20 minamato Pikisheni Pokana Kudzvinyirira Dhiabhori

2
21486

1 Johani 3: 8:
8 Iye unoita zvivi unobva kuna dhiabhori; nekuti dhiabhori anotadza kubva pakutanga. Nekuda kwaizvozvi Mwanakomana waMwari wakavonekwa, kuti aparadze mabasaadhihi.

Kudzvinyirira madhimoni ndekwechokwadi, vanhu vazhinji vari munyika nhasi vari pasi peudzvanyiriri hwaDhiyabhorosi,. Mabasa 10:27 inotiudza kuti Jesu akazodzwa sei kuti asunungure avo vakadzvinyirirwa naDhiabhori, dhiabhori anogona kudzvinyirira vanhu nenzira dzakawanda, kubva paurombo, kuenda kuna kurwara, kusuwa, kunonoka kwemuchato, kushaya mbereko, bhizimisi nekudzokera shure pabasa zvechikoro kutadza etc chinyorwa chisingaperi. Nhasi tichave tichiita makumi maviri emunamato mikana yekudzvinyirira dhiabhori. Izvi minamato yemunamato achakusunungura kubva kune chero shasha yakapihwa nasatani yaakakuisa mukati. Sezvo iwe uchiramba dhiabhori kubudikidza nemunamato uyu, ndiri kuona kudzvinyirira kwako kuchipera muzita raJesu.

Kana iwe uri mwana akazvarwa patsva waMwari, uri pamusoro dhiabhori, saka uri pamusoro pekudzvanywa. Matewu 17: 20, Ruka 10: 19, Jesu akatiudza kuti akatipa simba pamusoro padhiabhori, tinogona kuraira dhiabhori nemadhimoni ake kuda, Jesu akatiita kuti tinzwisise kuti tinotonga pamusoro pemadhimoni ese. Naizvozvo ramba kudzvinyirirwa nadhiabhori. Usazvitendera kuti uve mutambudzi kana chinhu chakabatwa nadhiabhori, umunamate kunze kwehupenyu hwako, muviri, bhizinesi uye mhuri. Tora mukana wemunamato aya kupesana nedhiabhori uye uise dhiabhori pasi petsoka dzako zvachose. Sezvo iwe uchinamata uyu munamato nekutenda nhasi, ndiri kukuona iwezvezve mukukunda kwako satani muzita raJesu.

MINYENGETERO MARI

1. O Ishe, ndinoramba zvimiro zvese zveudzvanyiriri hwemadhimoni muzita raJesu.

2. Wese masheya emweya wekutadza kwemari akasungirirwa pahupenyu hwangu, gamuchira demo remoto, muzita raJesu.

3.Mari yese inoshamisa inangu, ive neropa raJesu.

4. O Ishe, sukai maoko angu kubva kumarudzi ese ekundikana uye kudonha kwemari, muzita raJesu.

5. Zita rangu, bhizinesi nemabasa emaoko hazvinyorwe chero chinhu chemweya wekudonha kwemari, muzita raJesu.

6. Ishe, nunurai mari yangu kubva mutsime dzese dzasatani, muzita raJesu.

7. O Ishe, masimba ese anodzvinyirira mari yangu ngaagare pachigaro chavakandigadzirira, muzita raJesu.

8. Muti wese we. huremu, kuverengera uye kuora moyo, kushanda mune chero nzvimbo yehupenyu hwangu, kutemwa nedemo remoto, muzita raJesu.

9. O Ishe, ndipeiwo kiyi kune chero kunaka kwamakandichengetera muBhengi renyu kwandiri, muzita raJesu.

10. Nhare imwe neimwe yekurasikirwa, pwanywa, muzita raJesu.

11. Nhare imwe neimwe yechikwereti, yakagadzirirwa mari yangu, ipazwe muzvimedu, muzita raJesu.

12. Wese satanic traffic warden, achiendesa purofiti kure nebasa rangu, bhizinesi nemabasa emaoko, ndinogashira chimvuramabwe chemoto, muzita raJesu.

13. Chero zvataurwa nevavengi hazvigoneke nemaoko angu, iwe maoko, inzwa izwi raIshe, tanga kuita zvisingagoneki, muzita raJesu.

14. Kuzodza kuti ubudirire, wira pamaoko angu, muzita raJesu.

15. Ini ndinosunungura maoko angu kubva kuhusungwa hwese hwaSatani hunokanganisa mari yangu, muzita raJesu.

16. Iwe mweya wenyonganiso neusatani kukurudzira kwekunyanyisa, sunungura kubata kwako nehupenyu hwangu nebhizinesi, muzita raJesu.

17. Anchor yega yekudonha kwemari inokanganisa mari yangu, musimudzwe nedemo remoto, muzita raJesu.

18. Nemiseve yemoto, ndinopokana nemasangano ese ekuparadzwa kwemari, akagadzirirwa mari yangu, muzita raJesu.

19. Dhimoni roga roga, murume akasimba uye mweya wakabatana wekupunzika kwemari, unogamuchira chimvuramabwe chemoto, nekugochwa zvisingakwanisike, muzita raJesu.

20. O Ishe, ndibudirire kupfuura fungidziro dzangu dzesango, muzita raJesu.

Ndatenda baba nekupindura minamato yangu muzita raJesu.

2 COMMENTS

  1. Ndakanamata uye ndanzwa Mwari kundibata, uye kusununguka, zvobva zvadzoka ndinotsiura, kunamata, kuverenga shoko, kunzwa kwacho kunondidzikisira.

  2. Ini ndinotsvaga nemoyo wese kununurwa kubva muhusungwa hwemari hwekushaiwa nehurombo muzita raJesu uye ini ndiri muchibvumirano neminamato uye magetsi uye nechomukati chakapihwa ndinoteedzera rusununguko kune pane mweya waIshe kune Rusununguko uye ndinotenda izvozvo Ishe vakandiropafadza uye basa ravo riri kufamba muhupenyu hwangu kuti mari yangu ichawedzera uye mashura mamiriro uye mamiriro achatanga kuratidza muhupenyu hwangu muzita raJesu

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.