Mavhesi epamusoro emavhesi ebhaibheri nezvekutenda munguva yakaoma

0
8565

Heano mavara epamusoro gumi ebhaibheri nezve kutenda munguva yakaoma iyo ichakubatsira iwe kuenda kune nguva dzerima dzehupenyu hwako. Sevatendi, tinofanira kushanda nekutenda kwete nekuona. Kutenda zvinoreva kubata Mwari neshoko rake. Kutenda zvaanotaura pamusoro pemamiriro ese aripo.
Sezvo iwe paunoverenga aya mavhesi ebhaibheri, nyengetera nawo, fungisisa pamusoro pawo kuti uwane mukurumbira.

Nhamba dzegumi dzeMavhesi Zvese Zvekutenda Munguva Dzakaoma

1). Mako 11:24:
24 Naizvozvo ndinoti kwamuri: Zvinhu chero zvamuchashuwira, kana muchinyengetera, tendai kuti muchagamuchira, uye muchava nazvo.

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO

2). VaEfeso 3: 16-17:
16 kuti agokupa, zvinoenderana nefuma yekubwinya kwake, kuti musimbiswe nesimba neMweya wake mumunhu wemukati; 17 kuti Kristu agare mumoyo yenyu nokutenda; kuti imi, maka midzi uye makavakirwa murudo,

3). Vahebreru 11: 1:
1 Zvino rutendo ndirwo rusununguko rwezvinhu zvinotarisirwa, umbowo hwezvinhu zvisingaonekwi.

4). 2 VAKorinde 5: 7:
7 Nekuti tinofamba nekutenda, kwete nekuona

5). VaRoma 15:13:
13 Zvino Mwari wetariro ngaakuzorodzei nemufaro wose nerugare mukutenda, kuti muwedzere patariro, kubudikidza nesimba reMweya Mutsvene.

6). Jakobho 1: 6
6 Asi ngaabvunze nokutenda, hapana chadzikisira. Nekuti iye unovhundusa wakaita sefungu regungwa rinosundwa nemhepo richidzungairwa.
7). Vaheberi 11: 6
6 Asi kunze kwekutenda hazvibviri kumufadza, nekuti unouya kuna Mwari, unofanira kutenda kuti iye aripo, uye mupi wevanopa vanomutsvaka nemoyo wose.

8). Johani 11:40
40 Jesu akati kwaari: Handina kutaura here kwauri, kuti kana ukatenda, uchaona kubwinya kwaMwari?

9). 1 Petro 1: 8-9
Iye musina kumuona, munoda iye; maari, kunyange zvino musingamuoni, asi muchitenda, munofara nemufaro usingatauriki uye uzere nekubwinya: 8 muchigamuchira kuguma kwekutenda kwenyu, irwo ruponeso rwemweya yenyu.

10). Mako 9:23:
23 Jesu akati kwaari: Kana uchigona kutenda, zvinhu zvese zvinogoneka kune unotenda.

 


SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano

Nzvimbo iyi inoshandisa Akismet kuderedza spam. Dzidza kuti sei deta yako inoshandiswa.