10 ndima bhaibheri pamusoro kupindwa muropa

0
6085

Vanoti hazviiti kuti vasiye kupindwa muropa, asi uyo Mwanakomana anosunungura akasununguka zvechokwadi. Iyi vhezheni yemabhaibheri nezvekuda kupindwa muropa zvechokwadi ichakusunungura kubva patsika dzose dzakaipa muhupenyu hwako nhasi muzita raJesu.

Kupindwa muropa chitadzo chave munzwa panyama yedu, tinofanira kuziva kuti saPaul mupostori, Nyasha dzaMwari dzakatikwanira, chero nguva chero zuva.

Aya mavara emavhesi eBhaibheri anozovhura maziso ekunzwisisa kwako kuti uone zvigadziro izvo Mwari akagadzira rusununguko rwedu rwakazara. Aya mabhaibheri mabhaibheri pamusoro pekupindwa muropa anotisunungura nemweya mushoko. Vaverenga, vayeuke uye varambe vachireurura kune hwako hupenyu uye kutarisira chishamiso. Iwe uchave wakasununguka nhasi.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

10 ndima bhaibheri pamusoro kupindwa muropa.

1). VaRoma 6: 5-6:
5 Nekuti kana isu takasimwa pamwe chete muchimiro chorufu rwake, isu tichavawo pakumuka kwekumuka kwake: 6 tichiziva izvi, kuti murume wedu wekare wakarovererwa pamwe naye, kuti muviri wechivi uparadzwe, kubva zvino isu hatifanire kushandira zvivi.

2). 1 VAKorinde 6: 12:
Zvinhu zvese zvinotenderwa kwandiri, asi zvinhu zvese hazvibatsiri. Zvinhu zvese zvinotenderwa kwandiri, asi handidi kuzviisa pasi pesimba razvo.

3). 1 VAKorinde 10: 13:
13 Hakuna muidzo wakakubata, asi zvakajairwa nevanhu, asi Mwari akatendeka, usingatenderi kuti muidzwe kupfuura pamunogona. asi nemuedzo uchaitawo nzira yekupukunyuka, kuti mugone kutsungirira.

4). Vagaratia 5: 1:
1 Naizvozvo mirai nesimba rerusununguko rwakatisunungurwa naKristu, uye musasungwazve nejoko reuranda.

5). Tito 2: 11-12:
11 Nekuti inyasha dzaMwari dzinounza ruponeso dzakaonekwa kune vese, 12 kutidzidzisa isu kuti, kuramba kusazvipira uye kuchiva kwenyika, isu tinofanirwa kurarama zvakapusa, takarurama, uye tinotya Mwari, munyika ino iripo;

6). Jakobho 1: 3:
3 uchiziva izvi, kuti kuyedzwa kwerutendo rwako kunobata moyo murefu.

7). Jakobho 4: 7:
Naizvozvo zviisei kuna Mwari. Risana naDhiabhori, uye achakutiza.

8). Mateu 26:41:
Rindai munyengetere, kuti murege kupinda pamuedzo: mweya unoda zvirokwazvo, asi nyama haina simba.

9). 1 Johani 2:16:
16 Kune zvese zviri munyika, kuchiva kwenyama, uye kuchiva kwemeso, uye kuzvikudza kweupenyu, hazvibvi kuna Baba, asi zvinobva munyika.

10). Mateu 6:13:
Uye musatipinza pakuidzwa, asi mutisunungure pakuipa, nekuti ushe ndehwenyu, nesimba, nekubwinya kusvikira rinhi narinhi. Ameni.

 

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.