Pfungwa dzeMunamato Kune Vashandi MuChechi

1
32007

Isai 62: 6 Ndakagadza nharirire pamusoro pamadziro ako, iwe Jerusaremu, rusina anganyarara masikati nousiku; iwe unotaura nezvaJehovha, usanyarara.

Nhasi uno tichave tichiita nhanho dzekunamatira kwevashandi mukereke. Chechi vashandi ndivo varwi vetsoka avo vanobatsira kuti zvinhu zviitike mune chero chechi. Aya majaya nemhandara vashandi vanozvipira, zvinoreva kuti ivo havana kubhadharirwa mabasa avo. Vashandi vekereke varindi mumba maMwari, rubatsiro rwemufundisi kuona kuti zvinhu zvinoramba zvichimhanya zvakanaka mumba maMwari. Mazuva ano minamato minamato ndeyemumwe mushandi wechechi, munhu wese anoshanda nenzira imwe kana imwe muchechi yavo, paunonamata uyu munamato uchinongedzera chako, uchaona mibairo yebasa rako ichiuya nekukurumidza muzita raJesu.

Mwari haasi kutsvaga kuti ushandise ani, panzvimbo pezvo, Ari kutsvaga waanokomborera. Semushandi mukereke, iwe unoshandawo mushandi mumunda wemizambiringa waMwari, uye munhu wese mushandi mumba maMwari wakakodzera mubairo wake, 1 Tim 5:18. Kunyangwe iwe uchishumira Mwari se chorista, usher, bhendi remunamato, vhangeri unit, yekugamuchira vaeni, Mwari anoona kubata kwako achapa mubairo webasa rako. Hakuna ramangwana remunhu asina basa muImba yaMwari, iwe urikushandira Mwari kana kushanda uchirwa naMwari, saka sevafundisi, tinofanira kukurudzira kereke yedu yese nhengo kuti vashande vashandi vekereke, muviri waKristu unoda vashandi vekereke vakawanda sezvavangawana. Jesu akati, gohwo Ini ndakawanda asi vashandi vashoma, Matthew 9:37. Tinoda vashandi vazhinji mumakereke edu uye nevazhinji vanozvipira kushandira Mwari munzvimbo iyoyo, Mwari anosungirwa kutipa mubairo imomo nekushanda muzita raJesu. Munamato uyu unonongedzera vashandi mukereke, ndewekusimbisa vashandi vekereke, kuvasimudzira nenyasha nyowani dzekusaneta uye zvakare kunamatira mibayiro yekudenga. Hauzokundikani muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Pfungwa dzeMunamato.

1. Baba, tinokutendai nekuparadza zvese zvinokanganisa Dhiabhori kupokana nekukura uye kupfuurira mberi kweChechi Muzita raJesu.


2. Baba, ndinokutendai nekupinda kwakakura kwevashandi vekereke kusvika pakuenderera nekukura uye kuwedzera kwekereke muzita raJesu.

3. Baba, tinokutendai neruponeso rukuru rwemweya kuburikidza nekubuda kwedu kwakasiyana siyana muzita raJesu.
4. Baba, muzita raJesu, zadza mushandi wese weChechi ino neMweya wekutya Ishe, zvichikonzera kuratidzwa kwenyasha dzako muhupenyu hwese munhu gore rino.

5. Baba, muzita raJesu uye neMweya Mutsvene, rega mushandi weChechi ino asunungurwe patsvina yose yenyama neyomweya gore rino.

6. Baba, muzita raJesu, rega chero chipingamupinyi chakamira munzira yekudzoka kweumwe mushandi anonetsekana adzokere kuchechi ino, ngaadziswe gore rino.

7. Baba, muzita raJesu, neMweya Mutsvene, dzosera nhanho dzevashandi vese vakabatiswa kuti vadzokere kuChechi ino gore rino uye vape mumwe nemumwe wavo gamuchiro rekugamuchira.

8. Baba, muzita raJesu, vatumwa Venyu vaonekwe kumunhu wese anobatirwa muchechi, nekudaro achivatungamidza kuChechi ino kuti vadzore uye vabudise mwaka uno.

9. Baba, muzita raJesu, shanyira munhu wese akaora mwoyo weChechi ino, ipapo ovagadzirazve mukutenda uye mukereke ino gore rino.

