Munamato weKununurwa Kwechikwereti

1
2520

Nhasi tichave kupa vanhu munamato wekununurwa kwechikwereti. Isu takatungamirwa nemweya waMwari kubata munamato wekuregererwa kwezvikwereti nekuti kuri kubira kuti vanhu vazhinji vari kurarama hupenyu hwavo pachikwereti. Zvichakadaro, vanhu vazhinji vanowira pasi pechikamu ichi vanogamuchira mihoro yakawanda, senge mihoro yavo yakakwanira kuti vatarisire zvavanoda, asi kunyangwe zvese, ivo vachiri nechikwereti. Zvinotaridza senge mweya wechikwereti unacho uye ivo hapana chavanogona kuita pasina kupinda chikwereti.

Kune vakawanda kwazvo vanoda munamato uyu wekudzikinurwa chikwereti nekuti muvengi akabata mari dzavo, havachisina simba nazvo, havachakwanisa kana kutsanangura mashandisiro avanoshandisa mari, chavanoziva ndechekuti kana vangotora mari yacho. hazvitore nguva vasati vaenda kunotyoka, pane anodya mune yavo mari achibvarura mari yavo. Zvinosuruvarisa kuziva kuti kudzamara vawana kudzora pamari yavo, havangambove vakasununguka pachikwereti.

Maitiro ekuti maneja webazi rebhangi achafamba kuenda kumudzidzisi wepuraimari kukwereta mari kusvika mwedzi wapera. Izvi zvinotsanangura kuti iwo maropafadzo aIshe anoita hupfumi. Isu hatina kukwana kwemari nehuwandu hwemari yatinowana; isu tine izvozvo zvakakwana nehuwandu hwenyasha dzatinowana. Kwete kusvikira Nyasha atanga kutaura muhupenyu hwemurume, angangoramba achitaridzika asina hurombo kunyangwe ari kuwana mamirioni.

Naizvozvo, mumunamato uyu wekuregererwa kwezvikwereti, tichave tichitarisa mativi emunamato ekusunungura vanhu kubva pasimba rakatora mari yavo, uye zvakare tichange tichinamatira zvakanyanya kuitira kugadzikana kwemari kuvanhu. Kana iwe uchinzwa kuti iwe unoda munamato uyu kana uine mumwe munhu waunofunga kuti anoda kutaura munamato uyu, usazvishingisa kusagovana nemunhu akadaro.

Pfungwa dzeMunamato:

Baba, muzita raJesu, ini ndinosunungura pasimba rese iro ratora mari yangu, wese anodyisa anomedza kuwanikwa kwemari yangu, inogara ichindipa ndakatyora mukati memazuva mashoma. Ndinokuparadza muzita raJesu.
Ini ndinouya kuzopesana neese simba riri kundiramba kuti ndigadzikane mari, simba rese rakagara pane wakasununguka mafambiro emari yangu mudenga remweya; Ini ndinoparadza masimba akadaro muzita raJesu. Simba rega rega rakasarudza kundishandura kuita chinhu chinosekwa kuburikidza nechikwereti, ini ndinosunungura kubva kwauri muzita raJesu.

Changamire Jesu, sezvo iwe wakabhadhara mutengo mukuru pamuchinjiko weCalvari wekuregererwa uye kuponeswa kwemunhu, kusunungura murume kubva kumweya wega wega wemadhimoni uye kusungwa, ndakazvisunungura kubva muhusungwa hwese kana ngetani dzechikwereti muzita raJesu. Kubva zvino, ndinotaura simba rangu pamusoro pemari yangu. Ini ndinotaura kutonga kwangu pamusoro pemari yangu muzita raJesu.

Wese generational kana kutukwa kwemadzitateguru aichengeta vanhu pamberi pangu muhusungwa hwechikwereti, ini ndinouya kuzokurwisa pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Simba rega rega nehutungamiriri hwaiita kuti vanhu vandikomberedze chikwereti kunyangwe vakakura sei, ini ndinouya kuzokurwisa pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.

