Minamato gumi nematanhatu inopesana nehuranda kubasa

0
6390

Waneta nebasa rako here? Uri kushandira pasina? Hauna kugutsikana nebasa rako here? Iyi 16 minamato inopesana nehuranda pa basa rinokusunungura kubva pauranda pabasa rako. Zvishandise segwara kuti unamate uye unamate pamwe navo nekutenda.

Minamato gumi nematanhatu inopesana nehuranda kubasa

1). Ah Ishe, aninani anonditorera muhoro wangu kunzvimbo yebasa rangu, achabviswa
chinzvimbo chake muzita raJesu.

2). Ah Ishe, ndidzidzisei kudzosa muhoro wangu wese munzvimbo yangu yebasa kuti vamwe varege kukohweta kupi zvawakadyara muzita raJesu.

3). Vese vasina tsitsi vabati munzvimbo yangu yebasa vachasunungura nzvimbo yavo nhasi muzita raJesu.

4). Oh ishe, ndivhurireiwo magonhi ebhizinesi kuitira kuti ndive akasununguka kubva pakazara mari yangu.

5). Ah Mwari vadzorere vese vakaipa uye vasina tsitsi taskmasters munzvimbo yangu yekushanda nevatungamiriri vakanaka muzita raJesu.

6). Ah Ishe, ndoziva kuti munogona kuita zvese. Ndinunure kubva pabasa rakafa rekupedzisira muzita raJesu.

7). Oo Ishe, usarega tariro yangu yekupindira kwaMwari ichipera, huya undinunure uye undinunure kubva kuuranda hwebasa iri muzita raJesu.

8). Oh Lord, ndinogamuchira tsitsi nebasa rangu nhasi muzita raJesu.

9). Ah Ishe mundirangarire mugomba iri rekutambudzika nekuti ini ndoda kupa uchapupu mumba mako muzita raJesu.

10). Oh Lord, ndipeiwo njere kuti ndizive mashandisiro angu muhomwe uye zviwanikwa mwedzi wega nokudaro ndichiwedzera yangu yemari destiny.in zita raJesu.

11). Aiwa, Ishe, pwanyai zvese uranda pabasa rangu sezvo makatyora joko remutoro uye netsvimbo yeudzvanyiriri mumazuva aGidheoni mune zita raJesu.

12). Ah Lord, nekutsamwa kwako nhasi, paradza joko rekupfuura pabasa rangu muzita raJesu.

13). O Ishe, ndinobvisa zvisungo zvese zveuipi, zvinorema zvinorema uye kudzvinyirira munzvimbo yangu yebasa muzita raJesu.

14). Ah Ishe, ndinotyora joko roga roga rehusungwa hwemari munzvimbo yangu yebasa, ndinozvisunungura muzita raJesu.

15). Ah ishe, bvisai vese varikugadzirira basa iri gehena kwandiri, kana chinja danho rangu undiende kunzvimbo iri nani muzita raJesu.

16). Ini ndinoporofita nhasi kuti ndinotora rusununguko kubva kumhando dzese dzeuranda muzita raJesu.

Ndatenda Jesu.

Advertisements

SIYA MHINDURO

Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano