Kuverenga kwemazuva ese bhaibheri kwanhasi October Gumiguru 16

0
4081

Kuverenga kwedu bhaibheri zuva nezuva kwanhasi kuri kutora kubva mubhuku rePisarema 136: 1-26. Iro pisarema rekutenda, isu tinopa kuna Ishe nekunaka kwake uye netsitsi dzake dzinogara nekusingaperi. Kunaka uye ngoni dzaMwari wedu hazvikoshi, hazvigone kutengwa kana kuunganidzwa. Ngoni dzaIshe hadzipere, Mwari akati kuna moses, Ndichanzwira tsitsi wandinonzwira tsitsi, hazvisi zvake zvinoda, kana zveanomhanya asi zvaMwari unonzwira tsitsi.

Kuziva zvese izvi tinofanirwa kumupa kumutenda nekuda kwekunaka kusingaperi kwake uye nengoni dzatinofarira zuva nezuva. Chinangwa chikuru chekuverenga Bhaibheri kwemazuva ano ndechekutiyeuchidza nezverudo rusingaperi rwaMwari uye mutsa kwatiri. Kwete kuti isu takakodzera isu, asi Iye anotipa kwatiri chero nzira. Tsvaga nguva yekutenda Iye nhasi.

Kuverenga kwemazuva ese bhaibheri kwanhasi

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

Pisarema 136: 1-26:

Vongai Jehovha; nekuti akanaka, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. Vongai Mwari wavamwari, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 1 Vongai Ishe wemadzishe; nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 2 Iye oga, anoita zvishamiso zvikuru; nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. Iye, akaita kudenga-denga nenjere dzake: nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 3 Iye akatatamura pasi pamusoro pemvura, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. Iye akaita zviedza zvikuru, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 4 Zuva, kuti ribate ushe masikati; nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 5 Mwedzi nenyeredzi, kuti zvibate ushe usiku; nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 6 Iye, akarova veIjipita pamatangwe avo, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 7 Akaburitsa Isiraeri pakati pavo, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 8 Neruoko rune simba uye ruoko rwakatambanudzwa; zvachose. 9 Iye, akaparadzanisa Gungwa Dzvuku napakati, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 10 Akayambusa Isiraeri nomukati maro, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 11 Asi wakakunda Farao nehondo yake muGungwa Dzvuku. tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 12 Iye, akaperekedza vanhu vake murenje; nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 13 Iye, akarova madzimambo makuru, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 14 Akauraya madzimambo akakurumbira, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 15 Sihoni mambo wavaAmori, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 16 NaOgi mambo weBhashani, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 17 Akapa nyika yavo ive nhaka: tsitsi dzake dzinogara narinhi. 18 Ive nhaka kuna Isiraeri muranda wake: Iye, akatirangarira paurombo hwedu, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. 19 Iye akatidzikunura kubva kuvavengi vedu, Iye anopa nyama yose, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi. Vongai Mwari wokudenga, nekuti tsitsi dzake dzinogara nokusingaperi.

Minamato Yezuva nezuva:

Baba ndinokutendai nekuti muri Mwari akanaka, netsitsi dzenyu dzinogara nekusingaperi. Ndatenda nekugara uchindiratidza mutsa kunyangwe pandisina kukodzera. Ishe ndinotenda nekusingaperi. Baba ndinokutendai nekuchengetedzwa kwemhuri yangu uye nekuchengetedzwa ikoko, Ishe nekunaka kwese uku handikwanise kukubhadharai, zvese zvandinogona kuti Ishe wangu Ndokutendai Baba. Ndinokutendai muzita raJesu.

Kureurura Kwezuva Nezuva

Ini ndinoparidza kuti ndiri kushanda muchiedza cheshoko raMwari nhasi, saka rima harina nzira mandiri.
Kunaka nengoni zvicharamba zvichinditevera nguva dzese nanhasi nekuenderera muzita raJesu.
Ini ndinoparidza kuti miseve inobhururuka masikati haigoni kuswedera kwandiri nemhuri yangu nhasi nepamberi muzita raJesu
Nhasi ndinofarirwa nevarume muzita raJesu
Ndinozivisa kuti ndakaropafadzwa muzita raJesu.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.