Bhaibheri rakaita kuti rizivikanwe kuti takapihwa zita iro riri pamusoro pemamwe mazita kuti pakataurwa zita Jesu, ibvi rimwe nerimwe rinofanira kupfugama uye nerurimi rwese runofanira kubvuma kuti ndiMwari. Chinzwa izwi raIshe iwe mweya wechikwereti, ini ndinoparadza simba rako pamusoro pangu muzita raJesu.

Ini ndinotema kuti kusimba kwemari kunova Mugove wangu muzita raJesu. Ini ndinoparidza chikafu changu chemari muzita raJesu. Ini ndinokuraira kuti muzita raJesu rine simba, ini handichaendi zvakare nemuzita raJesu.

Ndinonamata O Mwari kuti mundidzidzise mashandisiro andinoita mari yangu, ndinoda kuti mundidzidzise kudzora neku maneja mari yangu kuti handizoendi ndakatyora zvakare. Ini ndinoda kuti undidzidzise kushandisa mari nekuchenjera, ini ndinoramba kushandisa mari zvisina kufanira, ndinouya kuzorwa nemweya wega wekupedza mari wakandidzora, ndinokuparadza nemoto weMweya Mutsvene.

Baba Tenzi, zororo iro chikwereti rinopa kumurume ndezvenguva chete, asi munhu anoguta kana iye ari iye muridzi wezve chinhu. Ini ndinonamata nekuda kwenyasha dzekugara, Nyasha dzekuve nezvinhu nenzira kwayo, Nyasha kuti dzirege kuve dzakaderera pamari, Ishe Jesu, ndinonamata kuti mudzidzise maoko angu-pamaitiro ekuita mari, ndinonamata kuti muite zadza moyo wangu pamaitiro ekuita sarudzo nemari iyoyo, ishe Jesu, ndinonamata kuti iwe utore mari yangu muzita raJesu.

Ishe Jesu, handidi kupinda muchikwereti zvakare, ndinonamata kuti mundiitire gadziriro yekuti ndigadzirise iyo yandiri kukwereta, uye muchaita kuti gadziriro iyi irambe ichienderana kuti ini ndichagara ndine zvakawanda kudarika mari yakakwana yekuita zvinhu ndega pasina kupinda muchikwereti, Ishe ndinonamata kuti mundipe nyasha idzi muzita raJesu.

Baba vari kudenga, ini ndinoshandisa uyu munamato senge kusangana kune wese kunze uko ane hupenyu hwakavhiringidzwa nemweya wechikwereti nekuda kwehurombo hwakakura, ini ndinotyora kubhuroka kwemari kwavari. Wese murume nemukadzi vakagarwa nedhimoni rechikwereti nekuda kwekutadza kuwana basa, murume nemukadzi wese vakandwa muzvikwereti zvinorema nekuti vakatadza kuwana rubatsiro, baba vari kudenga, ndinonamata kuti vape rubatsiro kwavari pane zvavaitarisira zvishoma muzita raJesu. Ivo varikuda mabasa vanofanirwa kushandira muzita raJesu.

Ini ndinonamatira rusununguko rwemari kumurume wese nemurume nemukadzi uyo anoda Rusununguko irworwo, ini ndinotema kiyi yekubudirira kwemari kusunungurwa kwavari muzita raJesu.

Advertisements

1 Comment

  1. Ndokumbira kuti unamatire mwanasikana wangu akatsauka & mwanakomana. Hutano hwangu husina kutsarukana matambudziko angu emari.paradhiso yangu yekuparadzanisa imba yangu.yangu kuda kununurwa kubva mukufa pamweya uye ruzivo rwekuti ndive nekutenda kwakazara muna Mwari. uye maitiro ekurwa hondo yemweya zvinobudirira.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano