40 Minamato yeminamato yekutanga kutsva

2
17317

Pisarema 103:5:
5 Iye anogutisa muromo wako nezvakanaka; kuti hujaya hwako huvandudzwe segondo.

Isu tinobatira Mwari wa kutanga kutsva. Zvisinei nekuti zvinhu zvakashata sei muhupenyu hwako, Mwari achakupa kutanga kutsva nhasi. Unogona kugona kutanga zvekare muhupenyu. Matambudziko mazhinji avakarurama, asi Mwari achamurwira kubva kwavari. Iyi 40 minamato inonongedzera ye kutanga kwayo ichakutungamira apo iwe uchinamata pachezvako kubva mukukwasira uye mukufambira mberi. Iyi minamato yenamato ichakupa simba iwe paunenge uchirwa hondo yemweya kupesana nemweya wekutadza, zvipinganidzo uye kusagadzikana, paunonamata aya manamato ekutenda, ini ndinoona Ishe vachikupa kutanga kutsva.

Kutanga kutsva kutanga kutsva, ndiMwari kukupa wechipiri mukana muhupenyu. Kutanga kutsva kunoreva zvakare kudzoreredza, Mwari anodzosera kwauri zvese izvo zvakabiwa naDhiyabhu kwauri. Kutanga kutsva kunorevawo kusimbiswa kwehumwari, Mwari vachikudzivirira pamberi pevaseki vako uye nekuvaratidza kuti zvechokwadi kumushumirwa hakuna kuita pasina. Munamato uyu unonongedzera kutanga kutsva uchaisa pagwara idzva muhupenyu, iwe uchagamuchira mhinduro dzepapo paunonamata iwe manamato ekutenda nhasi uye sezvakaita Gid rakashandura hupenyu hwaJabez, 1 Mbiri 4: 9-10. Nyaya yako inofanira kuchinja nhasi muzita raJesu.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

40 Minamato yeminamato yekutanga kutsva

1. O Ishe ,dyara zvinhu zvitsva muhupenyu hwangu muzita raJesu

2. O Ishe, bvisai zvakaipa zvakasviba zverima kubva muhupenyu hwangu muzita raJesu

3. Ndinobvisa mweya yese yasatani yekumira muhupenyu hwangu, muzita raJesu.

4. Ishe, ndiitire Hondo yenyu yehondo muzita raJesu.

5. Rega kusasimba kwomweya muhupenyu hwangu kugamuchire kubviswa izvozvi, muzita raJesu.

6. Rega kukundikana kwega kwemari muhupenyu hwangu kugamuchire kubviswa izvozvi !!! Muzita raJesu

7. Rega kurwara kwese kuri muhupenyu hwangu kugamuchire kupora zvachose, muzita raJesu.

8. Rega mweya yega yega yekushushikana uye yekushungurudzika itadzise kubva muhupenyu hwangu ikozvino, muzita raJesu.

9. Ini ndinoremedza vese madhimoni vanomiririra hupenyu hwangu, muzita raJesu.

10. Rega izvo zvinonditadzisa kubva mukutanga vatange kupa nzira ikozvino, muzita rakasimba raJesu.

11. Rega zvese zvangu zvakavanzika zvemagetsi zvitange kubuda iye zvino, muzita raJesu.

12. Ini ndinozvibvisa pane vese vasina hushamwari muhupenyu hwangu muzita raJesu

13. Rega zviitiko zvese zvemadhimoni parizvino zvinokanganisa hupenyu hwangu zvisarudzwe, muzita raJesu.

14. Baba vangu, ratidzai zvakaipa zvese zvakagadzirirwa kurangana nehupenyu hwangu uye nekwavo, muzita raJesu.

15. Ini ndinosunungura kubva kune chero mweya wakaipa, muzita raJesu.

16. O Ishe, kana hupenyu hwangu huri munzira isiriyo, nditungamire izvozvi !!! Muzita raJesu

17. Ani naani anopesana nearitari yakagadzirirwa kupandukira neni ngaaparadzwe nemoto unotinhira waMwari, muzita raJesu.

18. Ndinoraira hupenyu hwangu kuti hushandurwe kuve hwakanakisisa, muzita raJesu.

19. Ruoko rwangu ngaruve pfumo remoto kutema miti yemadhimoni, muzita raJesu.

20. Masimba ese okuzvirumbidza akapiwa kwandiri, nyarara zvachose, muzita raJesu.

21. Ini ndinobvisa zvese zvakanaka zvangu kubva mumaoko evanondidzvinyirira, muzita raJesu.

22. Let all hold of the devil in my life be broken, muzita raJesu.

23. Rega simba rese ridzingise makomborero angu riite mitezo, muzita raJesu.

24. Chinhu chose chakanaka chakadyiwa nemuvengi ngachisukwe izvozvi, muzita raJesu.

25. Regedza kuzodzwa kwemweya kunowira pandiri zvino muzita raJesu

26. O Ishe, ndiitire munamato munyama muzita raJesu

27. Aiwa, Ishe, risai munamato wangu hupenyu nemoto Wako.

28. Ishe, podzai atari yangu yokunyengetera.

29. Ini ndinoramba kusvibiswa kwemweya kwese, muzita raJesu.

30. O Ishe, ndipeiwo simba rekukunda zvipingamupinyi zvese kukundikana kwangu muzita raJesu

31. O Ishe, dzorerai makore angu ashewa nezita raJesu

32. O Ishe, netsitsi dzenyu ndipeiwo mavambo matsva muzita raJesu.

33. Ini ndinoparidza kuti zvese zvakafa muhupenyu hwangu zvinodzoka kuupenyu muzita raJesu

34. O Ishe simuka uparadzire vese varikurwira rusununguko rwangu muzita raJesu

35. O Ishe, nerudo rusingaperi, ndinzwirei tsitsi mune zvese zvandinoita muzita raJesu

36. Wese muvengi muvengi anorwira hupenyu hwangu, aparadzwe izvozvi !!!, muzita raJesu.

37. Ini ndinoparidza kuti ini ndichaseka avo vakaseka kwandiri gore rino muzita raJesu.

38. Ini ndinoparidza kuti ini pandinosimuka neruoko rune simba rwaMwari, murume wese akaipa kana mukadzi anopesana newangu achawa muzita raJesu.

39. Ndinosimbisa kukunda kwangu neropa raJesu.

40. Ndinokutendai Tenzi Jesu nekupindura minamato yangu.

 

 


2 COMMENTS

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.