Kuputsa iyo Yoke Yakafadza Mapepa eChinamato

1
17149

Mapisarema 102: 13 Imi muchasimuka, munzwire tsitsi pamusoro peZiyoni, nekuti nguva yokuchifarira, nguva yakatarwa yasvika.

Yako nguva yako yekufarirwa. Zvese joko zvekukanganisika muhupenyu hwako zvakatyorwa kuita zvidimbu zvino !!! muzita raJesu. Nhasi tichave takatarisa pakatyora joko renzvimbo dzekunamatira dzakashata. Kufumurwa kunoreva kushaiwa nyasha muhupenyu hwako. Tsitsi dzinongoreva kuti Mwari anokuitira zvinhu zvakanaka zvausingafarire kana kutomboshanda nazvo. Kana kufarirwa naMwari kuri muhupenyu hwako, iwe ita mukuru budiriro nokuedza kushoma. Kana ruoko rwaIshe rwuri pahupenyu hwako, chii chinobata vamwe, chisingakufadze. Hapana dhiabhori anotambudza mwana anodiwa naMwari, nekuti Mwari vanomukomberedza nerunako rwake senhoo. Sezvo iwe uchiita izvi zvinamato zvemazuva ano, iwe unotanga kuona iko kufadza kwaMwari kusati kuri kushanda muhupenyu hwako muzita raJesu.

Kuputsa joko rekunakisa munamato wemunongedzo zviri zvese zvekuverenga kurwiswa kwese kweadhiabhori muhupenyu hwako. Dhiyabhorosi anogara achikanda miseve dzakasiyana kune vatendi, miseve yorufu, kutadza, kuora mwoyo, zvipinganidzo nezvimwe, iyi ndiyo miseve yose inopesana nenyasha dzaMwari muhupenyu hwedu. Tinofanira kuramba dhiabhori uye kuburikidza nemasimba eminamato tinopwanya nekuparadza joko rega rekusabvisa rakaiswa pahupenyu hwedu nadhiyabhori. Tinofanira kudzosera miseve yakaipa iyo kumutuma toisa dhiabhori kwaari nechisimba. Ruka 10:19, inotitaurira isu tine simba rekutsika nekupwanya nyoka nenyoka, nekudaro tinofanirwa kushandisa simba iro kuparadzira kuungana kwese kwemadhimoni uye ipapo nengirozi kuunza kushushikana muhupenyu hwedu. Sezvo iwe uchiita iyi minamato yemanamato nhasi, kuri kukuona uchisununguka uye uchinakirwa nekufarirwa naMwari muzita raJesu.


Bhuku Idzva raMufundisi Ikechukwu. 
Inowanikwa ikozvino paAmazon

Pfungwa dzeMunamato

1. Ndinogashira kunaka kwaIshe, munyika yevapenyu, muzita raJesu.

2. Zvese zvakaitwa pandiri kuparadza mufaro wangu gore rino, ngazviparadzwe, muzita raJesu.

3.Haiwa Ishe, saAbrahama sezvaakawana tsitsi kubva kwauri, nditenderewo ndiwanewo Tsitsi dzako kuti ndikwanise kukunda, muzita raJesu.

4.Ishe Jesu, ndiitirwe zvakanaka gore rino, muzita raJesu.

5. Hazvina basa, kuti ndakafanirwa nazvo here kana kuti kwete, ndinogashira tsitsi dzisina mhaka kubva kuna She, muzita raJesu.

6. Chero ropafadzo Mwari yaakandichengetera gore rino haingandipfuure, muzita raJesu.

7. Kuropafadza kwangu hakuzoendeswa kumuvakidzani wangu, muzita raJesu.

8. Baba ishe, nyadzisai mese, simba, izvo zviri kuba kuba chirongwa chenyu chehupenyu hwangu, muzita raJesu.

9. Nhanho imwe neimwe yandinotora gore rino inotungamira mukubudirira kukuru, muzita raJesu.

10. Ini ndichakunda nemunhu uye naMwari, muzita raJesu.

11.Ishe, ndipe zita raizondikomborera nhasi muzita raJesu

12. Chivharo chese chesatani chakanangana nebhizimusi rangu ngachiparadzwe muzita raJesu

13. Aiwa, Ishe, ndinunurei pamabwe akaipa akasungirwa pandiri neshamwari dzisingashamwari.

14. Zvese zvakaipa zvinonditsamwira uye kunditsamwira, kunyadziswa, muzita raJesu.

15. O Ishe, ndinunurei, gomba raSatani rekudzokera kumashure muzita raJesu

16. O Ishe, ndinunurei kubva pasimba rebhizinesi stagnation muzita raJesu

17. Rega ruzhinji rwevakaipa ruchitsvaga kutora hupenyu hwangu riparadzirwe dongo, muzita raJesu.

18. Rega kurwara kwese kunonditorera mari kubude nemidzi yavo yese izvozvi, muzita raJesu.

19. Rega chepfu yekurwara ichidonhedza mari yangu ibude muhurongwa hwangu izvozvi, muzita raJesu.

20. Rega zviitiko zvese zvakashata mukati medumbu rangu zigamuchire kuporeswa kwamwari izvozvi, muzita raJesu.

21. Tsime rega rega rekushaiwa simba riome zvino, muzita raJesu.

22. Wese muvhimi wehutano hwangu, nyadziswa, muzita raJesu.

23. Wese munhu akasindimara anoteedzera hutano hwangu ngaawire pasi afe zvino, muzita raJesu.

24. Musoro wangu haungatungamidzirwe kune chero zvakaipa, muzita raJesu.

25. Rega zvakaipa zvitevedze vese vanoita zvakaipa vasingapfidzi, muzita raJesu.

26. Ini ndinoregedza simba rega rega renjodzi, muzita raJesu.

27. Hapana chakaipa chakandibata, muzita raJesu.

28. Zvese zvakaipa zvinondirwisa, shungurudzika, muzita raJesu.

29. Wese nzvimbo yakafa yemaropafadzo angu ngaagamuchire kumuka zvino, muzita raJesu.

30. Rega simba rerumuko raIshe Jesu riuye pamusoro pemabasa emaoko angu ikozvino, muzita raJesu.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1 Comment

  1. Mwari vakuropafadze Mufundisi
    Ndanga ndichishandisa minamato yako yekunamatira kuti ndinamate uye zvechokwadi Mwari Vakanaka kuti varumbidzwe.

    Ndiri uya akakufonera imwe nguva asi iwe wanga uine musangano wemunamato saka takatadza kutaura.

    Mwari vakukomborere
    Zvese ini ndinonamata izvozvi chibereko chechizvaro asi nekutenda, ndoziva Mwari wangu achizondishamisa munaJesu Kristu zita Amen

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.