Minamato minamato Yakapesana Nematambudziko Ekubereka

0
5214

Isaya 54: 17:

17 Hakuna chombo chakagadzirirwa kukurwisa chakabudirira; nendimi dzose dzinokumuka kuti dzikutonge mukutonga, iwe dzidza mhosva. Iyi ndiyo nhaka yavaranda vaIshe, uye kururama kwavo kunobva kwandiri, ndizvo zvinotaura Ishe.

Rimwe rematambudziko akanyanya pakati pevakadzi nhasi inyaya yekushaya vana. Vazhinji amai vanotarisira nhasi varikurarama mukuora mwoyo nekuda kwekutadza kuveko nevana vekuzvarwa. Zvizhinji nyaya dzekushaya mbereko zvinoteedzana nematambudziko. Chero matambudziko ari mu chibereko, kana matambudziko anowanikwa panguva pamuviri nekudaro zvinotungamira mukukanganisa. Nhasi uno tichave tichiita minamato yeminamato kupesana nepfungwa dzekuzvitakura, idzi munamato wezvishamiso ichave ichitaura nemhando dzese dzedambudziko dzinodzivirira kubata kwepamuviri. Matambudziko akadai fibroid, yakavharwa fallopian machubhu, PID, STD, STI, s, kuora mwoyo, kupisa kwechibereko, kushaya mbeva, hormonal kuenzana etc.

Isu tinobvumirana kuti kune mhinduro dzekurapa dzinoshanda kune ese aya matambudziko ari pamusoro, uye isu tinowirirana zvachose nenyika yekurapa uye nehunyanzvi ipapo. Isu tinotenda zvakare kuti kurwara kwese kudzvinyirira dhiabhori, Mabasa 10:38. Hazvisi zvese zvinonetsa zvekuita nepamuviri kubva kumidzi yechisikigo, mimwe inonyengerwa pamweya nemasimba erima. Kunyangwe vanachiremba vezvokurapa vanopupurira chokwadi ichi, kuti vaona vamwe vatengi, avo ipapo zvigadzirwa zvekurapa zvakaratidza kuti hapana chakaipa pavari uye zvakadaro ivo vachiri vasina vana. Izvi zvinokonzerwa nemanyawi aSatani. Iwe haugone kubata zvinhu zveMweya nesainzi yekurapa. Naizvozvo hatirarame chero ibwe risingashandiswi. Tiri kuenda nehondo kumusasa wevavengi. Sezvo isu tinoita minamato yekuita chishamiso pakurwisa nhumbu matambudziko, ndiri kuona Mwari achigadzirisa chibereko chako muzita raJesu.

Ndinokurudzira munhu wese kuverenga chinyorwa ichi kuti anyengetere munyengetero uyu nechido uye nekutenda, munamato uyu hautadzise kuonana nachiremba wako kana gynecologist, unongobata mamiriro ako pamweya uye unoparadza simba re rima kurwisa ako chibereko. Munamato uyu unokwanisa zvakare kudzosera chero zvabviswa naDhiyabhu kubva mumuviri wako. Ndiri kukuona uchitakura vacheche vako muzita raJesu.

PRAYER

1. Ndinodzinga zvese zvisinganzwisisike kubva mumuviri wangu, muzita raJesu.

2. Chibereko changu, ramba zvese zvinopesana nepamuviri, muzita raJesu.

3. Ini ndinobvisa rima roga roga kubva mudumbu rangu, muzita raJesu.

4. Ndakacheka huipi hwese husina kunaka hwakanamatira mudumbu rangu, muzita raJesu.

5.Mweya Mutsvene moto, suka chibereko changu neropa raJesu.

6. Ropa raJesu, suka izwi rangu, muzita raJesu.

7. Rima rega rega rakavanzwa mudumbu mangu, dururwa, muzita raJesu.

8. Ini ndinoburitsa kunze kwese kwese kusima kwerima mudumbu rangu, muzita raJesu.

9. Chese chekuisa cherima, sunungura kubata kwako, muzita raJesu.

10. Ruoko rwese rwakaipa rwakaiswa padumbu rangu, kugocha, muzita raJesu.

11. Chero chinhu chakasimwa mudumbu mangu kuti chinwe ropa rangu, buda zvino, muzita raJesu.

12. Handizopinze chero rima rerima mudumbu rangu, muzita raJesu.

13. Mabhomba akasvibisa, simura chako, muzita raJesu.

14.Chero chinhu chakasimwa muhupenyu hwangu icho chinopesana nekuda kwaMwari, ngachisimudzwe ikozvino, muzita raJesu.

15. Ndinosunga uye ndinodzinga chero mweya wakasviba, unofamba-famba mudumbu rangu, muzita raJesu.

16. Moto waMwari unoparadza zvese zvidyarwa nehusimbe, mudumbu rangu, muzita raJesu.

17. Dhimoni roga roga rinonwa ropa, rakagadzirirwa kubata chiberekero changu, ndinokusunga uye ndinokudzingira kunze, muzita raJesu.

18. Yese kurangana pamusoro pechombo changu chekubereka, pararira, muzita raJesu.

19. O Mwari, simuka urege muvengi wese wewanano yangu kuroora apararire, muzita raJesu.

20. Chizvaro changu, ibva pamubati weatari yega yerima, muzita raJesu.

Baba ndinokutendai nekuda kwekuita kwangu chishamiso muzita raJesu

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano