwa kuti iye Mwanakomana akasunungurwa wakasununguka zvirokwazvo. Ndinozivisa rusununguko rwangu kubva kumweya wekubhejera muzita raJesu. Ini ndinokumbira kuti simba raMwari Wemasimbaose riuye pamusoro pehupenyu hwangu uye vandipe simba rekukunda yese kana kukurudzira kuti ndidzokere mariri muzita raJesu. Baba Ishe, ndinonamata kuti muise rusvingo pakati pangu uye kubhejera nhasi muzita raJesu.
 • Baba Tenzi, ndinoraira kuti muzita raJesu, masimba ese nehukuru hwakapa vanhu pamberi pangu zvisina basa nekuda kwekubhejera, simba rinovabata nekubhejera mumba mababa vangu, masimba emadhimoni ane mwana akasarudzika nekubhejera. mumba mamai vangu, ndinoraira kuti pamusoro pehupenyu hwangu ucharasikirwa nesimba rako muzita raJesu. Ndinoshora kuvimbika kwangu kwauri nhasi, neropa rakakosha raKristu pamusoro pehupenyu hwangu, ndinotema kuti ndasununguka kubva kwauri muzita raJesu. Ose masimba emadhimoni akatumirwa kubva kuhumambo hwerima kuti aparadze magumo angu, simba rese rakatumirwa kuparadza zvirongwa nezvirongwa zvaMwari zvine chekuita nehupenyu hwangu, zvese zvakaipa zvataurwa pamusoro pehupenyu hwangu izvo zviri kukanganisa magumo angu, Ndauya kuzokurwisa nemuzita raJesu.
 • Rugwaro runoti, Simukai Mwari uye vavengi venyu ngavaparadzirwe. Rega avo vanokupikisa mukutongwa ngavapihwe mhosva pamberi pako. Ishe ndinonamata kuti musimukire ini, ndinonamata kuti murege kuramba makanyarara maererano nehupenyu hwangu, kudzamara ndasununguka kubva muhusungwa hwehusungwa hwakandichengeta, Ishe, ndinonamata kuti murege kuzorora. Ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, mundidzorere mufaro wekuponeswa kwenyu uye mundisimudze nomweya wakasununguka. Baba kudenga, ndinonamatira kununurwa kwangu nhasi kubva pasimba rekubhejera. Ndinoraira kuti mweya mutsvene waMwari uburuke muhupenyu hwangu uye unatsiridze mweya wangu; Zvese zvakaipa zvakaipa mumoyo mangu nepfungwa zvakaparadzwa nemoto muzita raJesu.
 • Ini ndinouya kuzopesana neese simba rehuranda pamusoro peangu uye zvatiri. Ini ndinosimudza yakakwira pamusoro pemweya wekubheja. Ini ndinotema kuti hazvichazove nesimba pamusoro pangu zvakare muzita raJesu. Kubva ikozvino, ini ndinotanga kufunga pamusoro pekugutsikana kwangu, kuchiva kwakaipa kuri muziso rangu kwakabviswa neropa regwayana, ini ndakasununguka mukusununguka kwangu kubva kumweya wekubhejera muzita raJesu.
  Ini ndinonamatira murume nemukadzi wese vane hupenyu uye hupenyu hwavo hwavhiringidzwa nedhimoni iri rakakura rekubhejera. Ini ndinotema kuti maoko aMwari avasunungure izvozvi muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

11 COMMENTS

 1. Ndakanamata munamato wekununura wekubhejera uye ndakatenda ikozvino ndakasununguka. Ndapota rambai muchindinamatira kuti ndidzorerwe. Mwari vakuitirei nyasha dzakawanda

 2. Neniwo ndanamata munamato wekubhejera uye ndinoziva kuti Mwari vachada uye vandinunura kubva nhasi. Maita henyu Mwari nevakamboisa munamato uyu muno. Tinokutendai Mwari nekutida zvekuti maita nzira yekutiza. Muzita raJesu ndanamata.

 3. Lieber Gott vielen Dank, dass du mir hilfst und mir zuhörst. Ich will von den Bösen weg und zu dir wieder nach Hause kommen. Jesus Christus bite befreie mich von den Bösen.
  Amen.

 4. Nhasi 22.July.2022 izuva rangu reruponeso. Kubhejera kunokonzera kuora mwoyo uye kurasikirwa kwemari. Ndinonamata kuti Mwari Samasimba vandisunungure zvachose kubva muhusungwa uhu, ndapedza.

 5. Ndanga ndichibhejera makore makumi mana uye ndakatambura nekushungurudzika kunotyisa pamusoro payo ndapota mwari kubva nhasi ndisunungure pachirwere ichi chekubhejera icho hapana munhu anofanira kupfuura nacho.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.