Minamato Pamusoro peKusarasika Murume Mukurota

0
3822

Nhasi tichave tichitarisa minamato inopesana nemurume asipo muhope. Zviroto zvinotora chikamu chakakosha muhupenyu hwedu, uye kugona kwedu kwemweya kududzira izvi zviroto kuchatibatsira kudzivisa njodzi dzakawanda dzinogona kuitika muhupenyu hwedu. Zviroto zvinoporofita mune zvakasikwa, ndiko kuti, izvo zvaunorota zvinogona kuitika kungave zvakanaka kana zvakaipa. Zviroto zvinofananidzira muchimiro, izvi zvinoreva kuti zvaunoona hazvireve hazvo kuti zviripi. Icho chinongova chiratidzo chechimwe chinhu. Semuenzaniso, zviroto zvaParoa, mhou nomwe dzakatetepa, kumedza mhou nomwe dzakakora, zviroto zvacho zvaive zvishoma kana kuita kana nemhuru, asi mhou nomwe dzakatetepa zvinoreva makore manomwe enzara. (ona Genesi 41). Nhasi tichava takatarisa zvinoreva murume asipo muhope, uye zvekuita nezvechiroto chakadai.

Kushaiwa Husmurume Mukurota Zvinoreva

Chero chipi chinhu chakakosha kwauri chikashaikwa muchiroto, hachisi chiratidzo chakanaka. Kana iwe ukarota uye uzvione iwe uchitsvaga murume wako muchiroto, zvinoreva zvinhu zvishoma. Izvi zvinogona kureva kufa kwemurume wako, zvinogona kureva kurwiswa kupedza imba yako kuburikidza nekurambana kana kuparadzaniswa, kazhinji chiratidzo chechinhu chakaipa chave kuda kuitika kumuchato wako. Zvino nhau dzakanaka ndedzekuti, zviroto zvinogona kudzimwa kana kudzoserwa, hazvisi zvekupedzisira, infact kana Mwari akuratidza chimwe chinhu muhope, zviri kwauri kuti uite chimwe chinhu nezvazvo.

Chero nguva yaunosangana neyekurota yakaipa, iwe unofanirwa kuipikisa kuburikidza neminamato. Nezve izvi zviroto zvekushayikwa nemurume, iwe unofanirwa kunyatsonamata murume wako, iwe unofanirwa kunamatira kupokana nemweya we rufu, uye zvakare nyengeterera imba yako. Namata uchirwisa chero simba ringauya kuzopesana newanano yako. Iwe unofanirwa kuvhura muromo wako kuti uise dhiabhori kwaari, kana achiuya kuzokurwisa muhope dzako iwe unofanirwa kumurwisa kuburikidza neminamato. Iyi nhungamiro dzakanyatsosarudzwa kupesana nekushayikwa kwemurume muchiroto inokupa iwe sisitimu yakakodzera yekureverera kwako murume. Sezvo iwe uchinamata iyi minamato pamusoro pemurume wako newanano, hurongwa hwese hwadhiyabhorosi hwakapesana newanano yako huchaparadzwa muzita raJesu.

Minamato

1). Baba ndinokutendai nekundipa murume akanaka kwazvo muzita raJesu.

2). Baba ndinokumbira ngoni dzenyu dzinowanda pamusoro pemurume wangu anodikanwa muzita raJesu.

3). Ini ndinofukidza murume wangu neropa raJesu, muzita raJesu

4). Ini ndinoparidza kubuda nekuuya mukati memurume wangu akaropafadzwa muzita raJesu

5). Ini ndinodzivirira murume wangu kubva kumiseve inobhururuka masikati nousiku muzita raJesu

6). Ini ndinozivisa murume wangu akadzivirirwa kubva kune vakaipa uye vasina basa varume muzita raJesu.

7). Ini ndinodzivirira murume wangu kubva kumurume anobvuta muzita raJesu.

8). Hakuna mukadzi akaipa achaona murume wangu muzita raJesu

9). Hapana madhimoni mumiriri wemakungwa anozoona murume wangu muzita raJesu.

10). Baba ndinokutendai nekuchengetedza murume wangu muzita raJesu.

11). Baba ndinokutendai nekundipa murume akanaka kwazvo muzita raJesu.

12). Baba ndinokumbira ngoni dzenyu dzinowanda pamusoro pemurume wangu anodikanwa muzita raJesu.

13). Ini ndinofukidza murume wangu neropa raJesu, muzita raJesu

14). Ini ndinotenderedza murume wangu nemoto muzita raJesu

15). Wese anotsvaga hupenyu hwemurume wangu achaparadzwa muzita raJesu

16). Ini ndinodaira nhasi kuti hapana chombo chakagadzirirwa murume wangu chinobudirira muzita raJesu.

17). Wese akashata akaipa kubva kumakungwa nyika izama kunyengerera murume wangu, ini ndinoburitsa moto waMwari pauri izvozvi muzita raJesu.

18). Ini ndinoparadzira nemoto chero rakaipa boka kumukira murume wangu nezita raJesu.

19). Ini Dec! Hupofu hwakakwana pane mweya yega yega yekutarisa, kuongorora kufambira mberi kwemurume wangu muzita raJesu

20). Muvengi wese wemurume wangu budiriro ichave yekunyadziswa zvachose muzita raJesu
Ndatenda Jesu

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano