Minamato yekupokana nebonde muchiroto

Zuva:

Goverana zvakatumirwa:

1 VAKorinde 6:16 Chii? Hamuzivi here kuti iye wakabatanidzwa muchifeve wava muviri mumwe naye? Nekuti vanoti vaviri, ichava nyama imwe.

Nhasi zvedu nyaya dzeminamato dzichange dziri paMinamato inopesana nekuita zvepabonde muchiroto. Pese paunorara uye ukagara uchizviona uchiita bonde muhope, zvinoreva kuti une Omweya wemweya kana Mweya mukadzi dambudziko. Kana iwe uri murume, saka une mukadzi wemweya, asi kana iwe uri mukadzi saka its mzimu murume murume. Kuita zvepabonde muchiroto inyaya yakakomba, mweya nemurume nemweya mweya yakaipa, kana yauya muhupenyu hwevakabatwa ipapo, ivo vanotora zvese, ndosaka iwe ukaona vamwe vakadzi vasingakwanise kuroora, uye kunyangwe pavanodaro, ivo wanano haingagare, izvi zvinodaro nekuti varume vemweya vari pabasa. Kune varume mweya uyu unozorwisa ikoko mari uye unoita chokwadi kuti vakatyora zvakanyanya kuti varoore. Nzira chete yekukunda iyi masimba erima ndeye minamato yemhirizhonga. Minamato iyi yekurambidza kuita zvepabonde muchiroto ichakupa simba rekukunda masimba emugungwa muzita raJesu.

Omweya wemweya nemukadzi wemweya zvigadzirwa zvemasimba emumakungwa, uye Mwari vakatipa simba rekudzinga mweya yakaipa yese, kusanganisira Mhepo dzeMarine, Mako 16:18. Kana uchiri kuzviona uchigadzira rudo muchiroto, unofanira kusimuka mukutenda uye nekuraira kuti dhimoni iro ridzingwe kunze kwehupenyu hwako muzita raJesu. Pinda muminamato yepakati pehusiku, pamwe nekutsanya uye dzisana nasatani uyo muzita raJesu. Komberedza imba yako nemubhedha mubhedha nemoto weMweya Mutsvene. Dhiabhori anongoremekedza simba, uye simba rinogadzirwa paatari yemunamato. Sezvo iwe uchiita minamato iyi nhasi, ini ndinoona ruoko rwaMwari vachiparadza mweya yemweya nemumwe murume wemweya muhupenyu hwako muzita raJesu. Hauzovaonizve muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Minamato

1. Ndinodenha muviri wangu nemoto weMweya Mutsvene, uye ndinoraira mweya wega wega wegungwa, unogara mumuviri wangu kuratidza nekufa, muzita raJesu.


2. Iwe mweya wa Revhiatani muhupenyu hwangu, ini ndinokutsiura neropa raJesu uye nemoto weMweya Mutsvene, buda izvozvi ufe, muzita raJesu.

3.Sungano dzese dzakaipa, dzichindisunga nemweya yemvura, yakaputswa neropa raJesu.

4.Kushamwaridzana kwakashata kuri pakati pangu nemweya yemugungwa, yakapunzika neropa raJesu.

5. Kese kuzvipira kwakashata, kwakaitwa nevabereki vangu paari satanic, iropa raJesu, riparadze izvozvi, muzita raJesu.

6. Ini ndinoramba uye ndinoramba yese satanic office yandakapihwa, muumambo hwemakungwa, muzita raJesu.

7. Ini ndinoramba uye ndinorega zvese korona yaSatani yandakapihwa, muumambo hwemakungwa, muzita raJesu.

8. Ini ndinoramba uye ndinorasa zvinhu zvese zvasatani zvandinazvo, muzita raJesu.

9. Ini ndinoramba uye ndinoramba chipo chose chaSatani chandakapihwa, kubva kuumambo hwegungwa, muzita raJesu.

10. Chero satanic murindi akapihwa hupenyu hwangu kubva kumamine empire, ini ndinokuramba. Gamuchira moto waMwari ubve kwandiri, muzita raJesu.

