Nongedzo dzeMunamato Pamusoro peZvakaipa Ancestral Kubatanidza

0
17816

Vakorose 1:13: Ndiani akatinunura kubva pasimba rerima, uye akati dudzirisa muumambo hweMwanakomana wake anodiwa:

Wese munhu wepasi pano akabva kune imwe nzvimbo, iyo nzvimbo iyo inonzi midzi yako. Muidzi wako unoreva dzinza rako remadzitateguru, dzinza kana dzinza remadzitateguru ako. Nhasi tichave tichiita minamato yekumanikidza kupokana nehukama hwemadzitateguru akaipa. Iyi minamato yeminamato ichavhura maziso edu kuti uone zvakaipa zvese uye zvakaipa zviri mushe yako uye zvichakupawo simba kuti uzvikunde uye utore zvinhu zvako nechisimba.

Nei Uchifanira Kunyengeterera Kubva Kuzvakaipa Ancestral?

ichi minamato yemunamato yakakosha, nekuti mudzi wako ndiwo unogadzirira michero yako. Kana mudzi wako wakaora, michero yako ichave yakaora, kana midzi yako ichitukwa, michero yako ichave yakatukwa. Vatendi vazhinji nhasi varikutambura, kwete nekuda kwechinhu chero chipi zvacho chisina kunaka chavakaita asi nekuda kwekudyidzana kwavo kwakaipa kwemadzitateguru. Madzitateguru avo semhedzisiro yeuipi hwavo zvakaipa nekuziva kana kusaziva vakaisa kutuka kana kudzikisira pane zvakagadzirirwa vana vavo kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa.


Bhuku Idzva raMufundisi Ikechukwu. 
Inowanikwa ikozvino paAmazon

Mune zviitiko zvakadai hazvinei kuti iwe wakanaka kana kuti wakaipa, munyoro kana wakaipa, zvakaipa izvi zvemadzitateguru zvicharamba zvichikuitira zvakaipa. Ndokusaka sevatendi, isu tichifanira kuve vakangwara senyoka, tinofanira Kuedza kudzidza zvakawanda sezvatinogona nezve kubatana kwedu kwemadzitateguru. Kuwedzera kwatinoziva, zvirinani isu tichava vakashongedzerwa pamweya kukurira masimba emadzitateguru. Semuenzaniso kana iwe ukaona kuti mudzinza rako mune runyorwa rurefu rwevanachiremba veko nevanamati vezvidhori, haudi zvinodiwa nehungwaru kuti uzive kuti nekunamata uchizvinunura pachenyu pese paunobatana nemadhimoni anonamatwa nemadzitateguru ako. Izvi zvinofanirwa kuitwa, kana uchida kubudirira muhupenyu.

Kukanganisa kukuru

Rimwe rematambudziko makuru iro vatendi vanaro nhasi nderandinoti "chitsva chisikwa". Ivo vanofunga kuti zvisikwa zvitsva zvinoenderana na 2 Vakorinte 5:17, uye nekuda kweizvozvo ivo vanobva vangozviparadzanisa kubva kune yakashata madzitateguru. Uku kufunga kwakadzama, ichokwadi kuti ruponeso runokuparadzanisa iwe kubva kunobatana kwakashata uye rinokushandura iwe kuumambo hwechiedza, Vakorose 1:13. Izvi zvinongoreva kuti hausisiri musasa rerima, wave mwana waMwari uye mugari wedenga. Izvi zvinoshanda sechokwadi nezveukama hwako naMwari.

Dambudziko riripo izvozvi ndere, matenga ako anovimbiswa nekuda kwekuponeswa kwako, asi kana iwe uchifanira kuve nezvinhu zvako pasi pano, unofanirwa kurwa nemauto emadzitateguru aya. Ancestral mauto vanogona kunge vasina simba rekuponeswa kwako uye chimiro chako chitsva chekusika, asi ivo vanokuramba chero nguva chero zuva raunoda kufambira mberi zvine hupenyu muhupenyu. Iko kwechinangwa chikuru ndechekuita hupenyu hwako gehena rinorarama kusvika wadzoka kwavari zvizere. Aya masimba akaipa acharwisa mari yako, kuroora, kuroora, kurovedzeka, hutano uye kunyangwe kutenda kwako, zvese muchidimbu zvekuvhiringidza hupenyu hwako uye zvido zvako.

