30 Mharidzo Dzemunamato dzinoshanda dzekusimudzira

0
19320

Pisarema 75: 6-7:
6 Nekuti kukudzwa hakubvi kumabvazuva, kana kumavirira, kana kubva kumaodzanyemba. 7 Asi Mwari ndiye mutongi: Iye anodonhedza imwe, uye anosimudza imwe.

Nhasi tiri kuenda kunobatsira makumi matatu eminyengetero mikana yekusimudzira. Izvi minamato yemunamato ndivo minamato yehondo yemweya, kureva kuti tichave kuparadza satanic ese zvipingaidzo kwatiri kusimudzwa kweVamwari muhupenyu. Mwana wa Mwari, kuna satanic mauto izvo hazvidi kuti iwe uite musoro nzira muhupenyu. Mushure mekunge maita zvese zvinodiwa, kuenda kuchikoro, kudzidza hunyanzvi, kukwidziridza fundo yako, zvakadaro iwe uchiri wakakanganisika muhupenyu. Vatendi vazhinji vakadaro, vamwe vacho vari kushanda asi vasina kufambira mberi, nekuti kune muvengi wasatani ikoko budiriro kudzivisa mumweya. Chinhu chimwe chine chokwadi nhasi, paunobata idzi minamato inoshanda yekusimudzira, mweya yega yeDhimoni inodzivisa kukwidziridzwa kwako ichaparadzwa muzita raJesu.

Kukurudzira kunongoreva kufambira mberi kubva padanho repasi kusvika padanho rakakwirira, Mwari anoda kuti vana Vake vagare vachifambira mberi muhupenyu. Akataura muna Dheuteronomio 28:13, kuti isu tichava pamusoro chete uye hatizombofi takave pasi. Kuda kwaMwari kwakakwana kuti isu tiwedzere munharaunda dzese dzekuedza kwedu. Dhiyabhorosi ndiye anotsigira kutadza uye kudzvinyirira, ndosaka uchifanira kunamata munamato uyu nechisimba kutenda. Havasi vanhu vazhinji vanofara nebudiriro yako yakawanikwa, ivo vachaita marudzi ese ezvinhu kuti vakurambidze kuenda kumberi, ivo vanokuramba mumweya nepamoyo, asi unofanira kumira wakasimba muminamato kuti uvakunde. Zvakatora minamato yaMambo David kuti atendeusire iyo yakaipa asi zano rehungwaru re Ahitofeli kuupenzi pamberi paMambo Absolome, 2Samueri 15:31. Chombo chedu hachisi chepanyama, chiri cheMweya, paunopinda mune ino shanda minamato yekusimudzira nhasi, vese vanotsvaga kukuwira kwako vachanyadziswa nekusingaperi muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

MINYENGETERO MARI

1. Ini ndinodzora mutemo wese wa satanic wakapihwa kupesana nekusimudzirwa kwangu, muzita raJesu.


2.Haiwa Mwari, regai izvo zvinotyisa semafashama zviteedzere, zvidzore upedze vavengi vavengi vangu, muzita raJesu.

3. Finger yaMwari, unseat imba yangu yakasimba, muzita raJesu.

4. Shiri dzose dzakaipa, dzinobhururuka nekuda kwangu, dzabatwa, muzita raJesu.

5.Mumiriri wega wega wekunyadzisa, kudzokera kumashure nekunyara, ndisunungure muzita raJesu.

6. Ini ndinoputsa zvigaro zvese zvakaipa, zvakagadzirirwa kurwisa hupenyu hwangu, muzita raJesu

7. Wese mushandira wekuvhiringika muhupenyu hwangu, pararira kuparadzwa, muzita raJesu.

8. Masimba ese, achikurisa matambudziko angu, unowira pasi uye unofa, muzita raJesu.

9. Ini ndinozvisunungura kubva pane chero kutuka kunoshanda mumhuri yangu, muzita raJesu.

10. Chese chinomweya, chakapihwa ini kuti ndidye, idya nyama yako, muzita raJesu.

11. Ndinogashira shangu dzesimbi, uye ndinotsika-tsika zinyoka nezvinyavada, muzita raJesu.

12. Midzi yose yedambudziko rakakavanzika, dzikiswa muzita raJesu.

13. Ini ndinonyadzisa huchenjeri hwese hwakaipa hunoshanda zvinopesana nezvangu, muzita raJesu.

14. Musimba reMweya Mutsvene, ndinopwanya vavengi vangu vese muzita raJesu.

15. Mune simba reMweya Mutsvene, ndakaisa zvakaipa zvese pasi petsoka dzangu, muzita raJesu.

16. O Ishe, regai ndive anoshamisa.

17.Mweya Mutsvene, isa zvishamiso zvako muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

18. Ishe Jesu, pwanyai hutano hwangu muzvikamu uyeparadza chirwere changu.

19.Ishe Jesu, paradza nheyo dzasatani uye undivake pashoko Rako.

20. Ishe Jesu, ndiise moto nemweya wako.

21. Kudengenyeka kwehumwari, zunza nheyo yejeri rese raSatan, muzita raJesu.

22. Ndakaregedza nyonganiso, nyadzi uye kushorwa mumusasa wevavengi, muzita raJesu.

23. Ndinosunga mweya yetsvina yese, inomira neufakazi hwakanaka muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

24. Yese satanic rwizi rwekudzokera shure, yakaoma, muzita raJesu.

25. Ini ndinoparadza kuzvipira kwese kwakaipa, kwakaitwa nevabereki vangu nekuda kwangu, muzita raJesu:

26. O Ishe, minamato yese ikundikane muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

27. Mweya Mutsvene, zadzisa chinangwa chako mandiri ikozvino, muzita raJesu.

28. Ini ndinoramba kudzorwa nemamiriro ekunze kana kudzoreredzwa naSatani, muzita raJesu.

29. Nokutinhira uye nemoto, ndinogashira zvese zvandakarongerwa naShe, mumunamato uyu, muzita raJesu.

30. O Ishe, gadzira mukati mangu, nzara nenyota yekuchena uye utsvene.

Ndatenda Jesu nekupindura minamato yangu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.