50 Yakafuridzirwa MFM Minamato Yekunamatira 2020

3
21238

Obhadhiya 1:17:
17 Asi pagomo reZiyoni pachava noruponeso, uye pachava neutsvene; uye veimba yaJakove vachagara nhaka yavo.

Zvekare zvakare, ndinokugamuchirai mese kusvika pagore ra2020, iro gore renyu reushe. Mwaka uno mutsva, iwe unofanirwa kufambira mberi nemoto nechisimba, iwe unofanirwa kubudirira, kunyangwe dhiabhori achizvida kana kwete. Nhasi tichave tichiita makumi mashanu emoto chinyorwa chakafemerwa mfm munamato mapoinzi 50. Izvi minamato yemunamato inokurudzirwa nemudzidzisi wangu wemweya Dr Olukoya wegomo remoto uye hushumiro hushumiro. Iri gore rako, unofanira kusimuka uye iva nezvinhu zvako zvese gore rino. Iyi minamato inonongedzera ichabvisa zvipingamupinyi zvese zvasatani zvakamira munzira yako pakuenda kwako kukuru ramangwana. Sezvo iwe uchiita izvi mfm munamato mapoinzi, Ndiri kukuona uchisimukira kumusoro muzita raJesu.

Hakuna chombo chakagadzirirwa kukurwisa chichabudirira gore rino, uye ndinoona Mwari vachikuvaka pamweya gore rino muzita raJesu. Ita pfungwa dzako kuti uve muKristu anonamata. Hapana munamato, Hapana simba, zvinotora munamato kuti ubudise simba, uye zvinotora simba kunayisa muhupenyu. Kana iwe ukararama hupenyu hwekunamata, iwe unokunda dhiabhori, iwe unoparadza zvese zvakaipa zvake uye nekuzadzisa magumo. Naizvozvo simuka ubatanidze iyi inofuridzirwa mfm yekunamatira mapoinzi 2020, uone izvo Mwari zvavachakuitira nhasi. Usangonamata, namata uine tarisiro huru, zvinotarisirwa kuratidzwa kwekutenda. Paunenge uchibata mafm ekunamatira aya, ndinoona Mwari vachikuisa mu2020 muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Pfungwa dzeMunamato.

1). Baba ndinokutendai nemukana wekuona mwaka mutsva muna2020 muzita raJesu.

2). Ini ndinoparidza kuti muna 2020, Mazuva ese ichave yeKisimusi kwandiri muzita raJesu

3). Ini ndinoparidza kuti gore rino, ndichasimuka kubva muguruva kuenda kumusoro muzita raJesu

4). Baba chengetedzai nhanho dzangu mushoko renyu mukati megore rino rose muzita raJesu

5). Baba ndipeiwo hungwaru hwemashura pazvinhu zvangu zvese gore rino muzita raJesu

6). Baba, ngoni dzenyu ngadzikurise kutonga kwese munzira yangu gore rino muzita raJesu

7). Baba ngavanzwe unyoro hwenyu netsitsi dzenyu zvichinditevera ndakawedzera gore idzva muzita raJesu

8). Baba vandidzivirire kubva kunhamo dzose gore rino muzita raJesu

9). Baba ndinokuzivisai kuti ndichave nesimba pamusoro pegore rino muzita raJesu.

10). Baba ndinokuzivisai kuti izwi renyu richagara zvakanaka muhupenyu hwangu gore rino muzita raJesu.

11). Nyenyedzi yangu, simuka, penya uye usiyezve, muzita raJesu.

12). Nyeredzi yangu, usaonekwe munzvimbo yemweya, kune wese munhu wese wakasviba nezita, muzita raJesu.

13). Kutukwa kusingadzoreki, kunetsa nyeredzi yangu, pwanya, muzita raJesu.

14). Ruoko rwese rwakaipa, pane nyeredzi yangu, yaoma, muzita raJesu.

15). Mashoko euroyi, kurwisa nyeredzi yangu, wira pasi ufe, muzita raJesu.

16). Simba rese raHerod, uchitsvaga nyeredzi yangu, ndinokuviga izvozvi, muzita raJesu.

17). Gomo rega rega rekutambudzika, kutarisana nenyeredzi yangu, kusunungurwa pasi, muzita raJesu.

18). Hutsinye hwese, vachipesana nenyeredzi yangu, kufa, muzita raJesu.

19). Chero simba, kudzosera nyeredzi yangu, kufa, muzita raJesu.