Naizvozvo, usanyengerwa, dzivisa dhiabhori kana zvadaro Dhiabhori achakuramba. Unofanira kurwa navo nechisimba minamato nekutsanya. Muhupenyu chete mweya yechisimba anotora zvinhu zvake nechisimba. Ini ndakanyatso sarudza iyi minamato mapoinzi kupesana neyakashata madzitateguru ako kuti ubatsire iwe kuenda kuhondo mumusasa wevavengi.

Chero madzitateguru ehondo anorwira kufambira mberi kwako achaparadzwa zvachose muzita raJesu Kristu. Ini ndinokukurudzira kuti uite iyi hondo minyengetero mapoinzi nekutenda uye ugashira sununguko yako muzita raJesu Kristu.

MINYENGETERO MARI

1. Baba, ndinokutendai ndimi Mwari wezvose, Muzita raJesu Kristu

2. Baba ndinokutendai nekuti masimba ese ndeenyu muzita raJesu

3. Baba ndinzwireiwo tsitsi uye mundinatse kubva mukusarurama kwese muzita raJesu.

4. Kutuka kupi nekupi kwakashata mukati mehupenyu hwangu kupararira nemoto muna Jesu Kirisito

5. Chero chakaipa chinotangira musangano muhupenyu hwangu chakaparadzirwa nemoto Jesu Kirisito zita

6. Ndinozvipatsanura kubva padhimoni rega rega wedhimoni kubva mudzinza rangu remadzitateguru mune zita raJesu Kristu

7. Wese akasimba masimba anorwira mafambiro angu, ngaaparadzwe zvino muZita raJesu Kristu

8. Wese wakasasimwa wakashata mune hwaro hwaro unoburitswa ikozvino muZita raJesu Kristu

9. Uroyi hwese hunoshanda mutsara yemadzitateguru angu ngaupiswe nemoto muzita raJesu Kristu

10 Wese mweya wenyoka unorwa nehondo yangu ngauparadzwe zvino muZita raJesu Kristu

11. Chero chekupisa chinobva kuimba yemadzibaba vangu ngachiparadzwe muzita raJesu Kristu

12. Mwari ngavasimuke vatore masimba ese emadzitateguru anoshanda vachipesana nehupenyu hwangu ngaaparadzirwe muZita raJesu Kristu

13. Mbeu yese yeuroyi munheyo dzangu ngaiparadzwe nemoto izvozvi muZita raJesu Kristu

14. Wese mweya wehurombo unoshanda uchirwisa hupenyu hwangu ugozadzwa neropa raJesu Kristu izvozvi muna Jesu Kristu zita

15. Ropa raJesu Kristu, suka hwaro hwangu muna Jesu Kristu Muzita

16. Unodikanwa neMweya Mutsvene, Gadzirisa hwaro hwangu muZita raJesu Kristu

17. Wese madzitateguru emugungwa wemauto anoshanda anopesana newangu ekuroorwa ngaaparadzwe zvino muJesu Kristu zita

18. Chero chakaipa chakanamatira kuzita remhuri yangu ngachiparadzwe muzita raJesu Kristu

19. Chero kushungurudzwa kwaSatani kushungurudza hupenyu hwangu uye destiny kuparadzwa muZita raJesu Kristu

20. Chero zvichemo zvinotaura zvinopesana nezvangu zvichaparadzwa muna Jesu Kristu

21. Chero zvidhori zvinoshanda zvinopesana nekufambira mberi kwangu ngazviparadzwe zvino muna Jesu Kristu

22. Zvese zviroto zvinoshanda zvichirwisa ini Ndinozvirayira kuti zvipere ikozvino muZita raJesu Kristu

23. Ini ndinoparidza kuti ini ndichaenderera mberi ndofambira mberi muJesu Kristu Muzita

24. Hapachina kunonoka muhupenyu hwangu zvakare muZita raJesu Kristu

25. Hapachina kupomhodzwa muhupenyu hwangu zvakare muZita raJesu Kristu

26. Nokutenda, ndinaraira makomo angu ese kuti afambiswe muZita raJesu Kristu

27. Ini ndinoparidza nhasi kuti ndakasununguka pakutukwa kwemadzitateguru ose muzita raJesu

28. Ini ndinozivisa kuti ndakaparadzaniswa kubva kune yakashata yakaipa yemadzitateguru muZita raJesu Kristu

29. Ini ndinotora zvakakwana muhupenyu hwangu muZita raJesu Kristu

30. Tinokutendai Jesu Kristu nemhinduro dzeminyengetero yangu muna Jesu Kristu Muzita.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.