10. Baba, muzita raJesu, vhurai maziso emunhu wese akaodzwa mwoyo mushandi wekereke kuti vaone kereke iyi seguta ravo rakarongedzwa-naMwari, uko miedzo yavo ichaiswa kuzvipupuriro gore rino.

11. Baba, muzita raJesu, poresai mushandi wese anonzi anorwara muchechi ino uye vadzorerei hutano hwakakwana.

12. Baba, muzita raJesu uye nekuratidzwa kweIzwi Rako, nekuremekedza dzosa hutano hwevashandi vekereke vese pasi pekutenderedzwa chero mamiriro ezvinhu anouraya izvozvi.

13. Baba, muzita raJesu, paradzai hurema hwese hunoparadza hupenyu hwewese mushandi wechechi, zvichikonzera kugona kwavo kwakakwana.

14. Baba, muzita raJesu, nunura mushandi wese weChechi ino kubva mukudzvinyirira kwadhiyabhorosi uye simbisa rusununguko rwavo izvozvi.

15. Baba, muzita raJesu, regai mushandi wese azive chokwadi chehutano hwamwari mukati medu rino, nekudaro anotishandura kuva zvishamiso zvinorarama pakati pevanhu.

16. Baba, muzita raJesu, munhu wese anonzi haana mabasa pakati pevashandi muchechi ino vagamuchire mabasa avo ezvishamiso mwedzi uno.

17. Baba, muzita raJesu, fambisai mushandi wekereke yega yega kuti afarire hunyoro hunoguma nekupatsanurwa kunoshamisa kwemwedzi uno.

18. Baba, muzita raJesu uye nekushanda kweMweya weUchenjeri, gadza mushandi wese weChechi ino mumabhizinesi edu akasiyana siyana, mabasa uye emabasa gore rino.

19. Baba, muzita raJesu uye nezwi reMweya wako, tungamira mushandi wekereke yese munzvimbo dzekusanzwisisika inoitika muzita raJesu.

20. Baba, muzita raJesu uye nekuwana zvakavanzika zveumwari, fambisai mabasa emaoko emumwe mushandi weChechi ino gore rino, nekudaro anotisvitsa munyika yemabasa.

21. Baba, muzita raJesu, paradzai chiperengo chose chinodzivisa humbowo hwewanano hwemunhu anoshanda muchechi ino gore rino.

22. Baba, muzita raJesu uye nenyasha dzaMwari, munhu wese wekereke ari pamutsetse wekuroora zvishamiso muchechi ino ngaabatanidzwe uye akaroore kune mumwe wake akagadzwa naMwari gore rino.

23. Baba, muzita raJesu, ngapave nekudzoserwa kwemweya kwevashandisi vese vekereke kumba pasi pekutyisidzirwa kwekuparadzaniswa kana kurambana muchechi ino gore rino.

24. Baba, muzita raJesu, dzorerai kuwirirana kune chero imba ine dutu muchechi ino gore rino.

25. Baba, muzita raJesu, ipai munhu wese wekereke chapupu ufakazi hwokuroora gore rino, zvichitungamira vamwe kuna Kristu uye kereke ino.

26. Baba, muzita raJesu, regai chero mushandi weChechi ino akudziridze rudo rusingaperi rweIzwi Rako gore rino, zvichikonzera kupindurika kweshoko.

27. Baba, muzita raJesu, gamuchidzai mushandi wekereke ino nemasimba epasi anouya, nekudaro kuraira hutongi mune zvese zvehupenyu hwedu gore rino.

28. Baba, muzita raJesu, dururirai mweya weNyasha uye Kuteterera pamushandi wese weChechi ino, nekudaro anotishandura kuita zvishamiso zvinorarama.

29. Baba, muzita raJesu, simudzira kushingairira kwevashandi vekereke yeChechi ino kuti vaite basa rekufambisira mberi humambo, zvichikonzera kuwanda kweChechi ino.

30. Baba, muzita raJesu, rega mushandi wekereke wese awone kukwira kwepamweya kukura kwekunamata gore rino, zvichikonzera kushomeka kwemweya mune zvese zvikamu zvehupenyu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

1 Comment

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.