11. Chose chinoshandiswa nasatani kubva kuumambo hwegungwa, chakasimwa mukati medumbu rangu, ini ndinokuramba, gamuchira moto waMwari ikozvino uye unopisa kumadota, muzita raJesu.

12. Nyoka yega yega, yakavanzika mumuviri wangu, ndinoshora pekugara nemoto waMwari, buda ufe, muzita ra. Jesu.

13. Yese kusaziva kusangana nemweya yemakungwa, ngaiparadzwe neropa raJesu.

14. Chigaro chose choushe, chakandigadzirira muumambo hwegungwa, ini ndinokuramba uye ndinokusiya, ndinoraira kutinhira kwemoto waMwari kuti ukuparadze izvozvi, muzita raJesu.

15. Zvese zviga zvehumambo hwemakungwa muhupenyu hwangu, ngazvidzimwe neropa raJesu.

16. Ndinosunga uye ndinodzinga mweya yega yega yemvura kubva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

17. Yese nheyo yemweya wemugungwa muhupenyu hwangu, usimudzirwe nemoto, muzita raJesu.

18. Chero chipi zvacho chakapona pane hwakaipa hwakaipa yemweya yemugungwa muhupenyu hwangu, ngatiparadzwe, muzita raJesu.

19. Ini ndinosunga uye ndinodzinga mweya yega yega Revhiatani huroyi kunze kwehupenyu hwangu muzita raJesu.

20. Yese nzvimbo yekutengeserana yamambokadzi pamhenderekedzo muhupenyu hwangu, gashira kuparadzwa nemoto waMwari, muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
Mufundisi Ikechukwu Chinedumhttps://everydayprayerguide.com
Ini ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Murume waMwari, Ane shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa mutendi wese simba nehurongwa hunoshamisa hwenyasha kuratidza simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hakuna mukristu anofanirwa kudzvanyirirwa nadhiabhori, isu tine Simba rekurarama nekufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana mazano, unogona kundibata pa everydayprayerguide@gmail.com kana Chat me up paWhatsApp Uye Teregiramu panhamba dzinoti +2347032533703. Zvakare ini ndichada kuKukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Ine Simba Maawa makumi maviri nemana Munamato Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Izvozvi, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.

44 COMMENTS

 1. Ndinotenda uye ndinoti munamato uyu muzita raJesu rine simba .. O Ishe ndibatanidzei kubva kumurume wemweya nemoto muzita rine simba raJesu Kristu, Amen πŸ™πŸΌπŸ™πŸΌ

 2. Mwari wangu ndapota ndibatsireiwo mundinunure kubva kumeso emweya chero kwavanenge vari havagashi moto waMwari muzita raJesu rine simba ndinonamata amen πŸ™

 3. Ndave ndichiita zvepabonde muhope kwenguva refu ikozvino. Ini ndinotenda ichi ndicho chekupedzisira chemabhazi mushure memunamato uyu mune inogona zita kana Jesu Kristu. Ameni

 4. Ini ndinonzi JANE, ndakaroora ndine vana 2. murume wangu business riri kufamba everyday. Takadanana nezuro manheru ndakazorara ndikarota mumwe munhu achivhura door redu zvine simba ndokurara neni pamubhedha mumwe chete. ndoita sei. mufundisi Mwari vakuropafadzei.

 5. Ndinotenda uye ndinoti munamato uyu muzita raJesu rine simba .. Oh Lord i reject and disconnect myself from a spiritual husband by fire by force in the mighty name of Jesus Christ, Amen πŸ™πŸΌ πŸ™πŸΌ πŸ™πŸΌ
  Nekutarisisa kwangu uye kuziva kwangu uye kuburikidza neropa raJesu Wemasimbaose ndakadzima nekudzoreredza hurongwa hwese nesarudzo dzehusiku hwepabonde zvine chekuita nehupenyu hwangu muzita rine simba reAmeni naAmeni πŸ™πŸΌ πŸ™πŸΌ ndizvo zvichave muzita raJesu. Nebhanan'ana nemoto nechisimba ndakarasa kunze kwakadzimwa uye ndikaramba nesimba remweya mutsvene uye neropa raJesu Wemasimbaose toxic deposits nehope dzinotyisa dzepabonde muhupenyu hwangu hwezviroto izvo zviri kukanganisa hupenyu hwangu panyama in Jesus MIGHTY name Amen and Amen. πŸ™πŸΌ πŸ™πŸΌ handichadzoki nezita raJesu MIGHTY name, Amen πŸ™πŸΌ ndasunungurwa uye ndasvibirwa kubva muuranda hwavo muzita raJesu MIGHTY name Amen Amen Amen πŸ™πŸΌ πŸ™πŸΌ. Zvaitwa ndinonzwa rusununguko mumhepo yangu amen πŸ™πŸΌ πŸ™πŸΌ πŸ™πŸΌ

