30 minamato mapoinzi Kuti Nditsvage Vangu Vafungidziro

20
54750

Isaya 60: 10-11:
10 Vana vavatorwa vanovaka madziro ako, uye madzimambo avo achakushumira, nekuti ndakakurova mukutsamwa kwangu, asi ndakakunzwira tsitsi. 11 Naizvozvo masuwo ako anogara achivhurwa nguva dzose; hazvingavharwe masikati kana usiku; kuti vanhu vauyise kwauri mauto evahedheni, uye kuti madzosi avo aunzwe.

Vabatsiri vari varume nevakadzi vakagadzwa naMwari kuti vakubatsire muhupenyu. Kusimuka kwako kana kuwira muhupenyu kunoenderana nevanhu izvo zvinouya muhupenyu hwako. Hapana anobudirira muhupenyu pasina rubatsiro, kunyangwe Jesu akatitumira mubatsiri unova iwo mweya unoera, Mweya Mutsvene ndiye mubatsiri wedu mukuru, Mwari akagovanawo vamwe vanhu kuti vauye kuzotibatsira. Ini ndakasanganisa makumi matatu eminamato yenzvimbo kuti nditsvage vabatsiri vangu, uyu munamato unozogonesa mweya unoera kuti utungamirire apo iwe uchibatanidza kuna Mwari wako akagadzwa destiny vabatsiri.

Iyi minamato yekunamatira yakakosha nekuti, sezvo paine varongeri vekusvika, kune vamwewo vaparadzi vekusingaperi, kana iwe ukasanamatira vabatsiri vako vekusvika kuti vakutsvage, dhiabhori anotumira avo vanoparadza nzira yako, uye izvi zvinogona kutungamira truncating yako ramangwana. Asi munamato wangu kwauri ndewe apo iwe paunobata minamato iyi kunongedzera kune wangu wekupedzisira vabatsiri, vako vekupedzisira vanozokuwana muzita raJesu. Ameni.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

MINYENGETERO MARI

1.Mweya Mutsvene, ita basa rekununura muhupenyu hwangu nhasi, muzita raJesu.


2. Wese anoparadzira rinoparadza, akagoverwa kurwisa ini, anonyangarika, muzita raJesu.

3. Ropa raJesu, bvisa kutuka kwese muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

4.Mweya Wakachena, ndibatanidzai nevanoziva vabatsiri vangu muzita raJesu.

5. Moto waMwari, kuputika muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

6. Chero satanic chifukidzo chinondifukidza kubva kune vangu vanoshandira vabatsiri, ndipiswe nemoto muzita raJesu.

7. Kuzodza kwe budiriro, wira pandiri izvozvi, muzita raJesu.

8. Nyasha dzekubatana kwaMwari dzandiwanira izvozvi !!! muzita raJesu.

9. Wese madhimoni masimba ekurwisa destiny yangu ngaave kuparadzwa izvozvi !!!, muzita raJesu.

10. O Ishe, rega kudenga kuvhurike pandiri ikozvino, muzita raJesu.

11. Masimba ese, anoshanda kupesana nekubudirira kwangu, unowira pasi uye unofa, muzita raJesu.

12. Simba rega rega, iro rinoda kundiramba kuti ndinogumira, roast, muzita raJesu.

13. Zvakanyorwa pamusoro pangu, kuti Ndichagovera zvakapambwa zvenyika nevakuru nevane simba uye zvichave saizvozvo, muzita raJesu.

14. Ini ndinoporofita kuti ini ndichatora chinzvimbo changu pakati pevatongi venyika ino, min zita raJesu.

15.Mweya Wakachena, Iwe uri mukuru wangu wekufanogadzirira mubatsiri, batanidza ini kune vamwe vangu vanonzi destiny, muzita raJesu.

16. Simba rese, raisatendera ini kuti ndiwane kugona kwangu, roast, muzita raJesu.

17. Simba rekuregererwa, ndiwane, muzita raJesu.

18. O Ishe Mwari wangu, ndibatanidzei pamwe nembiri yangu, muzita raJesu.

19.Mweya Mutsvene, sunga chero simba rinoda kundiramba nembiri yangu, muzita raJesu.

20. O kudenga, ndirwirei pamusoro pemasimba makagara pakubwinya kwangu, muzita raJesu.

21. Chero satanic mumiririri, uchishandisa nyanga yakaipa kushungurudza hupenyu hwangu, ushungurudzwa, muzita raJesu.

22. O Ishe, regai runyanga rwewakaipa rubviswe, muzita raJesu.

23. Nyanga yega yega ya satanic, ichitaura zvinopesana nehukuru hwangu, ngainyadzwe, muzita raJesu.

24. Dhimoni rega rega, rinotungamira nyanga yaSatani, ngavasungwe, muzita raJesu.

25. Zvese zveMweya zvirimukati, zvakaiswa pane yangu desty, ngazvipiswe nemoto, muzita raJesu.

26. Zvese zvakaipa zvekurangana, zveupenyu hwangu, zvakagochwa nemoto, muzita raJesu

27. Simba rese, iro rinoti handizori muhupenyu, ndakapararira nemoto, muzita raJesu.

28. Zvese zvekurangana zveSatani, pamusoro pekurumbidzwa kwangu, pararira nekuparadzwa, muzita raJesu.

29. Simba rose, richiramba richindirwisa, rinopunzirwa pasi nemoto, muzita raJesu.

30. Vese vakaunganidzwa pakurwisa kubwinya kwangu, ngavanyadziswe, muzita raJesu.

Ndatenda baba nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

20 COMMENTS

  1. Ini ndakakomberedzwa nevanhu vanondivenga uye vanobata magumo angu nekuti zvese zvandinoita zvakangozoita nyonganiso uye nguva dzose kukuodza moyo kuti utevere zviroto zvako uye uite zvaunoziva zvakanyanya sekuporeswa

  2. Makadii Baba mufundisi maswera sei changamire ndinokutendai zvikuru ndanga ndaonekwa nzvimbo zhinji dzeminamato kuburikidza nemi muzhinji dai Ishe vakuwedzerei zvakanyanya muzita raJesuNdichada kupinda muboka renyu reWhatsApp ishe 08162398770

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.