30 Manheru Emunamato Pikisheni Pokana Nouroyi Powers

11
43101

Ekisodho 22:18 Usatendera muroyi kuti ararame.

uroyi masimba ndeechokwadi, asi simba raMwari rakatonyanya uye rine simba. Hakuna Dhiabhori anogona kufananidza Mwari, uye hakuna huroyi simba rinogona kuramba zita raJesu Kristu. Nhasi, tichave tichitarisa paminamato makumi matatu nepfumbamwe pakati pemasimba euroyi. Varoyi nevaroyi vanoshanda zvakanyanya usiku, varume vachirara. Vanobhururuka usiku kuzodzvanya, kuba, kuuraya nekuparadza. Naizvozvo, kana iwe uchida kurwisa masimba evaroyi, iwe unofanirwa kumuka munguva dzehusiku. Iwe unofanirwa kuve muChristu anoshandira mumaawa ehusiku. Mukristu akarara anogara achibatwa neuroyi. Minamato yemanheru hazvireve kuti hauchazorara paNight, zvinongoreva kuti une nguva yakarongwa yekunyengetera pakati peusiku (30am kusvika 12am). Zvinoreva kuti nguva nenguva iwe unoita minamato pakati pehusiku minamato yemweya yekusimbisa uye kuchengetedzwa.

Minamato yemanheru zvinoshanda kwazvo. Zvizhinji zvezvinhu zvinoshamisa zvinoitika muhusiku, destinees dzinoshandurwa husiku, kana iwe uchifanira kukunda masimba anokurwisa, iwe unomuka mumahusiku ehusiku kuti uite hondo. Jesu akanamata kakawanda muusiku (ona Ruka 6:12), ndosaka akarayira masimba makuru kudaro pamusoro pemadhimoni ese. Kana iwe uchida kutonga masimba evaroyi nevaroyi, iwe unofanirwa kutora manheru ehusiku hwako. Iwe unofanirwa kutora mukana wemunamato wepakati pehusiku panopesana nemasimba euroyi. Ini ndinonamatira iwe nhasi, muroyi wega kana wizard ari mushure mehupenyu hwako nhasi anofanira kufa !!! muzita raJesu. Namata minamato iyi mukutenda nhasi uye unamate ivo pakati peusiku uye iwe uchaona simba reminamato muhupenyu hwako muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Pfungwa dzeMunamato

1. Baba ndinokutendai nekundipa simba kuti ndimuke iyi mdnght yehondo dzekunamata.


2. Baba ndiregerereiwo zvivi zvangu, maererano nerudo, uye netsitsi

"

4. Ndinodzoka kune anotumira, museve wese weuroyi anotumirwa munzira yangu muzita raJesu

5. Ini ndinosunungura Moto weMweya Mutsvene kuti upedze huroyi hwese hwakabatanidzwa hunoshanda zvinopesana nekwandiri nezita raJesu

