Pfungwa dzeMinamato Yevaduku

0
43995

Rangarira iye zvino Musiki wako pamazuva ohudiki hwako, mazuva akaipa asati asvika, kana makore asvika, iwe pauchati, handifariri izvozvo;

Nguva yakanakisa yekushandira Ishe iri mumazuva ehudiki hwako. Mazuva ehudiki ehupenyu hwako ndiwo mazuva anoshanda kwazvo ehupenyu hwako. Chero zvausingaiti iwe mumazuva ehudiki hwako, haungambove nemukana wekuzviita zvakare muhupenyu. Zera rehudiki rinowanzoitika pakati pemakore gumi nemasere kusvika makumi mana nemashanu. Ino ndiyo nguva Mwari yaanotarisira kuti iwe umubatire nesimba rako rose uye simba. Nhasi tichave tichiita minamato yevaduku. Iyi minamato yeminamato ichakupa simba rekuti ushumire Mwari muchokwadi uye nehutsvene. Munamato wangu kune wechidiki wese kuverenga izvi kuti kushingairira kwako Mwari hakuzombofa kwakaoma muzita raJesu.

Nei Uchifanira Kunyengeterera Vechidiki

Humambo hwerima huri chaizvo huchitevera vechidiki vezera iri. Mazhinji emabasa etsotsi mumagariro edu nhasi anoitwa neVadiki. Dhiabhori anofarira kuvabata vadiki nevasina. Pwere dzose dzinofanira kumira muhupenyu dzinofanira kumira naJesu. Ukatadza kubata Mwari, satani anokutsvagira neSin. Isu vatendi tinofanirwa kunyengeterera vechidiki venguva yedu, isu tinofanirwa kukumbira Mwari kuti vagadzire mukati mawo mweya wekuda kushandira Ishe. Vazhinji vevechidiki vedu vakavhiringidzika, kune zvakawandisa zvakanganiswa munyika nhasi. Tinofanira kumira muchidimbu chevechidiki vedu, tichikumbira Ishe kuti vazadze neMweya we Utsvene uye Kururama. Tinofanira kunamatira kuti Kuda kwaMwari kuonekwe mukati maro munogara.Izvi zvinonamatwa zveVechidiki kuti zviise vadiki vedu munzira chaiyo, iyo nzira yekuda kwaIshe. Kunyangwe iwe uri wechidiki kuverenga izvi kana mukuru, ndapota namata iyi minamato nekutenda uye kutarisira kutarisira rumutsiriro muhupenyu hwevechidiki vedu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba, muzita raJesu uye neMweya Mutsvene, simbisai wechidiki wese nehungwaru hwemashura, muZita raJesu


2. Baba, muzita raJesu, perekedzai pwere dzese neMweya wekunakidzwa nekutendeuka kwavo kwemashura muzita raJesu

3. Baba, muzita raJesu, gamuchirai pwere dzese neMweya wenyasha nekuteterera, nekudaro muchivagadza kuti vazadzise makomborero avo muzita raJesu.

4. Baba, muzita raJesu, zadza jaya rega rega neMweya wekutya Ishe, zvichikonzera kuratidzwa kwenyasha dzako mukati mehupenyu muzita raJesu.

5. Baba, muzita raJesu uye neMweya Mutsvene, pwere dzese dzisunungurwe kubva patsvina ye nyama nepamweya muzita raJesu.

6. Baba, muzita raJesu, rega chero chipingamupinyi chakamira munzira yekudzoka kweanenge apokana, chidziswe muzita raJesu.

7. Baba, muzita raJesu, neMweya Mutsvene, dzosera nhanho dzevadiki vese vakabatiswa kuti vadzokere kuna Mwari uye vape mumwe nemumwe wavo gamuchiro rekugamuchira.

