Minamato makumi matatu Ekutungamira Mukuita Sarudzo

0
24443

Isaya 30: 21:
Nzeve dzako dzichanzwa izwi shure kwako, richiti, Heyi nzira, fambai nayo, kana muchida kutsaukira kurudyi, kana kana muchida kutsaukira kuruboshwe.

Hupenyu pachahwo hwakazara nezvisarudzo, iwe urikupi kwauri nhasi nekuda kwezvisarudzo zvawakaita nehana kana kusaziva. Chero bedzi isu tiri vapenyu, isu tinofanirwa kuita chisarudzo nezve hupenyu hwedu, infact, kwete kuita sarudzo sarudzo yakaitwa kare. Naizvozvo sezvo tichifanira kuita sarudzo muhupenyu hwedu zvakakosha isu kuita minamato yekutungamira mukuita sarudzo. Tinofanira kutsvaga kutungamirirwa raIshe. Hapana anoziva chinangwa chechigadzirwa senge chaigadzira. Iyo chete inogadzira chigadzirwa chinogona kutiudza icho chigadzirwa chinofanira kushandiswa. Kuregeredza zano remugadziri kwakafanana nehupenyu hwezvikanganiso. Zvese zvigadzirwa zvichangobva kugadzirwa zvinouya mumusika nechinyorwa, uye mubhuku remanyorero mugadziri anoudza nyika zvese zvavanoda kuti vazive nezvechigadzirwa. Mubhuku iri ndimo mune chinangwa chechigadzirwa. Kana iwe uchikurisa chigadzirwa, iwe unofanirwa kuverenga nekutevera mirairo yebhuku racho.

Ndiwo maitiro atinoita naMwari, Iye ndiye mugadziri, iro bhaibheri ibhuku rekushandisa uye isu tiri chigadzirwa. Mwari vanotaura kwatiri kuburikidza neshoko ravo. Nzira chete yatinokwanisa kuwedzera zvatakatarirwa muhupenyu kutevera bhuku remugadziri, rinova bhaibheri. Tinofanira kudzidza izwi raMwari kuti tiwane chinangwa chedu muhupenyu uye tinofanira kunamatira minamato yekutungamirirwa mukuita sarudzo kuti tizive matanho akakodzera ekutora muhupenyu. Mwari vakazvipira kutungamira vana Vavo, asi vanongotungamira ivo chete vanoda kutungamirirwa. Usatore matanho akakosha muhupenyu hwako usina kuwana rairo dzakajeka kubva kunaIshe mukati minyengetero. Vazhinji vakanganisa zvakanyanya muhupenyu, mhosho senge, kutanga bhizinesi risiri iro, kudzidza nzira isiriyo, kuenda kunyika isiri iyo, kuroora mukadzi asiriye etc. Zvisarudzo zvisirizvo zvinogona kutungamira kuhupenyu hwakareba kushungurudzika muhupenyu hwako. Iyi minamato yekunamatira inozokugonesa iwe kuwana nhungamiro kubva kuna Ishe apo iwe unotora matanho akakosha ane chekuita nehupenyu hwako uye magumo. Munamato wangu kwauri nhasi ndeuyu, "paunenge uchitsvaga ishe kuti utungamirirwe, haumbofi wakakanganisa zvikanganiso muzita raJesu".


Bhuku Idzva raMufundisi Ikechukwu. 
Inowanikwa ikozvino paAmazon

Minamato makumi matatu Ekutungamira Mukuita Sarudzo

1. Baba, ndinokutendai nekuda kwesimba rekuzivisa kweMweya Mutsvene.
2. O Ishe, ndipeiwo mweya wezaruro nehungwaru muRuzivo rweZvedu mune zita raJesu
3.Haiwa Ishe ,jekesa nzira yako pamberi pechiso changu uye bvisa mweya wekushushikana muhupenyu hwangu muzita raJesu
4. O Ishe, geza maziso angu neropa rako uye bvisa zviyero zvemweya kubva mumeso angu nezita raJesu.
5. O Ishe, ndiregerere kune zvese zvisarudzo zvisirizvo zvandakaita munguva yakapfuura, uye mundinunure kubva ipapo migumisiro muzita raJesu
6. O Ishe, raira nhanho dzangu neshoko renyu rinorarama muzita raJesu
7. O Ishe, ndinunurei kubva muhusungwa hwekune usimbe hwemweya muzita raJesu
8. O Ishe, vhura meso angu kuti ndione zvese zvandinofanira kuita pazvinhu zvehupenyu hwangu muzita raJesu.
9. O Ishe, ndidzidzisei zvakadzika uye zvakavanzika zvinhu muzita raJesu
10. O Ishe, ndizarurire ini zvakavanzika zvese kuseri kwedambudziko ripi zvaro randinaro muzita raJesu
11. O Ishe, vhenekerai zvinhu zvese zvakarongwa neni murima muzita raJesu
12. O Ishe, ndinoshuva uye nekugamuchira nekutenda chipo chemweya chezwi rekuziva muzita raJesu
13. O Ishe, ndipeiwo huchenjeri hwamwari kuti ndiite hupenyu hwangu muzita raJesu
14. Ishe, dai chifukidziro chose chichititadzisa kuti ndive nemweya wakajeka ndibvise zita raJesu
15. O Ishe, ndinogashira nokutenda chipo chemweya chezwi rehungwaru muzita raJesu
16. O Ishe, vhurai kunzwisisa kwangu kwemweya muzita raJesu
17. O Ishe, ndipeiwo kunzwisisa kwepamoyo pazvinhu zvese muzita raJesu
18. O Ishe, kubudikidza nesimba renyu risingaperi rinoshanda mandiri, vhenekerai vavengi vese vanovanzika hupenyu hwangu muzita raJesu.
19. O Ishe, ini ndinoramba mweya wekudada, ndinozviisa pasi penyasha dzenyu dzekutungamira muzita raJesu
20. O Ishe, ndidzidzisei kuziva izvo zvakafanira kuziva uye kuda izvo zvakafanira kuda uye kusaida izvo zvisingafadze Meso ako.
21. O Ishe, ndiitirei chombo chenyu chakavanzika muzita raJesu
22. Baba, muzita raJesu, ndinozviisa pasi pese pese pakutungamirwa kwemweya unoyera muzita raJesu
23. Rega mweya wekuporofita nekuzarura uwe pamusoro pezvese hupenyu hwangu, muzita raJesu.
24.Mweya Mutsvene, ratidza zvinhu zvakadzika uye zvakavanzika kwandiri nezve isesnof yehupenyu hwangu uye mhuri muzita raJesu
25. Ini ndinosungira dhimoni roga roga iro rinoratidzira kuona kwemweya uye zviroto, muzita raJesu.
26. Tsvina dzose dzinodzivisa kutaurirana kwangu naMwari mupenyu ngadzigezwe dzakachena neropa raJesu, muzita raJesu.
27. Ndinogashira simba rekushanda nemeso akapinza emweya asingagoni kunyengerwa, muzita raJesu.
28. Kukudzwa nesimba reWamwari Wemasimbaose, ngazvive pamusoro pehupenyu hwangu munzira ine simba, muzita raJesu.
29. Ini ndinoparidza kuti ini ndiri kunze kwerima, ndaka mune mwenje unoshamisa muzita raJesu.
30. Baba ndinokutendai nekunzwa minamato yangu muzita raJesu

 

 

 

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.