20). Ropa raJesu, ita kuti zvisaitike muvengi, kuteedzera pasi nyeredzi yangu munzvimbo yemweya, muzita raJesu.

21). Ini ndichava nyeredzi, muchizvarwa changu, muzita raJesu.

22). Masimba ese, achitambudza nyeredzi yangu, ngavatambudzika, muzita raJesu.

23). Ruoko rwese rwakaipa rwemuvengi, pane nyeredzi yangu, yaoma, muzita raJesu.

24). Vanovhima nyeredzi, vachitevera nyeredzi yangu, yaoma, muzita raJesu.

25). Chese museve chekudzokera kumashure, chakaburitswa mukati menyeredzi yangu, kufa, muzita raJesu.

26). Chain yekunonoka, akabata nyota yangu, yoputsa, muzita raJesu.

27). Kubwinya kwemvura yakatevera, kufukidza nyeredzi yangu, muzita raJesu.

28). Nyeredzi yangu, inoratidzwa nemoto, muzita raJesu.

29). Chese museve chekunonoka chakaipa, chakaburitsirwa munyenyedzi yangu, kufa, muzita raJesu.

30). Gumbeze rega rega remadhimoni, rakafukidza nyeredzi yangu, ndinokubvarura nekukuparadza, muzita raJesu.

31). Nyeredzi yangu, simuka uvheneke zvakajeka, muzita raJesu.

32). Shiri dzerima, dzakapihwa kunetsa nyenyedzi yangu, kufa, muzita raJesu.

33). Nyeredzi yangu ngaikudzwe munyika yevapenyu, muzita raJesu.

34). Nyeredzi yangu, muka, uvheneke; hapana simba richakumisa, muzita raJesu.

35). Yese tambo yeuroyi yakabata pasi nyeredzi yangu, tyoka, muzita raJesu.

36). Miseve, yakavharirwa mukati menyenyedzi yangu kuti iburitse ini, kufa, muzita raJesu.

37). Basa rega rega revavhimi verima, kune nyeredzi yangu, yaoma, muzita raJesu.

38). O Ishe, regai nyeredzi dzirwe, kurwisa shiri dzese dzevaroyi, muzita raJesu.

39). Iwe gore rakaipa, rinofukidza nyenyedzi yangu, ibva ipapo, muzita raJesu.

40). Museve wese wa satanic, wakapfurwa pane nyeredzi yangu, wira pasi ufe, muzita raJesu.

41). Kudyara kwerima, kuchinetsa nyeredzi yangu, yakagochwa nemoto, muzita raJesu.

42). Simba rekududzira rurimi rwenyeredzi yangu, huya pandiri ikozvino, muzita raJesu.

43). Simba rekuverenga kunyorwa kwenyenyedzi yangu, kumatenga, inowira pandiri, muzita raJesu.

44). Iwe shato kuronda nyeredzi yangu, ndinokutsiura, muzita raJesu.

45). Nyeredzi yangu, oneka, muzita raJesu.

46). Masimba, akagoverwa kubata nyeredzi yangu, simudza chako, muzita raJesu.

47). Iwe, unotambudza hupenyu hwangu, gore rino, Mwari waEria achakutambudza muzita raJesu.

48). Muvengi wese, wezvekwaangu, pararira, muzita raJesu.

49). O Mwari simuka ubvise, chero chausina kudyara muhupenyu hwangu muzita raJesu.

50). Moto werumutsiriro, wira pamusoro pangu gore rino, muzita raJesu.

 


3 COMMENTS

  1. Mwari Wemasimbaose vakuropafadzei uye muenderere mberi kukusimbisai mufundisi, ndakaropafadzwa chaizvo kushandisa aya manamato kunyengetera mangwanani ano. Ndakamuka ndine moyo unorema asi mushure mekuita minamato iyi uye nemimwe minamato yandakaona pa ur blog, ndinonzwa kutsva.may God bless u mufundisi.

  2. Mwari Wemasimbaose ngavarambe vachikomborera nekuwedzera kuzodza kwako uye moto baba vangu muna ishe, Dr dk olukoya nevarume vese vakapihwa ushumiri hwedu MFM munaJesu ane zita rine simba Amen. Gara uchinzwa kusunungurwa nyowani uye nekuvandudzwa chero nguva ini ndinokwanisa kurutsa idzi minamato yenhau ivo vane simba zvikuru kuvonga.

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.