 6. Simudza zita raMwari Wekumusoro-soro. Ndatenda Jesu nekundisunungura pabonde rino rinosvota kuhope.
  Mazvita henyu munhu waMwari nekutendera Mwari kuti akushandisei kutiropafadza, vana vake.

  Ropafadza mweya wako.

 7. Ndakafukidza muviri wangu nemweya nemoto wemweya mutsvene uye ndikadzima mweya yega yega yaSatani yanga ichitambudza hupenyu hwangu kubva paudiki, kubva pamarudzi ese ezviroto zvemadhimoni, kunyanya ndichiita bonde muhope dzangu kubva pazera rekuyaruka kusvika panguva ino. Kuparadzwa zvachose uye kupiswa kusvika pakurwadziwa muzita raJesu Kristu zita rine simba Ameni. Uye ndinoraira mikana yese yandakarasikirwa nayo kuti ibudirire muhupenyu kudzorera uye kuratidza kubwinya kwaMwari Wemasimbaose muhupenyu hwangu muna Jesu Kristu zita rine simba Ameni, uye ndakafukidza muviri wangu nemhuri yangu neropa raJesu, kubva zvino zvichienda mberi kusvikira Kristu wangu adzoka ndicharamba ndichiverenga kunaka kwaMwari Wemasimbaose muna Jesu Kristu zita rine simba Ameni, uye hapana chitadzo chero chingatadzise minamato yangu muna Jesu Kristu zita rine simba Amen

 8. Ndaizoda kuti JOIN neni pakunyengetera kuna akunda simba ZVEPASI Porn navose NEKAMWE zvivi DZIDZA pavaienda kukambaira Risiri muupenyu hwangu KUTI MWARI Ndipei nyasha nekuvakunda VOSE IN JESU NESIMBA AND risingaenzaniswi NAME, AMENNNNNNNNNNNNNN, NDATENDA MUNHU WAMWARI

 9. Mwari ndinokutendai kubva mandinunura kubva kune chero mweya wegungwa Ameni naAmeni
  N l haungarote zvebonde muzita raJesu. Ndasununguka nhasi n hv rusununguko rwangu muzita raJesu
  Ameni uye Ameni

 10. Ndashora uye ndaramba hukama hwese neMarin humambo muhupenyu hwangu ndagamuchira Jesu saishe wangu uye murwi nekuda kwechikonzero ichocho ndakanunurwa muzita raJesu.

 11. Sezvo Mwari anogara akagadzirira kutipindura kana tichidana. Tinofanira kugara tive nechokwadi chokuti hatipi dhiyabhorosi kodzero yepamutemo kutitambudza nezviroto zvakaipa zvakadaro. Izvi zvakakosha zvikuru.. Stay blessed.

 12. Mufundisi ndinotenda Mwari nekukupai privlag yekudonhedza pfungwa iyi .ndinoti ndakaigamuchira
  Tenda Mwari nekununurwa kubva pabonde muhope yacho
  Yakanga yandiisa pasi muhupenyu hwangu
  Munamato wese ndewekuti Mwari vamutse mukana wangu wese wakarasika

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.

Read More

Chinyorwa Chazvino

Facebook

Related articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirana pamweya nekumutswa kweMweya. Urikusangana nemweya...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostle Joshua Selman mumwe we...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Munamato Mapoinzi. Uri kutambura nekupindwa muropa kana simba rakasimba ...