Kutsanya Uye Munamato Kumiririra Iko Kuipa Kwevakaipa

1
18728

Mapisarema 7: 9 Rega zvakaipa zvavakaipa zvipere; asi simbisa wakarurama, nekuti Mwari wakarurama unoyera moyo nemiti.

Kutsanya neminamato ndivo chombo chine simba kwazvo che hondo yezvokunamata. Chero ani anotenda anoda kuve mukutonga muchikoro chesimba anofanira kupihwa kutsanya nekunamata. Dhiabhori haagoni kupikiswa namashoko chete, Iye anogona kungodzivirirwa nesimba rakatsvuka, uye pese patinozvinyima chikafu tichinamata, tinoraira simba rakashomarara kubva kuna Mwari. Nhasi tichave tichiita kutsanya nekunyengetera pamusoro peuipi hwevakaipa. Nyika yatiri kurarama mairi izere neuipi, uye kudzamara tasimuka uye kuramba zvakaipa zveadhiabhori kuburikidza neminyengetero yehasha, dhiabhori anoramba achikunda, asi izvo hazvigoneke kuitika.

Kana tichitaura pamusoro peuipi hwewakaipa, isu tiri kutaura pamusoro pezvakaipa zvinoitwa munyika nhasi nevatungamiriri veSatani. Vanhu vari kuwedzera kuva noudyire, nekunyengera, uye nekunyengera. Nyika yanhasi izere nevanodzvinyirira vanhu, vanhu vasingazokutenderi kuti uone chibereko chebasa rako. Iwe unofanirwa kuvamisa vasati vakumisa iwe. Uku kutsanya neminamato ndezvevatendi vanoitirwa zvakaipa zvakanyanya, avo vari kushungurudzwa nekudzvinyirirwa nevanhu vakaipa. Unofanira kusimuka unamate. Iwe haugone kukunda dhiyabhorosi nekunyarara. Muromo wakavharwa ndiwo mugumo wakavharwa. Kana iwe uri munhu akabatwa nekuipa, simuka uye zivisa kutsanya, (yakakwana mazuva matatu, kubva 3am kusvika 6pm), namata kutsanya uku uye munyengetero uchirwisa uipi hwevakaipa. Sunungura kutenda kwako uye uzivise kuguma kwehuipi muhupenyu hwako uye hwemhuri. Sezvo iwe uchinamata iyi minamato, ini ndinoona zvakaipa zvese uye zvakashata muhupenyu hwako zvichizopera muzita raJesu. Wese murume akashata kana mukadzi anotambudza hupenyu hwako achaiswa pasi pemutongo weropa muzita raJesu. Namata iyi minamato nhasi mukutenda uye ugashire kununurwa kwako.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba, ndinokutendai nekuti ndinoziva kuti Muri Munamato unopindura Mwari Muzita raJesu


2. Baba, ndinouya neushingi kuchigaro chenyu chenyasha nhasi uye ndinogamuchira ngoni uye ndiwane nyasha munguva yekushaiwa.

3. Baba simuka uye mundidzivirire kubva kuvavengi vangu vese muzita raJesu.

4. Baba, ratidzai makasimba pamberi pemunhu wese akaipa muhupenyu hwangu muzita raJesu

5. Ini ndinoraira zvese zvakaipa zvakavanzika muhupenyu hwangu kuti zviuye pamusoro izvozvi muzita raJesu

6. Ndakabvisa zvese zvakashata zvakashata, muzita raJesu.

7. Ini ndinobvisa hembe dzose dzezvakaipa, muzita raJesu.

8. Rega hurongwa hwewakaipa hwekundirwisa huchize zvino muzita raJesu

9. Kuungana kupi kwakaipa kwevanhu vakaipa vachipesana nekufambira mberi kwangu, kupararira nemoto muzita raJesu

10. Baba, ndinoparidza kushungurudzika kwemaitiro ese emuvengi kupikisa kufambira mberi kwangu muzita raJesu

11. Oh ishe, vhura matsime akazvimiririra emaropafadzo pane hupenyu hwangu uye destiny muzita raJesu

12. Rega zvido zvese zvevakaipa paupenyu hwangu zvidzokere ikoko misoro muzita raJesu

13. Moto weWupenyu Mwari, paradza hurongwa hwese hwekuipa kwandiri muzita raJesu

14. Ndinogashira kushanya kwangu kwehumwari zvino muzita raJesu Kristu

15. Ini ndinosunungura Hondo dzinorwira kuti dzidzivise vese vanopikisa kufambira mberi kwangu muzita raJesu

16. Ini ndinotsiura masimba ese ari kumashure kwehupenyu hwangu muzita raJesu

17. Ini ndinoraira kupera kwese kwekutongwa kwedhiabhori muhupenyu hwangu muzita raJesu

18.Munhu wese akaipa anoshanda achipesana nekufambira mberi kwangu, ndinotaura nhasi kuti hurongwa hwako hwakaipa huchadzokera pamisoro yako muzita raJesu

19. Ini ndinotuka kutuka kese kwandatumirwa neni uye ndinoadzosera kune avo vatumira izvozvi muzita raJesu

20. Atari yese yakaipa, yakandiitira, bata moto muzita raJesu.

21.Ndinoraira chikomborero chose chakatorwa nemweya yemadzitateguru kuti iburitswe, muzita raJesu.

22. Ini ndinoraira chikomborero chese chinotorerwa nevavengi vane godo kuti vaburitswe, muzita raJesu.

23. Ini ndinoraira chikomborero chese chinotorerwa nevamiriri vaSatan kuti vaburitswe, mu

24. Ini ndinoraira chikomborero chose chakatorwa nehutungamiriri kuti chisunungurwe, muzita raJesu.

25.Ndinoraira chikomborero chose chakatorwa nevatongi verima kuti vasunungurwe, muzita raJesu.

26. Ndinoraira chikomborero chose chakatorwa nemasimba masimba kuti asunungurwe, muzita raJesu.

27. Ini ndinoraira makomborero angu ese anotorerwa neuipi hwomweya munzvimbo dzekudenga kuti dzisunungurwe, muzita raJesu.

28.Ndinoraira mbeu dzese dzamadhimoni dzakadyarwa kuti dzitadzise kufambira mberi kwangu, kuti ivhungwe, muzita raJesu.

29.Kuti kurara kwakaipa kwakaitwa kuti ndikukuvadza kunofanira kushandurwa kurara kufa, muzita raJesu.

30.Tora zvombo zvese nemidziyo yevanodzvinyirira vashande navo muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.