Kununurwa Munamato Kudya Kudya Muhope

11
19050

Numeri 23:23:
23 Zvirokwazvo hakuna un'anga kuna Jakove, uye hakuna kuuka kuna Isiraeri; panguva iyi ichanzi pamusoro paJakobho naIsiraeri, Mwari wakaitei?

Mwari vanotaura kuvana vavo kuburikidza nehope uye zviratidzo pakati pevamwe, dhiabhori zvakare anotaurisa kana kurwisa vana vaMwari kuburikidza kurota. Nhasi tichave tichitarisa munamato wekununurwa mukudya muchiroto. Zviroto zvako ipuratifomu yakakosha kwaunobatanidza nayo kunzvimbo dzomweya, sekuti Mwari anogona kukushanyira muchiroto, dhiabhori kana madhimoni anogona kukushanyira muchiroto. Vanhu vazhinji vakatambura kubva ipapo hope, vazhinji vakarwiswa naDhiyabhu ipapo nemaroto, zvakare vazhinji vakaporeswa nekununurwa kuburikidza nekusangana kwavo ivo kwakaomarara imomo maroto. Semwana waMwari, iwe unofanirwa kutora zviroto zvako zvakanyanya.

Kudya kuhope. zvinogona kureva zvinhu zvakawanda, zvinogona kureva kuti wakarara uine nzara, kana kuti hauna kugutsikana neyekudya kwekupedzisira, zvinogona zvakare kureva kuti wakataura nezve chimwe chinwiwa usati waenda kunorara, kana seizvo mumwe munhu akataura, zvinogona zvakare ive chiratidzo chekuti une nzara kana kuchiva kwechimwe chinhu. Izvi zvese zvinoshanda menduru uye hope dzako dzinogona kureva chero chimwe chezvinhu izvi, asi isuwo sevatendi, tinoziva kuti dhiabhori ndiye kopi, ndiye muongorori wezvose zvakanaka, dhiabhori anoziva kuti Mwari anoshandisa zviroto svikiro kuti asvike kuvana Vake, saka anotorawo mukana weiyo saiti. Chikafu inzira inomhanya kwazvo kumwoyo yemamans, Isau akarasa udangwe hwake pakudya. Vanhu vanotambura zvakanyanya kutambudzika panyama nekuda kweizvo zvavanodya, nenzira imwecheteyo, munhu anogona kutambudzika pamweya nechikafu chemadhimoni. Muhondo yemweya, kudya muchiroto hakutorerwe kurerutswa, dhiabhori ndiye anotanga nekutambudza vanhu kuburikidza nekudya muchiroto. Vanhu vazhinji vakapupurira kuti dambudziko rakatanga mushure mekurota uko kwavakanodyira chikafu muchiroto ivo ndokudya.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Iyi inyaya yakakomba, kudya muchiroto kunogona kuve kwemadhimoni, ndosaka semwana waMwari, haufanirwe kutora mukana, kana ukawana wako achidya muchiroto, paunomuka, tanga kuzivisa zvine ushingi Izwi raMwari pamusoro pekununurwa kwako uye zvakare ita munamato iyi yekununura kuti uburitse chero chikafu chamadhimoni kubva pachirongwa chako. Hapana chiperengo kana dhimoni rinogona kukuvadza kana kutambudza chero mutendi anenge achinamata, paunoita minamato iyi yekununura, unenge wave kupisa zvakanyanya kuti dhimoni riswedere pedyo. Namata uyu munamato nekutenda mangwanani ano uye uone Mwari achitora ako ehondo emweya muzita raJesu.

PRAYER

1. Wese madhimoni mukatiri mukurota kwangu, gamuchira moto waMwari uye ufe, muzita raJesu.

2. Iwe wedhimoni katerer muhope dzangu, idya chikafu chako chakashata, muzita raJesu.

3. Wese satanic agent, uchindishatira chikafu chakaipa muchiroto changu, wira pasi ufe, muzita raJesu.

4. Ruoko rwese rwe satanic, rwunopihwa kundishandira chikafu chakaipa, muchiroto changu, ngugurwe nemoto waMwari, nezita raJesu.