Baba

9. Baba, muzita raJesu, shanyira pwere dzose dzakaodzwa mwoyo nokudaro dzichisimbisa ivo mukutenda.

10. Baba, muzita raJesu, vhurai meso evechidiki vese vakaora mwoyo kuti vaone kereke iyi seguta ravo rakarongedzwa-naMwari, apo miedzo yavo ichaiswa kuzvipupuriro muzita raJesu.

11. Baba, muzita raJesu, poresai munhu wese anonzi arwara pakati pevechidiki uye vadzorerei hutano hwakakwana muzita raJesu.

12. Baba, muzita raJesu uye nekuratidzwa kweIzwi Rako, nekuremekedza dzorera hutano hwevadiki hwese pasi pewakakomberedzwa chero mamiriro engwara iye zvino muzita raJesu.

13. Baba, muzita raJesu, paradzai chimiro cheese chakaremara chinokanganisa hupenyu hwehudiki chero hupi, zvichikonzera kugona kwavo kwakakwana.

14. Baba, muzita raJesu, nunura pwere dzese kubva mukudzvinyiriro dhiabhori uye simbisa rusununguko rwavo izvozvi.

15. Baba, muzita raJesu, rega vechidiki vese vaone huchokwadi hwehutano hwedenga rese mukati megore rino, nekudaro vachitishandura kuita zvishamiso zvinorarama pakati pevanhu.

16. Baba, muzita raJesu, munhu wese anonzi asina mabasa pakati pevechidiki ngaatore mabasa avo ezvishamiso mwedzi uno.

17. Baba, muzita raJesu, ita kuti pwere dzese dziwane kufarirwa naMwari zvichikonzera kusimuka kwemashura mwedzi uno.

18. Baba, muzita raJesu uye nekushanda kweMweya weUchenjeri, gadzai wechidiki wese mune edu akasiyana mabhizinesi, mazwi uye mabasa gore rino.

19. Baba, muzita raJesu uye nezwi roMweya wako, tungamira pwere dzese munzvimbo dzezvisina kuzadzikiswa muzita raJesu.

20. Baba, muzita raJesu uye nekuwana zvakavanzika zvamwari, fambisai mabasa emaoko evese vechidiki, nekudaro vatinongedza isu munyika yemabasa.

21. Baba, muzita raJesu, paradzai chiperengo chose chinyorerera humbowo hwevakaroora vechidiki vedu muzita raJesu.

22. Baba, muzita raJesu uye nenyasha dzaMwari, munhu wese ari pamutsetse wekuroora zvishamiso muchechi ino ngaabatanidzwe uye akaroore kune mumwe wake akagadzwa naMwari gore rino.

23. Baba, muzita raJesu, ngapave nekudzoserwa kwemweya wemusha wese pasi pekutyisidzirwa kwekuparadzaniswa kana kurambana muchechi ino gore rino.

24. Baba, muzita raJesu, dzorerai kuwirirana kune chero imba ine dutu muchechi ino gore rino.
25. Baba, muzita raJesu, ipai vechidiki vese humbowo hwevakaroora hwakavimbika gore rino, zvichitungamira vamwe kuna Kristu uye ino kereke.
26. Baba, muzita raJesu, ita kuti pwere dzese dzive nerudo rusingaperi rweIzwi Rako gore rino, zvichikonzera kupindurika kweshoko.

27. Baba, muzita raJesu, gamuchidzai pwere dzese nemasimba epanyika anouya, nekudaro kuraira masimba mune zvese zvikamu zvehupenyu hwedu gore rino.

28. Baba, muzita raJesu, dururaniiwo mweya wenyasha uye kuteterera pane vechidiki vese, nokudaro vachititendeudzira kune zvinoshamisa zvehupenyu.

29. Baba, muzita raJesu, simudzira kushingairira kwevadiki vese kuti vaite basa rekufambira mberi kwehumambo, zvichikonzera kugona kwemweya muzita raJesu.

30. Baba, muzita raJesu, rega vechidiki vese vaone zvakakwirira zvekusakura pamweya gore rino, zvichikonzera kusimuka kwemashura mune zvese zvikamu zvehupenyu.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.