25 Minamato Yekunamatira Yekuporesa Zvese Manzwiro ehurwere uye Zvirwere

Mabasa 10:38:38 Mwari akazodza sei Jesu weNazareta noMweya Mutsvene nesimba: uyo akafamba ...

Zvinhu zvishanu zvakakosha zvekunamatira muna5

Ngatishandisei svikiro kuti tikugamuchirei imi mose vaverengi vedu vakakosha mugore idzva ra2022. The...

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirwa Kwemweya uye Kumutswa Kwemweya. Uri kusangana nekugomara kwemweya here? Nzvimbo yako yakavanzika ine kutonhora here? Ndiwo mashura e...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza rondedzero yeMFM minamato mapoinzi ekudzivirira kumisa amburera yaMwari pamusoro ...

tsva

Chirongwa Chokuverenga Bhaibheri

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 31st Gumiguru 2018

Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku re2 Makoronike 24: 1-27. Verenga uropafadzwe. 2...

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 30th Gumiguru 2018

Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku re2 Makoronike 22: 10-12 uye 2 Makoronike 23: 1-21 ....

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva 29th Gumiguru 2018.

Kuverenga kwedu bhaibheri zuva nezuva kuri kutora kubva mubhuku ra2 Makoronike 21:1-20 uye 2 Makoronike 22:1-9. Kuverenga...

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva 28 Gumiguru 2018

Kuverenga kwedu bhaibheri zuva nezuva kuri kutora kubva mubhuku ra2 Makoronike 19:1-11 na2 Makoronike 20:1-37. Kuverenga uye...

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 27th Gumiguru 2018

Kuverenga kwedu bhaibheri zuva nezuva kwakatorwa muna 2 Makoronike ...

Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 25th Gumiguru 2018.

Kuverenga kwedu bhaibheri zuva nezuva nhasi kubva mubhuku 2...

Mavhesi eBhaibheri

Kudzidza Bhaibheri

Most Commented

Minyengetero Yakasimba Yekukunda Iwe Kukurudzira

2 Vakorinde 12: 7-9: 7 uye kuti ndirege kukudzwa ...

30 Pakati pehusiku Manamato Mapoinzi eKubudirira Kwemari muna 2023

Mapisarema 84:11:11 Nokuti Ishe Jehovha izuva...

25 minamato ine simba yeminamato yemuchero wechibereko

1 Samueri 2:21:21 Zvino Jehovha akashanyira Hana, ...

Maitiro Ekudambura Mweya Muchato kuburikidza Nekununura Minamato

Isaya 49: 24-25: 24 Ko zvakapambwa zvichatorwa kubva ...

Chishamiso Munamato Unoshanda Pakarepo

Nhasi tichange tichibata nemunamato wemunamato uyo...

Minamato yekupokana nebonde muchiroto

1 VaKorinde 6:16 Chii? hamuzivi here kuti iye...

7 Zuva Kutsanya uye Munamato wekuvhura Mikova dzakavharwa

Isaya 43:19:19 Tarirai, ndichaita chinhu chitsva;...

20 Hondo yemweya minamato inopesana nemweya wekunonoka nekushushikana

2 Vakorinde 6:2: 2 (Nokuti anoti, Ndakanzwa...

MUNAMATO WOKUNAMATA

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirwa Kwemweya uye Kumutswa Kwemweya. Uri kusangana nekugomara kwemweya here? Nzvimbo yako yakavanzika irikusangana...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichange tichibata neMFM Munamato Points...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiburitsa Apostle Joshua Selman...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichange tichibata neMFM Deliverance Munamato...

Kuvhura maPoints eminamato yeHusiku Vigil

Nhasi tichange tichibata neKuvhura Munamato Points...

MFM Minamato Yeminamato Yeminana

Nhasi tichange tichibata neMFM Munamato Points...

50 MFM Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichange tichibata ne50 MFM Midnight...

Most Popular

Zvinorehwa Nezviroto muBhaibheri

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirwa Kwemweya uye Kumutswa Kwemweya. Uri kusangana nekugomara kwemweya here? Nzvimbo yako yakavanzika irikusangana...

kisimusi

Munyengetero

Minamato Yehondo Inopesana Nemasimba Ekutanga

Nhasi tichave tichibata neminamato yeHondo Inopesana ...

7 Zvikonzero Zvinokosha Nei Tichifanira Kunyengetera

Nhasi tichave tichibata ne7 zvikonzero zvakakosha ...

Munyengetero

Mavhesi eBhaibheri

Kurarama nehumwari

Zvinorehwa Nezviroto muBhaibheri

Kurarama nehumwari

5 Nzira dzekurera Zviroto Zvako Kuti Zvizadzike

Ngatitaure nezve chimwe chinhu chakasiyana nhasi. Tiri vatendi asi hazvititadzise kuva nezviroto nezvishuwo. Vamwe vedu vane chido chikuru chekutonga nyika....

Manamatiro Ekuita Pisarema 23 Kuti Ritungamirirwe

Nhasi tichave tichibata nemanamatiro angaitwa Mapisarema 23 kuti atungamirirwe. Jehovha ndiye mufudzi wangu; Ini...

5 Nzira dzekurera Zviroto Zvako Kuti Zvizadzike

Ngatitaure nezve chimwe chinhu chakasiyana nhasi. Tiri vatendi asi hazvititadzise kuva nezviroto uye...

Zvinhu zvishanu zvakakosha zvekunamatira muna5

Ngatishandisei svikiro kuti tikugamuchirei imi mose vaverengi vedu vakakosha mugore idzva ra2022. The...

5 Nzira dzekurega Kunetseka uye Kutanga Kunamata

Nhasi tichange tichibata ne5 Nzira dzekurega kunetseka uye kutanga kunamata. Tinofanira kuziva kuti...

Latest Articles

Zvinamato Zvekumutsiridzwa pamweya nekumuka pamweya

Nhasi tichange tichibata neMinamato yeKumutsidzirwa Kwemweya uye Kumutswa Kwemweya. Uri kusangana nekugomara kwemweya here? Nzvimbo yako yakavanzika irikusangana...

MFM Manamato Mapoinzi Ekudzivirira

Nhasi tichave tichibata neMFM Munamato Mapoinzi Ekudzivirira. Isu takarongedza runyorwa rweMFM minamato mapoinzi ekudzivirira kumisa ...

Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points

Nhasi tichave tichiparura Apostora Joshua Selman Pakati pehusiku Manamato Points. Apostora Joshua Selman ndomumwe wevarume vechidiki vane simba zvikuru...

MFM Deliverance Munamato Points

Nhasi tichave tichibata neMFM Deliverance Prayer Points. Uri kutambura kupindwa muropa kana kuti pesvedzero yakasimba yetsika yedhimoni here? Chii iwe...

Facebook

KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
ONGORISA ZVINO