5. Ropa raJesu, suka hurongwa hwangu hwechidhimoni, hwakadyiwa muhope, muzita raJesu.

6. Kusvibiswa kwese kwakaiswa muhupenyu hwangu kubudikidza nekudya muhope, kunyunguduke, neropa raJesu.

7. Ndinogashira simba reWamwari rekuramba chikafu chechidhimoni, muzviroto zvangu, muzita raJesu.

8. Ropa raJesu, nyonganisa chiitiko chose chemweya inozivikanwa muchiroto changu, muzita raJesu.

9. Wese satanic agent pane basa rekupfuya hupenyu hwangu kuburikidza nekudya muchiroto, wira pasi ufe, muzita raJesu.

10. Simba rose rakaipa, ugere pachigaro chehupenyu hwangu, usimudzwa nemoto, muzita raJesu.

Ndatenda Jesu nekununurwa kwangu.

 


11 COMMENTS

  1. Munhu wa Mwari infact, minamato yako yemunongedzo yakanangwa uye neMweya Mutsvene washambidzwa. Kubva pandakasvika nehushumiri hwenyu hwakasimba kunzwisisa kwangu kwehondo dzekunamatira dzemhando dzakasiyana dzakachinja. Ndiri munamato, ndiri kufunga nezvehumwesehushumiro shumiro yangu neyako yekusimudzira, kukurudzira, kupinza uye kuratidzira yehu humwe hushumiro. Namatai nemutsa uye bvunza ishe wake nezveizvi. Amosi3: 7, Jer. 33: 3, Dhanyeri2: 19-24, Mako11: 23-24, Johani14: 13-14. Ndiri parizvino, ndichigara kuCALIFORNIA kuUS nemhuri yangu. Pfuurira mberi uchengete kutenda .Mataishe ngaakomborere zvikuru iwe nemhuri, muzita raJesu.

  2. Mangwanani akanaka changamire. Ini ndiri Mekwunye O Jonathan, changamire ini ndinogara ndichidya muhope dzangu uye ini ndarasikirwa nebasa munaKurume gore rino. Ndapota changamire ndinoda minamato yako. Mwari varambe vachikomborera.

    • Iwe unofanirwa kurega kudya kunonoka, idya kanokwana maawa mana usati warara. Unofanira kutsanya nekunamata, Namata minamato kuti utyore zvisungo zvese zvakaipa (unogona google izvi). Tanga uine mazuva matatu uchitsanya ipapo unogona kuenderera mberi uchiita mazuva manomwe zvichienderana nekuti unonzwa sei. Teerera kune ako maroto futi. Kana iwe usingazive zvinoreva kune chero kurota google uye uteedzere nhungamiro yemweya mutsvene. Mwari anogona kukununura zvakazara uye kudzorera zvese zvawakarasikirwa asi iwe unofanirwa kuita pfungwa dzako kumuita Mwari wako, uteedzere mitemo yake uye kurega kubva muchivi mune zvese zvirevo.

  3. Munhu wa Mwari, Mwari vanokuropafadza zvikuru paminamato iyi. Ndiri kutsanya uye idzi minyengetero dzandiita kuti ndinzwisise kuti dhiabhori anoda kukanganisa kununurwa kwangu kuburikidza nechiroto ichi asi ini ndinokudza Mwari nekuda kwekudzikinurwa kwangu nekutenda muzita raJesu.

  4. Changamire! Ndokumbirawo mundinamatire, ndichigara ndichidya muchiroto changu, asi chinoshamisa ndechekuti mumwe wemumhuri medu arikundipa chikafu .pandakamuka ndinonzwa kupera simba.

  5. Ndiri kudya muzviroto zvangu uye kazhinji yenguva chikafu chinopihwa nenhengo dzemhuri yangu ndanga ndichinamata ini ndoda kununurwa kwakazara

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.