6. Ini ndinosunungura mweya wangu kubva pasungano dzese dzasatani kubva kuimba yababa vangu muzita raJesu

7. Shiri dzose dzakaipa dzinobhururuka pamusoro pemba yangu usiku, dzira ufe izvozvi muzita raJesu

8. Wese muroyi kana muroyi anoita hupombwe

9. Ini ndinoparidza kuti ini handina kujairika nehun'anga uye kushopera kwevaroyi nevaroyi muzita raJesu.

10. Chero maitiro ekufambisa emasimba en'anga, ngavanyadziswe, muzita raJesu.

11. O Ishe, regai zvombo zvemasimba en'anga zvirege kutirwisa, muzita raJesu.

12. Ini ndinobvisa maropafadzo angu kubva kubhanga rega rega kana kune yakasimba yemuvengi, muzita raJesu.

13. Aiwa atari uroyi, gura, muzita raJesu.

14. Wese huroyi padlock, akagadzirirwa kundirwisa, akaputswa nemoto, muzita raJesu.

15. Zvese zviteyeso zveuroyi, bata varidzi vako, muzita raJesu.

16. Kese kutaura kweuroyi, uye kufungidzira kunoitwa pandiri, kudzima moto, muzita raJesu.

17. Ini ndinodzora, huroyi hwese hwakavigwa hunondiviga, muzita raJesu.

18. Ini ndinunura mweya wangu kubva kun'anga dzose, muzita raJesu.

19. Ini ndinodzosera mhedzisiro yeuroyi hwese hunodaidza kumweya wangu, muzita raJesu.

20. Chiratidzo chega chega chinozivisa huroyi, chibviswe neropa raJesu.

21. Ini ndinokanganisa huroyi hwese hwekushandura hunhu hwangu, muzita raJesu.

22. Ropa raJesu, vharira nzira inobhururuka yemasimba euroyi, yakatarwa kwandiri.

23. Uroyi hwese hunotuka, pwanya uye uparadzwe, muzita raJesu.

24. Sungano yese yeuroyi, yakanyauka neropa raJesu.

25. Ini ndinobvisa nhengo yese yemuviri wangu kubva kuatari yeuroyi chero ipi, muzita raJesu.

26. Chero chakasimwa muhupenyu hwangu neuroyi, buda ikozvino ufe, muzita raJesu.

27. Ropa raJesu, dzima huroyi hwese hwakatangwa, hwakagadzirirwa kupokana neni, muzita raJesu.

28. Uroyi huroyi hwese, ngauparadzwe, muzita raJesu.

29. Ini ndinodzosera maitiro ese euroyi, akagadzirirwa kupokana neni, muzita raJesu.

30. Chero huroyi hwechikadzi, hwakagadzirirwa kupokana nehupenyu hwangu, ngauparadzwe, muzita raJesu.

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

11 COMMENTS

  1. Mhinduro: ndibatsire kundinamatira nezve mweya wechikadzi muhope dzangu ,, simba rega rinovharira nzira yangu yemagumo ,,, zita rangu ndinonzi goodnews uduak etim, pls pray for me

  2. i had a wife where my wife and her mom family was involved in voodoo mhuri yacho yakaipa zvikuru. Vakati vamwe vanhu vanotenda kuti iye naamai vake vaive muroyi ndapota ndiitirei munamato. Ndiri namwari izvo zvandinoziva kuti vacharangwa rimwe zuva. Plaese rubatsiro

  3. Bonjour moi ses la mal chance qui me poursuit et je n, come pas a mant debarassé sa me poursuit a un point pas possible and mes enfants ont non héritier de cette mal chance, si vous pouviez prière pour ma filles merci beaucoup.

  4. Hama, ndinokutendai zvikuru neminamato yenyu.Mukadzi wangu wemakore makumi maviri nerimwe akangofa negomarara uye hapana nhengo yemhuri yake kunyangwe vana vake vakatarisira kuuya kuzomuona achiri mupenyu uye achirwara. ndichiri kuchema. Ndakaona vhidhiyo yako manheru ano uye zvachinja hupenyu hwangu kuti ndazviona nekuti hanzvadzi yake yanga ichindirwisa siku nesikati nevoodoo nekuti inoda kuba zvinhu zvedu zvatakaunganidza pamwechete kwemakore makumi maviri nerimwe .. ndinonamatirwa kumusoro nguva dzese uye muka kubva pa21 pakati pehusiku kusvika pa21 mangwanani uchinamata.
    Ndokumbira undinamatire uye ndinokudzwa kwazvo, ndinoonga uye ndinotenda zvikuru neminamato yako yakanaka.

  5. Man of God my cowife Pamela Keengwe anga achishungurudza hupenyu hwangu nehwevana vangu nejas akave nechokwadi chekuti murume wedu haatsigire kana kutomboona vana vangu zvachose.

  6. Mwari vakuropafadzei changamire, asi ndapota itai chimwe chinhu pamusoro pezviziviso zvakawandisa uye zvinokanganisa kune blog yemunamato.

  7. Priez pour moi je suis cèlibataire sans enfants et sans homme et mon âge avance trop et je rêve que j'ai d'enfants dans mon rêve souvent vraiment j'ai besoin de Vos prière

  8. Ndinamatireiwo changamire ndakashandiswa nevaroyi kufufull ikoko motive and a spiritual husband ndoda munamato changamire ini ndinonzi Alice Effiong Mavilda ndatenda changamire.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.